Watersnood

Symbool Burgers en StoommachinesTijdperk - Kadaster (1800 - 1900)

Nadere beschrijving - Watersnood 1825

Waar buiten te zien -

Waar binnen te zien -

 

Afbeelding van de dijkdoorbraakMet het gedurig stijgen van de zeespiegel kwam de zee steeds dichter bij de voet van de Arkemheense zeedijk. Regelmatig veroorzaakten stormen dijkdoorbraken.

 

Vooral de doorbraak in 1825 veroorzaakte een grote wateroverlast langs de gehele Zuiderzeekust van Friesland tot Amersfoort.

 

Ook de 20e eeuw is niet gevrijwaard gebleven van dijkdoorbraken. Bij de storm in de nacht van 13 op 14 januari 1916 is de zeedijk bij Nekkeveld en de Putterdijk doorbroeken waardoor de gehele Arkemheense polder en de stad Nijkerk onder water liep.

 

Afbeeldingskaart overstromingen ZuiderzeekustPas na het afsluiten van de Zuiderzee is het gevaar voor grote overstromingen van de Arkenheense polder geweken.