Wijknummers

Omnummeringslijst bevolkingsregisters van wijknummers naar straatnamen

Vaak komt u bij onderzoek in het bevolkingsregisters verouderde huisnummers of andere aanduidingen tegen. Het is niet heel gemakkelijk om een oud huisnummer om te zetten naar een huidig adres.  Het gemeentearchief  heeft een  zogenaamde omnummeringslijst die het zoeken naar het huidig adres iets makkelijker maakt. Hieronder vindt u een uitleg over het ontstaan van verschillende methoden voor (huis)nummering.

Bevolkingsregisters op wijk

In 1850 wordt het bevolkingsregister ingevoerd. De eerste registers zijn ingericht op wijk en niet alfabetisch op naam van de hoofdbewoner. Per wijk (het kan het dorp of een buurtschap zijn) werd een bepaalde route gelopen en werden de huizen opvolgorde genummerd. Het eerste huis van de wijk kreeg dan de letter van de wijk (bijvoorbeeld A) en vervolgens een cijfer. Dit systeem gaf problemen als er tussen de huizen A3 en A4 een nieuw huis werd gebouwd. Dit huis kreeg dan vaak de toevoeging ‘a’: A3a
Registers werden na een aantal jaren afgesloten. Gegevens werden dan overgeschreven van het oude naar het nieuwe register en de volgorde van de huisnummers werd aangepast. A3 uit het oude register bleef A3 in het nieuwe register, maar A3a werd A4 en A4 werd A5. De familie die eerst in huis A4 woonde, had dus even later het adres A5 zonder dat ze verhuisd waren. In een tweede of derde opvolger van het eerste register kon de nummering nogal oplopen, zeker als er in de wijk veel huizen werden bijgebouwd.

De gemeente kent de volgende serie bevolkingsregisters op wijk:
•    1850-1870
•    1870-1877
•    1877-1890
•    1890-1900
•    1900-1910
•    1910-1920
•    1920-1937

De ingang op de wijken zijn de zogenoemde klappers. In de klappers staan de namen die verwijzen naar het bevolkingsregister.

Omnummeringslijst
Bij het overstappen van wijknummering naar straatnummering werden omnummeringslijsten aangelegd. Vaak zijn deze lijsten het uitgangspunt bij het herleiden van oude nummers naar nieuwe nummers.

De tabellen zijn echter beperkt te gebruiken: ze schakelen alleen over van het jongste wijknummer naar het nieuwe adres..

<klik hier voor de omnummeringslijst>