Krantencollectie

De krantencollectie van het gemeentearchief Putten is een gecombineerde verzameling van de gemeente Putten en het Puttens Historisch Genootschap. De verzameling is niet geheel compleet en binnen de aanwezige jaargangen bevinden zich ook enkele hiaten. De vele nummers zijn een rijke informatiebron voor de geschiedenis van Putten.

Behalve lokale bladen heeft het gemeentearchief ook een collectie van provinciale bladen en het Staatsblad, die context geven aan het archief van het gemeentebestuur.

De collectie is raadpleegbaar in de bezoekersruimte van het gemeentearchief. Als smaakmaker is een scan van de Puttensche Courant bijgevoegd, het nummer ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898. Daaraan is af te zien dat de kwaliteit van een aantal jaargangen helaas zo slecht is dat ze niet ter inzage gegeven kunnen worden.

De Puttensche Courant is van 1922-1931 op rolfilm beschikbaar, het Puttens Nieuwsblad staat van 1974-1983 op microfiche. Het is aan te bevelen informatie over de raadpleegbaarheid van fysieke kranten uit de periode tot 1940 in te winnen alvorens een bezoek te plannen: info@putten.nl

Puttensche Courant

1898-1904, m.u.v. april 1901-april 1902

Puttensche Courant

1920-1925, m.u.v. 2e helft 1921

De Pensionbode voor Putten

1918-1939, met hiaten

Puttensche Advertentie Bode

December 1925-augustus 1926

Puttens(ch) Nieuwsblad

September 1926-2002

De Putter

2009

Puttens Weekblad

2003-heden

De Puttenaer

2002-heden

UitPUTTENd, kwartaalblad van de gemeente Putten

1981-2003

Knipselkrant gemeente Putten, geordend per week

1998-2005

Verzameling Provinciale Voorschriften, met registers

1815-1922

Provinciaal blad van Gelderland, met registers

1815-1986

Veluws Dagblad, met hiaten

1982-1988

Staatsblad, met bijlagen. Vanaf 1995 zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

1815-2004