1. Administratieve handelingen

Classificatienummer

Dossierbeschrijving

Mapnummer

-1

TAAK VAN DE ORGANEN

 

-1.

DE HANDELINGEN DER ADMINISTRATIE

  • verstrekken gegevens Nederlandsche terrein en aan vreemdelingen
  • inlichtingen aan Duitsche particuliere personen
  • vertoonen van afbeeldingen van leden van het huis van Oranje-Nassau
  • uitnoodiging om stukken bestemd voor overlegging aan Duitsche autoriteiten in het    

Duitsch te stellen

1

-1.

MELDING GEWICHTIGE GEBEURTENISSEN

  • aanschrijving om bijzondere gebeurtenissen te melden
  • opgave aantal gewonde Duitsche militairen, baldadigheden en andere onregelmatigheden, gevonden pamfletten en oorlogstuig, branden
  • maandelijkse opgave aan de Officier Justitie en de Procureur-generaal

2