Archiefbezoek

Een bezoek brengen aan een archief.

Als u alles wat u thuis hebt kunnen doen, gedaan hebt, dan kunt u een bezoek brengen aan een archief voor verder in het verleden liggende informatie. Houd er rekening mee dat er kosten in rekening gebracht kunnen worden voor hulp en/of kopieën.

U bent op afspraak welkom in het gemeentearchief tijdens werkdagen, in principe van 9:00 tot 12:30 uur. Voor een afspraak kunt u bellen (0341) 359 693 of e-mailen naar info@putten.nl.

Indien u het gemeentearchief wilt bezoeken, dan dient u zich te houden aan het bezoekersreglement.

Voor het laten doen van naspeuringen in het archief en het verstrekken van reproducties worden kosten in rekening gebracht, conform de op dit moment geldende Legesverordening. De meeste documenten mag u fotograferen, zonder flits.

Van de bezoeken aan het archief worden gegevens geregistreerd. Deze zijn uitsluitend voor intern gebruik en worden niet aan derden verstrekt. Als u dat wilt, kunt u inzage krijgen in welke gegevens over u worden bewaard.