1.84 Welzijn, Maatschappelijke zorg, Sociale verzekeringen

-1.840 

Welzijnsprogramma's

1982-1990

-1.840

Inventarisatienota en sociale kaart ten behoeve van de welzijnsplanning in de gemeente Putten

1980-1981

-1.841.81

Stichting gezinsverzorging en maatschappelijke werk "West Veluwe": principebesluiten om te subsidiëren

1982-1983

-1.842

Verordening toepassing Algemene Bijstandwet en Wet IOAW

1987

-1.842.11

Centrale post ambulancevervoer Noordwest-Veluwe gemeenschappelijke regeling

1981-1988

-1.842.11

Spreidingsplan voor ambulanceauto's in de provincie Gelderland

1984-1989

-1.842.198

Kon. Ned. Ver. E.h.b.o. afdeling Putten

1976-1990

-1.842.198

Zorg bij ongevallen

1973-1982

-1.842.3

Prot. Chr. Stichting welzijnszorg voor geestelijk gehandicapten tehuis "het Anker" te Putten

1977-1989

-1.842.6

Zorg voor bejaarden

1986-1990

-1.842.61

Verordening indicatiecommissie bejaardenoorden 1977

1977

-1.842.61

Bejaardencentrum Elim

1962-1985

-1.842.61 

Stichting Prot. Chr. Bejaardencentrum "de Schauw": algemeen

1973-1988

-1.842.68

Stichting gecoördineerd bejaardenwerk; algemeen

1984-1990

-1.842.68

Katholieke bond van en voor ouderen, afdeling Putten

1988

-1.842.68

Protestants-christelijke ouderenbond te Putten

 

-1.842.68

Bijzondere subsidieverordening gecoördineerd bejaardenwerk

1981-1989

-1.842.68

Stichting Welzijn Ouderen Putten: algemeen

1982-1990

-1.842.7

Sos-adoptie, werkgroep Putten algemeen

1978

-1.842.71

Stichting "de Vrijbuitertjes": algemeen

1974-1988