Bevolking

O.a. Huwelijkse bijlagen, wijknummers en toegang op het weeshuis van Putten

2. BEVOLKING

  • Huwelijkse bijlagen
  • Naamsaanneming van 1813

Burgerlijke Gemeente

  • Trouwboek van huwelijkscommissarissen 1796-1811   1 deel
  • Register van aangenomen geslachtsnamen 1812        1 deel

Gekwalificeerde

  • Register van overledenen, 1601-1811   1 deel

Wijknummers

Nadere toegang op het weeshuis van Putten