Bevolkingsregister

Is ingevoerd na de volkstelling in 1849.

Na de volkstelling in 1849 werd in de meeste gemeente het Bevolkingsregister ingevoerd, een woningregistratie. Hierin is de bewoning op een adres te achterhalen met gegevens over het gezin en inwonend personeel. De laatste categorie wordt ook wel opgenomen in zgn. Dienstbodenregisters. De registers zijn vaak ingedeeld in wijken of buurten (in Putten bijvoorbeeld A t/m K). Behalve geboorte- en soms overlijdensgegevens, kunt u hierin ook vinden of iemand in Putten is geboren, van elders is gekomen of later weer verhuisd is naar een andere gemeente. Raadplegen van de bevolkingsregisters vergt enige studie. In het gemeentearchief is een folder beschikbaar die u daarbij wegwijs maakt. In het gemeentearchief van Putten kunt u de volgende registers raadplegen.

1e Bevolkingsregister

1764-1828, 1 deel

Bevolkingsregisters

1850 -1937

Dienstbodenregisters

1890 - 1937

Gepensioneerdenregisters

1850 -1937

Registers Ingekomen personen 1876 -1946 (niet compleet)

1862 - 1908   6 delen

1914 - 1921   2 delen

1925 - 1946   4 delen

Registers Vertrokken personen 1876 -1946 (niet compleet)

1876 - 1889   2 delen

1902 - 1946   9 delen

Woningonderzoek 1909

Kopieën uit Nijkerk met gegevens over bewoning en staat van de woningen in Putten (wijken A-K), opgenomen in het archief van het gemeentebestuur 1795-1939.

Doop-, trouw- en begraafregisters

Genealogische gegevens voor 1811 zijn te vinden in de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters. Helaas zijn die in de loop der eeuwen niet altijd bewaard gebleven. In Putten bevinden zich geen originele registers in het archief. Wel kunt u beschikken over getranscribeerde doop-, trouw- en begraafboeken. Dat zijn de door vrijwilligers overgetypte gegevens uit de oorspronkelijke boeken, die door de Vereniging Veluwse Geslachten in druk zijn uitgegeven. Bij uw bezoek aan het gemeentearchief van Putten kunt u beschikken over een aantal deze boekwerkjes van Putten, maar ook van Nijkerk.