Invoering Burgerlijke Stand 1811

Symbool Burgers en StoommachinesTijdperk - Kadaster (1800 - 1900)

Nadere beschrijving - Afscheiding en Doleantie

Waar buiten te zien -

Waar binnen te zien -

 

Afbeelding register burgelijke standIn het begin van de 19e eeuw is ruim 90% van de Puttense bevolking lid van de Hervormde kerk, maar in de dertiger jaren van die eeuw vindt in geheel Nederland, dus ook in Putten, een beweging plaats van kerkleden die de Hervormde Kerk niet rechtzinnig genoeg vonden. Dit leidde tot de Afscheiding. In Putten heeft een groep afgescheidenen in 1841 een eigen gemeente gevormd.