1.85 Onderwijs, Educatie, Cultuur, Sport en Recreatie

FV-1.851.01

Afvloeiingsregeling voor het onderwijzend personeel van de gemeentelijke scholen voor kleuter en gewoon lager onderwijs. Vastgesteld 

1980-1985

-1.851.01 *

Onderwijzend personeel en schoolschoonmakers A-Z *

1976-1990

-1.851.02.92

Reglement m.b.t. de voorlopige medezeggenschapsraden aan de gemeentelijke scholen

1982

-1.851.07

Verordening leerlingenvervoer gemeente Putten

1987

-1.851.09

Stichting werkverband voor onderwijsbegeleidingsdiensten op de Veluwe e.o.: principebesluiten om te subsidiëren

1979-1984

-1.851.09.4

Schoolsportdagen

1975-1984

-1.851.1A 02.92

Oudercommissies openbare kleuterscholen

1973-1982

-1.851.1A.06

Openbare kleuterscholen

1975-1984

-1.851.1B.06

Christelijke kleuterschool Schoolstraat Hummeloord

1975-1980

-1.851.1B.06

Christelijke kleuterschool Huinen Jong Leven

1971-1986

-1.851.1B.06

Christelijke kleuterscholen

1971-1988

-1.851.2. 02.92

Ouderraden openbare basisscholen

1982-1986

-1.851.2A. 02.92

Oudercommissies openbare basisscholen

1966-1982

-1.851.2. 02.92

Medezeggenschapsraden openbare basisscholen

1982-1990

-1.851.2.06

Gymnastieklokalen

1972-1986

-1.851.2A.06

Openbare basisschool 't Veld

1973-1989

-1.851.2A.06

Openbare school basisscholen

1973-1989

-1.851.2B.06

Christelijke basisscholen

1973-1989

-1.852.11

Stichting gemeenschappelijke openbare bibliotheek Putten

1984-1989

-1.852.11

Stichting bibliotheek voor jong en oud

1973-1981

-1.852.16

Tentoonstellingscommissie Putten algemeen

1981-1990

-1.852.16

Georganiseerde tentoonstellingen in de tentoonstellingsruimte van het gemeentehuis

1978-1984

-1.853.1

Subsidie in restauratiekosten

1969-1981

-1.853.1

Monument Groot Spriel subsidie in restauratiekosten

1987-1988

-1.853.1

Monument Oldenaller subsidie in restauratiekosten

 1986-1988

-1.853.1

Monument De Vanenburg subsidie in restauratiekosten

1987-1989

-1.853.2

Verordeningen tot het weren van ontsiering van het landschap en de dorpskom in de gemeente Putten.

1980-1988

-1.853.2

Verordening tot het weren van ontsiering van het landschap in het landelijke gedeelte der provincie Gelderland.

1981-1986

-1.853.21

Verordening op het bewaren van houtopstand (kapverordening)

1985-1988

-1.853.21

Stichting voor natuur- en milieu- bescherming Putten

1971-1981

-1.853.211

Archeologische monumenten-grafheuvels

1966-1983

-1.853.212

Instandhouding van landgoederen

1969-1971

-1.853.22

Relatienotagebied Arkemheen

1983

-1.853.222

Zorg voor molens

1959-1978

-1.853.222 

Korenmolen 't Hert restauratie in 1985

1981-1986

-1.854.1

Onthulling zwaartepunt van Nederland op 15 september 1984

1984-1987

-1.854.1

Aanbrengen van een kunstwerk in het dorpscentrum (niet doorgegaan)

1987-1988

-1.854.18

Zangverenigingen en koren m.u.v. 't Zuiderkoor en Upol 1969

1969-1989

-1.854.18

Chr. zangvereniging 't Zuiderkoor  algemeen

1971-1990

-1.854.18

Chr. gemengde zangvereniging "u prijst ons lied" algemeen

1982-1986

-1.854.18

Puttens Mannenkoor

1977-1990

-1.854.18

Klein Maar Dapper algemeen

1950-1989

-1.854.18

Fanfarekorps Excelsior algemeen

1984-1990

-1.855.2

Aktie "Putten blij met de vrijheid" in 1990

1989-1990

-1.855.2

Herdenking razzia 1944

1975-1989

-1.855.2

Stichting oktober 44

1982-1988

-1.855.2

Graf van mevrouw l. Bedijn- Beernink

1972-1990

-1.855.2 

Nationale herdenking op 4 mei

1975-1990

-1.855.2

Viering bevrijdingsdag 5 mei 

1975-1988

-1.855.2

Ontvangsten en bezoeken van personen en groepen in verband met de oorlog 1940-1945

1982-1989

-1.855.2

Monument Putten aankoop bronzen beeld 'vrouwtje van Putten'

1989

-1.855.2

Plechtigheden en herdenkingen

1975-1990

-1.855.2

Televisie-uitzending over Putten op 26 december 1977, verzet naar 30 december 1977

1974-1978

-1.855.2 

Herdruk van het boek "Opdat het nageslacht het wete" (eerste herdruk)

1978-1986

-1.855.2

Motie van de raad der gemeente Putten d.d. 3 april 1980 betreffende ereburgerschap en straatnaam Friedrich Christiansen

1980

-1.855.2

Motie van de raad der gemeente Putten d.d. 1 september 1983 betreffende de voornemens om belangrijke overblijfselen van het voormalig concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg te amoveren

1983-1989 

-1.855.2

Gedenkteken slachtoffers tweede wereldoorlog op de oude algemene begraafplaats

1984-1985

-1.855.2

Ontvangst Irish Regiment of Canada van 25-29 april 1985 in het kader 40-jarig jubileum bevrijding

