Wegwijzer voor de beginnende stamboomonderzoeker

Steeds meer mensen ontdekken genealogie als een leuke vorm van vrijetijdsbesteding.

Om het u daarbij wat gemakkelijker te maken volgen hieronder enkele algemene aanwijzingen, zodat u niet alleen weet waar u aan begint, maar ook hoe u moet beginnen. Het is van belang dat u voor uzelf eerst bepaalt wat u precies wilt onderzoeken en wilt weten. Theoretisch oriënteren is daar een begin van. In de plaatselijke bibliotheek zijn diverse boekwerkjes te lenen over genealogie en wat daarbij komt kijken als men aan zo'n onderzoek begint. U weet dan ongeveer welke mogelijkheden, maar ook welke beperkingen er zijn. Plaatselijke Volksuniversiteiten geven ook vaak cursussen, waarin u door ervaren mensen de eerste beginselen van het stamboomonderzoek wordt bijgebracht.

Welke vorm

Stamboomonderzoek kunt u zo moeilijk en zo gemakkelijk maken als u zelf wilt. Er zijn verschillende vormen van onderzoek mogelijk.

Stamreeks

Dit is de meest eenvoudige vorm. Daarbij beperkt u zich tot uw voorouders in rechte mannelijke lijn, tot de oudste bekende voorvader.

Kwartierstaat

Hiermee brengt u de voorouders van de kwartierdrager (degene die begint) in beeld, in zowel de mannelijke als vrouwelijke lijn. Het betreft dus meerdere geslachten. De kwartierdrager is nr. 1, de vader is nr. 2, de moeder is nr. 3, de vader van de vader (2) is nr. 4, de moeder van de vader (2) is nr. 5 enz. Dit kan oplopen tot in de honderdduizenden. Daarom wordt vaak volstaan met nummervermelding in plaats van overzichtsstaten.

Genealogie

Deze gaat uit van de oudst bekende stamvader en geeft een overzicht van alle nakomelingen in de mannelijke lijn. Nummering vindt plaats met Romeinse cijfers, waarbij elk nummer een generatie aangeeft.

Parenteel

Hetzelfde als een genealogie, maar nu ook met de vrouwelijke nakomelingen. Dit is de meest uitgebreide vorm van onderzoek.

Wegwijzer in PDF