1.81 Verkeer en vervoer

 

-1.811.111

Zandwegen op de Veluwe

1974-1988

-1.811.111

Overdracht van waterschappen aan gemeenten

1976-1991

-1.811.111

Aanleg en verbetering van wegen (in een aantal gevallen ook grondtransacties) A - Z

1967-1990

-1.811.111

Verdelingsverordening wegenuitkeringen

1968-1977

-1.811.111.5

Verlichting van wegen door PGEM

1977-1990 

-1.811.111.6

Beplanting langs wegen

1961-1983

-1.811.111.7

Aanleg Fontanusplein en aanleg parkeerplaatsen nabij het gemeentehuis

1977-1979

-1.811.111.7

Aanleg van parkeerterreinen

1974-1990

-1.811.111.7

Bijkomende werken en handelingen aan wegen

1976-1984

-1.811.111.8 

Onttrekking van wegen aan het openbaar verkeer

1977-1988

-1.811.111.91

Kabelering door de PGEM

1976-1990

-1.811.111.91

Leggen van leidingen door de Veluwse nutsbedrijven N.V.

1986

-1.811.111.91

Leggen van leidingen door de N.V. Nederlandse Gasunie

1976-1990 

-1.811.111.91

Leggen van leidingen door de N.V. Gamog

1976-1988

-1.811.111.91

Leggen van leidingen door de C.A.I./Gamog

1980-1989

-1.811.111.91

 Kabelering door de PTT

1976-1990

-1.811.111.91

Leidingen, buizen, kabels, duikers en slootgravingen

1977-1989

-1.811.111.91 

Regels met nutsbedrijven op het gebied van het leggen, houden en onderhouden van kabels en leidingen

1984-1989

-1.811.111.91

In- en uitritten

1975-1990

-1.811.113

Halteplaatsen en wachthuisjes voor buspassagiers

1978-1987

-1.811.12

Gelders Wegenreglement

1976-1986

-1.811.122

Bebouwde kom ingevolge de Wegenverkeerswet

1972-1984

-1.811.122 

Verkeersveiligheidsplan Putten

1986

-1.811.122

Verkeersveiligheidsplan in woonwijken

1989-1994

-1.811.122

Verkeersmaatregelen diverse straten en wegen A - Z

1970-1990

-1.811.122.31

Parkeerexcessenverordening

1975-1985

-1.811.122.315 

Afsluiting van wegen 

1976-1980

-1.811.122.8

Verkeerslichteninstallaties op diverse kruispunten

1976-1989 

-1.812.5

Verkeer en vervoer over spoorwegen duikers, riolering, dempen van een sloot etc.

1975

-1.812.5

Diverse overwegen in de spoorweg Utrecht-Zwolle

1970-1990

-1.817

Overdracht van de cai aan de Gamog-CAI N.V.

1985-1987

-1.817 

Overname bestaande antenne-inrichtingen door de Stichting Centrale Antenne Inrichting Putten 

1977-1983

-1.817

Overeenkomsten centraal antennesysteem

1975-1976 

-1.817.7

Stichting Centrale Antenne Inrichting Putten: keuze beheersvorm, statuten en huishoudelijk reglement

1977-1982