Actenboek des Kerkenraad 1595 - 1703

 

(met groote tusschenpoosen, waarvan geen aantekeningen zijn)

 

Afbeelding 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANTWOORDING:

Omdat voor velen het oude handschrift moeilijk leesbaar is werd door leden van het Puttens Historisch Genootschap deze transcriptie gemaakt. 

Hierbij werd zo getrouw mogelijk het originele  “Actenboek” gevolgd. m.b.t de schrijfwijze en indeling van de pagina’s .

Hoewel zowel de y als de ij in het origineel door elkaar werden gebruikt is er bij deze transcriptie voor gekozen steeds de ij te gebruiken. 

 

INHOUD:

  1. Kerkelijke discipline: Afbeeldingen van de originele schrijfwijze: (foto 4 t/m 6)
  2. Notulen.  Afbeeldingen van de originele schrijfwijze: (foto 7 t/m 82)
  3. Register en bijschrijvingen. Afbeeldingen van de originele schrijfwijze: (foto 83 t/m 98)
  4. Steun diaconie. Afbeeldingen van de originele schrijfwijze: (foto 99 t/m 101)
  5. Plakkaten tegen Sabbath schenderijen. Afbeeldingen van de originele schrijfwijze: (foto 102 t/m 104)
  6. Extracten. Afbeeldingen van de originele schrijfwijze: (foto 105 en 106
 
 

 Losse huwelijksinschrijving:

 

03a los inleg vel 1663
 

 Derck Wijnen j.m. zoon van Wijn Aer(tsen)

van barnevelt
en(de)
Emmetien Aertsen wed. van Tijmen Aertsen van 
huijnen onder Putten zijn tot barnevelt met
beijder zijdts vrunden consent in ondertrouw
opgenoomen en zullen dienvolgens aenstaende zondach
den 15 Martij haere eerste proclamatie alhier
tot barnevelt hebben. Verzoecken den opziender
der gemeente tot Putten dat die zelve persoonen
ter voors.(chreven) Tidt haere proclamatien aldaer moogen
mede gedaen worden om daer nae exc. 

Actu(m) den 10e  Martij

 

1663

Hoc. Testor

Theodorus van Rijssen

Ecclesi. barneveldensis