Het weeshuis van Putten

In de bevolkingsregisters van de gemeente Putten is melding gemaakt van wezen in het weeshuis van Putten. De periode bestrijkt een 1873 tot – 1920. Niet alle kinderen kwamen uit de gemeente Putten.
Het rapport is een genealogisch onderzoek naar de kinderen, weesvaders en weesmoeders en het personeel met vermeldingen naar bevolkingsregisters van de gemeente Putten en andere gemeenten. Het rapport beschrijft ook de geschiedenis van geschiedenis van het weeshuis.