Bosbouw

Symbool Burgers en StoommachinesTijdperk - Kadaster (1800 - 1900)

Nadere beschrijving - Bosbouw

Waar buiten te zien -

Waar binnen te zien -

 

De gemeente Putten verwerft in 1843 zo'n 1325 hectare domeingronden om die weer door te verkopen of in erfpacht uit te geven aan particuliere ontginners, zoals Mr. J.H. Schober (ontginning Schovenhorst). Deze zetten de meeste grond om in productiebos en proberen diverse boscultures uit, om tot zo gunstig mogelijke resultaten te komen. Is het in de 19e eeuw nog vooral eiken hakhout t.b.v. de eekproductie, in de 20e eeuw ligt de nadruk op dennenhout t.b.v. de mijnbouw. Veel van dit hout is via de rede van Nulde verscheept.

 

Afbeelding ontginning tot productiebosAfbeelding ontginning tot productiebos