Nadere toegang op het weeshuis van Putten

 

In de bevolkingsregisters van de gemeente Putten is melding gemaakt van wezen in het weeshuis van Putten.

De periode bestrijkt van 1873-1920. Niet alle kinderen kwamen uit de gemeente Putten.

Het rapport is een genealogisch onderzoek naar de kinderen, weesvaders, weesmoeders en het personeel met vermeldingen naar bevolkingsregisters van de gemeente Putten en andere gemeenten.

Het rapport beschrijft ook de geschiedenis van het weeshuis.

<Klik hier voor het rapport>