1.71 Eigendom, openbare werken, belastingen

-1.711

Wet agrarisch grondverkeer

1981-1983

-1.711.71

Grensbepaling

1983-1989 

-1.711.72 

Kadaster 

1976-1988

-1.714.1

Verordeningen onroerend-goedbelasting

1981-1990

-1.714.1

Onroerend-goedbelasting keuze heffingsgrondslag

1975-1976

-1.714.12

Verordeningen rioolaansluitingsrecht

1976-1993

-1.714.13

Verordening baatbelasting Parklaan, Korenlaan, Bosrand en Brinkstraat

1956-1981

-1.714.38

Verordeningen op de heffing en invordering van een belasting op de honden

1973-1993

-1.714.396 

Verordeningen op de heffing en invordering van een toeristenbelasting

1972-1991

-1.718.7

Verordeningen op de heffing en invordering van leges

1975-1992

-1.719.521

Verordening Drank- en Horecabelasting

1979-1980