1. Wie was Gijsbertus Huisman?

De op 30 april 2008 te Harderwijk overleden Gijs Huisman werd op 12 april 1930 in Hoogland geboren. Als achtjarig jongetje komt hij in 1938 in Putten wonen. Al vroeg, in 1948, voelt hij zich aangetrokken tot de journalistiek. Van 1950 tot 1965 verzorgt hij het Veluwse nieuws voor o.a. het Veluws Dagblad, De Gelderlander en De Volkskrant.

 

Foto van legitimatiebewijs van Gijsbertus Huisman

 

 Daarnaast is hij in de jaren vijftig van de vorige eeuw redacteur van o.m. de Puttense Koerier, een christelijk nieuwsblad voor de Noordwest Veluwe. Ook richt hij het Gelders Sportblad op, een weekblad voor de sportliefhebbers op de Noordwest Veluwe. Gedurende een groot aantal jaren is hij hoofdredacteur van Rowland Hill, een filatelistisch maandblad maar ook geeft hij een postzegelblad voor de jeugd uit: De Koerier. Onder de naam Herbert van Putten verschijnen een aantal filatelistische catalogi van zijn hand.

 

Voorts geniet hij als redacteur/uitgever bekendheid met zijn toeristische informatiebladen als weekagenda's voor Putten, maar ook voor Ermelo en voor Garderen. Zijn historische kennis over Putten en wijde omgeving krijgt gestalte in publicaties van tientallen fiets- en wandelgidsen, die hij in eigen beheer verzorgt of door anderen laat uitgeven. Als auteur publiceert hij een grote reeks van (foto)boekjes en brochures over de meest uiteenlopende historische onderwerpen.

 

Zijn Veluwse Kroniek, historisch tijdschrift voor Ermelo, Putten en omgeving geeft hij in eigen beheer (Uitgave De Coerier Putten) uit en redigeert hij vanaf 1990-2004 zelf. Jarenlang verschijnt het blad maandelijks, zelfs als zijn krachten afnemen. In februari 2004 komt het laatste nummer uit.

 

In 1989 richt Huisman De Historische Kring Putten op. De Kring is een besloten groep van mensen met gezamenlijke hobby's als locale geschiedenis, archeologie, familiekunde en aanverwante zaken. Men kan alleen op uitnodiging lid worden. Alle leden kunnen hun hobby in groepsverband uitoefenen. Er worden werkgroepen voor geschiedenis, archeologie, genealogie, verenigingen en landgoederen gevormd. Ook voor de gemeenschap wil de Kring betekenis hebben. Er wordt voorlichting gegeven aan personen en instellingen. Daartoe behoren gevraagde, maar ook ongevraagde adviezen. Diverse individuele burgers vragen de Kring om advies.

 

Op 25 januari 2002, wordt Huisman bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau.

 

Naarmate hij ouder wordt doen zijn lichamelijke beperkingen zich steeds meer gevoelen. In 2005 belandt hij in een verzorgingstehuis. Op dat moment verkrijgt het gemeentearchief het bezit over zijn collectie. Tijdens het inventariseren en catalogiseren daarvan blijkt de veelzijdige interesse van Gijs Huisman in zijn volle omvang. Tientallen jaren is hij dag en nacht in touw geweest om nieuws te vergaren of kennis op te doen. In die tijd bouwt hij een enorme foto- en documentatieverzameling op. Deze heeft hij nagelaten aan het gemeentearchief van Putten.

 

De, dankzij een halve eeuw inzet en toewijding tot stand gekomen, verzameling beslaat ruim 60 strekkende meter, die nu voor het nageslacht toegankelijk is gemaakt.