1984-1985

-1.855.2

Stichten van een expositiegebouw in omgeving van massagraf te Ladelund

1986

-1.855.2

Gedenksteen op het voormalig concentratiekamp Neuengamme

1984-1988

-1.855.2

Stichting "Putten 40 jaar vrij"

1984-1993

-1.855.2

Uitgave boekwerk "Putten 40 jaar verder" (1985)

1985-1986

-1.855.3

Beheersvorm totale sportaccommodaties

1977-1979

-1.855.3

Sportraad Putten

1965-1989

-1.855.3

Sportveldencomplex Putter Eng

1972-1990

-1.855.3

Sportvereniging Putten

1981-1982

-1.855.3

Sportschool Putten

1980-1989

-1.855.3

Sporthal Putter Eng

1975-1978

-1.855.3

Stichting Puttense sport marathon algemeen

1982-1989

-1.855.3

Sportclub DeVeDo algemeen

1982

-1.855.3

Jaarlijkse ontvangst van de kampioenen in de diverse takken van sport op het gemeentehuis

1985-1990

-1.855.342

Puttense Damclub (P.D.C.) algemeen

1978-1988

-1.855.36 

Atletiek

1980-1984

-1.855.363

Sportvereniging S.D.C.

1985-1989

-1.855.363

Sportvereniging Rood-Wit '58

1985-1987

-1.855.363

Korfbalvereniging de Meeuwen

1972-1982

-1.855.363

Mixed hockeyclub de Mezen Harderwijk

1977-1978

-1.855.363

Basketbalvereniging Volic

1979-1989

-1.855.363

Badmintonvereniging Putten

1978-1985

-1.855.363

Volleybalvereniging O.M.S.

1978-1987

-1.855.363

Vereniging bedrijfsrecreatie volleybal Putten

1983

-1.855.363

Damesvoetbalvereniging de Pechvogels

1971-1986

-1.855.363

Sportvereniging Rood-Wit '58

1966-1990

-1.855.363

Voetbalvereniging Pullen Boys (opgegaan in sportvereniging Putten)

1974-1979

-1.855.363

Zaalvoetbalvereniging de Lenco's

1987

-1.855.363

Tennissport

1975-1983

-1.855.363

Tennisvereniging Putten 't Laakhuisje

1978-1986

-1.855.363

Puttense lawn tennisclub De Vale Ouwe

1974-1988

-1.855.364

Gymnastiekvereniging Orion

1975-1986

-1.855.365

Wandelsport

1980-1989

-1.855.366

Fietscrossclub Putten

1982-1989

-1.855.366

Rolschaatsvereniging De Veluwe Rollers

1984-1985

-1.855.367

A.M.B.C. De Zandrijders

1979-1984

-1.855.368

Boksvereniging De Gong

1982

-1.855.37

Zwem- en Poloclub Triton

1974-1990

-1.855.372

Stichting bosbad Klein Zwitserland

1971-1990

-1.855.38

Landelijke rijvereniging Het Gouden Hert

1983-1986

-1.855.38

Ponyclub Lilliputters

1976-1984

-1.855.38

Puttense Pony Club

1976-1985

-1.855.38

Eerste Puttense postduivenvereniging De Woudvliegers

1980-1985

-1.855.38

Postduivenvereniging Gevleugelde Vrienden

1980-1985

-1.855.39

Schietvereniging Wilhelm Tell

1979-1985

-1.855.39

Puttense handboogschutters

1987-1988

-1.855.43

Kampeer- en recreatieverordening Putten 1980

1980-1987

-1.855.43

Recreatieoverlegorgaan m.i.v. 1983 vervangen door een nieuw recreatieoverlegorgaan

1975-1983

-1.855.44

Speelterreinen

1970-1990

-1.855.44

Recreatieplan Krachtighuizen (I) plan Snelder, overleg met RG Veluwe en Ged. Staten

1968-1971

-1.855.45

VVV Putten

1968-1989

-1.855.45

Nota integraal toeristisch recreatief beleid en nota recreatie en toerisme gemeente Putten

1987-1988

-1.855.45

Stichting Putten Promotie

1985

-1.856.11

Jeugdgemeenteraad van Putten

1981-1984

-1.856.113

Vereniging tot stichting en instandhouding van een verenigingslokaal in de buurtschap Steenenkamer

1978-1987

-1.856.113

Verenigingsgebouw Van Damstraat

1975-1983

-1.856.113

Buurt- en belangenvereniging Hoge Eind

1972-1985

-1.856.113

Vereniging "verenigingsgebouw Huinen"

1986-1989

-1.856.113

Buurtvereniging Marpibema

1974-1987

-1.856.113

Dorpshuis Stroud

1979-1980

-1.856.113

Stichting sociaal-culturele accommodatie Putten

1985-1987

-1.856.13

Bevordering van internationale gemeenschapszin

1986-1988

-1.856.14

Open Jongeren Centrum Putten

1985-1986

-1.856.14

Kon-Tiki-groep Putten; algemeen

1979-1985

-1.856.14

Stichting der belangen van de zeeverkennersgroep Tjerk Hiddes

1960-1982

-1.856.4

Leger des Heils; principebesluit jaarlijkse subsidiëring

1979

-1.856.8

Eretekenen en eervolle onderscheidingen; verleende onderscheidingen A t/m Z

1976-1989

-1.856.8

Verzetsherdenkingskruisen

1980-1983

-1.857

Religie

1954-1987