Godsdienst en levensbeschouwing

13. GODSDIENST EN LEVENSBESCHOUWING

 

Parochie Maria Zuivering

Omvang: 1,5 m.

 

Inventaris R.K. Parochie

 

Actenboek des Kerkeraad van 1595-1703

 

 

Jongelingsvereniging "Abia", 1905-2005

Omvang: 1,5 m nog in bewerking.

 

Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente:

1. - 2.

Doop- en trouwboeken, 1706-1771

2 delen

 

1. 1706-1742. NB. Dit deel bevat ook lidmatenlijsten en kerkenraadhandelingen. Achter de doopinschrijvingen volgen, evenals in no. 2, aanvullingen

Inhoud:

a. doopinschrijvingen, 1706-1742

b. trouwinschrijvingen, 1706-1740

2.  1742-1771

Inhoud:

a. doopinschrijvingen, 1742-1771

b. trouwinschrijvingen, 1742-1771

 

3. - 4

Doopboeken, 1771-1882

2 delen

 

3. 1772-1801

4. 1801-1822

 

5.

Contra-doopboek, 1805-1811

1 deel

6. - 10

Begraafboeken, 1769-1811

5 delen

 

6. 1769-1772

7. 1772-1787

8. 1787-1805

9. 1805-1806

10. 1806-1811

 

 

Rooms-Katholieke Gemeente:

11.

11. Doopboek, 1736-1828 NB. Een gedeelte der Rooms-Katholieke behoorde tot de state te Nijkerk (v.d. Aa IX. 316)

1 deel

 

Burgelijke Gemeente:

11.*

Trouwboek van huwelijkscommissarissen, 1796-1811

1 deel

11**

Register van aangenomen geslachtsnamen, 1812

1 deel

 

NB. Nummers aangemerkt met een asterisk, omdat deze zitten in inv.nr. 11

 

 

Gequalificeerde

12.

Register van overledenen, 106-1811

1 deel