3. Het resultaat van de inventarisatie

Hier eerst het documentatieoverzicht. In een later stadium worden overzichten van de fotocollectie en van de krantenknipselverzameling toegevoegd.

 

3.1 Documentatieoverzicht

  • Inhoud
  • Documentatieverzameling
  • Aanhangsel: Filatelie
  • Aanhangsel: Boeken

 

3.2 Fotocollectie

Er wordt onderscheid gemaakt in foto's van Putten enerzijds en foto's van Ermelo en Veluwe/Gelderland anderzijds. De Puttens foto's waren geordend in bakken per 200 stuks met de aanduiding P1, P2, P3 enz. waarna nummering per foto volgde. Bij het inventariseren is dezelfde aanduiding gevolgd. Het overzicht (P1 t/m P23) bevat de omschrijving van de Puttense foto's. In een later stadium volgen de omschrijvingen van de overige foto's.

 

3.3 Krantenknipselverzameling

Verdeeld over 100 doosjes bestaat deze collectie uit een kleine 25.000 envelopjes met uitgeknipte krantenartikelen c.a. over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het betreft niet alleen de historie van Putten, Veluwe, Gelderland en Nederland, maar ook filatelie, natuur en muziek.

De verzameling is geïnventariseerd door Louis Godschalk en Johannes van Hell. Het overzicht is samengesteld door Henk Larooij.