Genealogie

 • Genealogisch onderzoek

  Met een stamboomonderzoek is het mogelijk om de familiegeschiedenis te achterhalen.

 • Doop-, trouw- en lidmatenregisters Putten

  Veel genealogische gegevens van vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 zijn te vinden in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters.

 • Genealogieën

  Er zijn diverse genealogieën beschreven.

 • Register van naamsaanneming

  Bij keizerlijk decreet werd op 18 augustus 1811 een ieder in Nederland die nog geen familienaam had, bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen. Mevrouw Trynke Elbertsen-Hoekstra heeft alle informatie uit het register uit 1812 met aanvullingen tot en met 1833 getranscribeerd.