Genealogische bibliotheek

Raadpleegbaar zijn boekwerken en tijdschriften die extra informatiebronnen bevatten.

Bibliotheek

Het gemeentearchief beschikt over boekwerken en tijdschriften die extra informatiebronnen bevatten en die voor belangstellenden raadpleegbaar zijn. Enkele voorbeelden:

Boeken

Genealogisch Repertorium A - Z (t/m 1994)

Nederlands Adelsboek A - Ro

Op zoek naar onze voorouders (handleiding voor genealogisch onderzoek)

Adressenlijst Archieven in Nederland

Overzicht van de verzamelingen berustend bij het C.B.G.

Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij Putten 1389 - 1681

Genealogieën

Familiepapieren Van Essen, afkomstig uit het huis Vanenburg

Diverse genealogieën

Een hoeveelheid (op naam geordende) gegevens over verschillende families

Tijdschriften

Gens Nostra 1994-2004

De Nederlandsche Leeuw 1994-2001

Ons Erfgoed v.a. 1993

Veluwse Geslachten v.a. 1991

Vastleggen gegevens

Het doel van veel genealogisch onderzoek is het publiceren van de familiegeschiedenis. Regelmatig verschijnen dan ook fraaie boekwerken, compleet met foto's en andere informatie.Het is belangrijk dat u ook de vindplaats van de verzamelde informatie goed vastlegt (b.v. Archief, collectie, inventarisnummer, aktenummer), zodat altijd de bron is te achterhalen. U kunt de gegevens vastleggen in een tekstverwerkingsprogramma, maar er zijn ook verschillende speciale genealogische programma's. Omdat deze nogal verschillen in mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid, kunt u zich het beste tevoren goed laten informeren, b.v. door een genealogische vereniging of een collega-onderzoeker.