Collectie Wouters

Collectie Wouters geïnventariseerd

In augustus 2007 ontving burgemeester B.J. van Putten uit handen van heer T.A. Wouters te Zeewolde de (gespreks)notities van zijn grootvader, die de basis vormden tot de uitgave van het gedenkboek " Opdat het nageslacht het wete" in 1948. Door tussenkomst van wethouder F.W. Fabriek kwam de de gemeente eveneens in het bezit van de, voor de portretfoto's in het gedenkboek gebruikte, verzameling glasplaatnegatieven van de heer Van de Kraats te Voorthuizen. Beide verzamelingen zijn geïntegreerd en geïnventariseerd. Bij het rubriceren is, zoveel mogelijk, de oorspronkelijke indeling van de schrijver aangehouden. De glasplaatnegatieven zijn gedigitaliseerd en door tussenkomst van de heer A. Klaassen, op CD-rom gezet. Vervolgens zijn de foto's op papier afgedrukt en aan de verzameling toegevoegd. Na de inventaris volgt een kopie van een artikel uit het Puttens Nieuwsblad van 20 september 1979, dat een interview bevat met L.F. Wouters over het werk van zijn vader.

Putten, 21 februari 2008

L.A.F. (Louis) Godschalk

Map 1 - Aantekeningen, bijdragen, gegevens over de inhoud 

Nummer

Omschrijving

Periode

1.1

Handgeschreven aantekeningen en krantenberichten over indeling en inhoud.

 

1.2

Correspondentie over medewerking en beschikbaarstellen gegevens door derden.

1945-1947

1.3 

Getypte bijdrage A.v.d.Berg

 

1.4

Getypte bijdrage Jacobus Donker.

1945

1.5

Getypte bijdrage Gerard Reinbergen.

1948

1.6

Gedrukte bijdrage Ds. P. de Ruig (herdenkingspreek 2 oktober 1945).

1945

1.7

Geschreven, getype en gedrukte gedichten.

 

1.8

Handgeschreven aantekeningen over sociaal-economische aspecten van Putten (Bedrijven, beroepen, gezinsleven).

 

1.9

Handgeschreven aantekeningen over sociaal-culturele aspecten van Putten (Verenigingen en scholen).

1946-1948

1.10

Aankondiging, intekening, bestelling e.d.

 

1.11

Getypte bijdrage van onbekend: Een zondag om nooit te vergeten.

 

1.12

Wederopbouw van Putten (brochure, aanbeveling lijst 3, eerste steenlegging).  1946-1947

 

 

Map 2 - Correspondentie, druktechnisch

Nummer

Omschrijving

Periode

2.1

Handgeschreven aantekeningen over details van de uitvoering

 

2.1

Typografie: Correspondentie met S.H. de Roos, Haarlem

1945-1948

2.3

Gebruik gemeentewapen: Correspondentie met Hoogen Raad van Adel, 's-Gravenhage en De Phoenix, Amsterdam

1945-1946

2.4

Portretfoto's: Correspondentie met L.van Leer & Co. N.V., Amsterdam, de Algemene Cliché-Industrie, Amsterdam en Van de Kraats te Voorthuizen

1946-1948

2.5

Papier: Correspondentie met D.J. Hartland, Apeldoorn en P.Proost & Zoon, Amsterdam

1946-1948

2.6

Drukwerk: Correspondentie met N.V. Drukkerij G.J. Thieme, Nijmegen

1947-1948

2.7

Bindwerk: Correspondentie met diverse bedrijven

1948-1949

 

Map 3 - Politieoptreden tijdens de razzia

Nummer

Omschrijving

Periode

3.1

Handgeschreven aantekeningen voorafgaande aan de ingezonden stukkenserie in het Puttens Nieuwblad en de publicatie van de brochure Klaarheid en Waarheid 

 

3.2

Handgeschreven concepten voor ingezonden stukken in het Puttens Nieuwsblad

 

3.3

Handgeschreven manuscript voor de brochure Klaarheid en Waarheid

 

3.4

Brochure Klaarheid en Waarheid (gedrukt). Drie stuks

 

3.5

Puttens Nieuwsblad met ingezonden stukken over politie e.a. (sommigen met aantekeningen van T. Wouters)

1945-1946

 

 

 

 

Map 4 - Diverse kranten met artikelen over Putten (de aanslag, razzia, zuivering e.a.)

Nummer

Omschrijving

Periode

4.1

Trouw

1945

4.2

Geldersch Dagblad

1945

4.3

De Waarheid

1945

4.4

Het Parool

1945

4.5

Vrij Nederland

1945

4.6

Je Maintiendrai 

1945

4.7

Barneveldse Krant 

1983

 

Map 5 - Glasplaatnegatieven portretfoto's

Nummer

Omschrijving

Periode

5.1

Afdrukken van de negatieven