Huwelijkse bijlagen

Specificatie huwelijksbijlagen

 

1. -  49. Huwelijke bijlagen, 1811-1922 NB Nummering is niet opeenvolgend. 51 dozen

1.

1811-1814

27.

1886-1888

2.

1815-1818

28.

1889-1891

3.

1819-1822

29

1892

4.

1823-1825

30.

1893

5.

1826-1828

31.

1894-1895

6.

1829-1832

32.

1896-1897

7.

1833-1834

33.

1898

8.

1835-1837

34.

1899-1900

9.

1838-1841

35.

1901-1902

10.

1842-1845

36.

1903

11.

1846-1849

37.

1904-1905 

12.

1850-1853

38.

1906-1907

13.

1854-1856

39.

1912

14.

1857-1858

40.

1908-1909

15.

1859-1861

41.

1910-1911

16.

1862-1863

42.

1913-1914 

17.

1864-1865

43.

1915-1917

18. 

1866-1868

44.

1918-1921

19.

1869-1870

45.

1920

20. 

1871-1872

46.

1921-1922

21.

1873-1874

47.

1923-1924

22.

1875-1876

48.

1925-1926

23.

1877-1878

49.

1927-1928

24.

1879-1880

50.

1929-1930

25.

1881-1882

51.

1931-1932

26.

1883-1885

 

 

 

 

51. -  93. Bijlagen tot de registers van huwelijksvoltrekkingen en echtscheiding, 1933 - 1989. NB. Betreffende alleen akten waartoe niet in Nederland opgemaakte bescheiden behoren, alsook de medische verklaringen dat één van degenen, die toestemming tot een huwelijk moet geven, niet in staat is zijn of haar wil te verklaren.  43 omslagen

51.

1933, nr. 40 

72.

1968, nrs. 50, 101

52.

1935, nr. 37

73.

1969, nrs. 55, 62, 69, 87, 88, 140

53.

1936, nrs. 24, 30, 44

74.

1970, nrs. 2, 24, 51, 54, 98, 118, 133, 134

54.

1937, nrs. 5, 37, 53

75.

1971, nrs. 8, 12, 18, 20, 33, 51, 82, 94, 138, 141, 144, 146, 152

55.

1938, nrs. 13, 35

76.

1972, nrs. 3, 10, 31, 39, 52, 81, 132, 139, 151, 152

56.

1939, nrs. 43, 49, 63

77.

1973, nrs. 34, 89, 99, 104

57.

1952, nrs. 27, 70, 75, 91

78.

1974, nrs. 55, 115, 129, 176

58.

1954, nrs. 55, 61

79.

1975, nrs. 1, 23, 78, 82, 87, 126, 129

59.

1955, nrs. 61, 74

80.

1976, nrs. 42, 64, 74, 82, 85, 93

60.

1956, nrs. 2, 9, 89

81.

1977, nrs. 15, 33, 40, 56, 90, 119, 161

61.

1957, nrs. 14, 18

82.

1978, nrs. 4, 6, 14, 46, 127

62.

1958, nrs. 32, 98

83.

1979, nrs. 3, 14, 30, 36, 43, 45, 73, 92, 96, 130

63.

1959, nr. 94

84.

1980, nrs. 8, 35, 49, 70, 99, 124, 152, 154

64.

1960, nrs. 33, 72, 104, 118

85.

1981, nrs. 25, 33, 92, 96, 135, 143

65.

1961, nrs. 21, 50, 68, 71, 86, 87, 89, 98

86.

1982, nrs. 13, 32, 34, 45, 80, 89, 104, 116, 123

66.

1962, nrs. 69, 73, 77, 81, 97

87.

1983, nrs. 26, 67, 101, 125, 148

67.

1963, nrs. 5, 43, 47, 52, 68, 83, 90

88.

1984, nrs. 23, 36, 66, 70, 95, 117, 146, 159

68.

1964, nr. 27  89.

89.

1985, nrs. 22, 85, 100, 163, 169

69.

1965, nrs. 17, 104, 122

90.

1986, nrs. 4, 21, 40, 44, 59, 75, 78, 104, 119, 121, 155

70.

1966, nrs. 14, 18, 45, 49, 93

91.

1987, nrs. 2, 19, 54, 84, 90, 113, 127

71.

1967, nrs. 56, 67, 76, 117, 129

92.

1988, nrs. 26, 41, 54, 58

 

 

93.

1989, nrs. 16, 34, 81, 83, 139, 158

 

 

94.

Registers van overlijden van de burgerlijke stand, 1903-1907 en registers van huwelijken, 1908-1912. 1 omslag

 

 

95.

Huwelijkse bijlagen, 1942 - 1951. NB Het jaar 1950 ontbreekt.  1 omslag

 

 

96. 

Overlijden bijlagen, 1815, 1855, 1902-1932.

 

 

97.

1902 - 1932.  1 omslag

 

 

98.

Diverse bijlagen, 1818-1892.

NB betreft:

Doopakten, 1818 -1892.

Huwelijke aankondigen, 1852.

Huwelijke aangiften, 1873 - 1882.