Inleiding uittreksel inventaris 1940-1975

Aangelegenheden betreffende de Tweede Wereldoorlog

 

Inleiding

  • In 2008 kreeg was er de gelegenheid om, als project, de dossiers uit dit archiefblok die handelen over 'aangelegenheden betreffende de Tweede Wereldoorlog' bij voorrang te inventariseren.
  • Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Er waren veel, her en der verspreide, dossiers waarin iedere keer weer moest worden gebladerd en gezocht, omdat de stukken ook niet altijd goed waren opgeborgen.
  • Door deze reorganisatie zijn al deze dossiers nu via een inventaris toegankelijk geworden. Daarnaast konden diverse 'losse dozen' met vage aanduidingen eveneens geïnventariseerd worden. Daarin bleek ook aanvullend materiaal te zitten.
  • Het resultaat van deze inspanningen treft u hierbij aan in de vorm van een uittreksel uit de voorlopige inventaris 1940-1975.

 

Indeling

Het gaat om delen uit de hoofdstukken:

 

Toelichting

  • De omschrijving in hoofdletters is de dossieromschrijving.
  • De door een - voorafgegane omschrijvingen staan op de verschillende tabstroken in de dossiers.
  • De met een * gemerkte dossiers zijn beperkt of niet raadpleegbaar, i.v.m. bescherming van privacygevoelige gegevens.
  • Op verschillende plaatsen in de inventaris (ook in dit uittreksel) staat een toelichting. Deze zal hier niet kunnen blijven staan, maar is wel belangrijk voor de beeldvorming en later te gebruiken als toelichting op een andere plaats. Dus voorlopig laten staan.
  • In de dossiers zijn soms krantenberichten opgenomen. Verwezen wordt echter ook naar de gemeentelijke krantenknipselverzameling in één van de paternosterkasten op Interne Zaken, alsmede de verzameling Historialia.

 

Putten, augustus 2008

Louis Godschalk