2.08 Personeel

 

-2.08 *

Gemeentepersoneel A t/m Z *

1975-1990

-2.08

Nota personeelsbeleid gemeente Putten

 

-2.08.17

Afvloeiingsregeling niet-onderwijzend personeel basisonderwijs

 

-2.08.172

Commissie voor Georganiseerd Overleg

1975-1989

-2.08.24

FUNCTIEWAARDERING GEMEENTEPERSONEEL

- Informatie aan het personeel over de invoering en voortgang van de functiewaardering (invoering Ubink-normen)

- Behandeling in de commissie voor georganiseerd overleg

- Verkiezing leden waarderingscommissie

- Introductie leden waarderingscommissie

- Functie inventarisatie

- Bezwarencommissie

- Deelnota functiewaardering en interne richtlijnen beloningsbeleid ten behoeve van de gemeenteraad

- Uitkomsten en bezwarenprocedure

- Inschaling personeel in salarisniveaus

- Nazorg functiewaardering

- Enquête functiewaardering

 1971-1986

-2.08.244 

BEVORDERINGSPROCEDURE

- Bevorderingsprocedure

- Instelling promotiecommissie tot bevordering van ambtenaren B en W d.d. 27 augustus 1985

1973-1985 

-2.08.28

Uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd uittreden

1979-1985

-2.08.352.33

Regeling studieverlof voor het personeel der gemeente Putten

1976

-2.08.352.34

Verordening betreffende een experimentele regeling over de aanspraak op ouderschapsverlof 

1989-1991 

-2.08.353

Arbeidstijden

1975

-2.08.354

Regeling studieverlof voor het personeel der gemeente Putten

1986

-2.08.741

Bezoldigingsverordening 

1984-1991

-2.08.741.2

Regeling functiewaardering

1962-1982

-2.08.742.2

Regeling van de vergoeding van reis- en verblijfkosten ter zake van dienstreizen 

 

-2.08.742.6

Verordening regelende de tegemoetkoming aan de ambtenaren werklieden in de kosten van werkkleding    

 

-2.08.742.6 

Verordening regelende de tegemoetkoming aan de ambtenaren-werklieden in dienst der gemeente Putten in de kosten van werkkleding

1969-1975

-2.08.743.5

Tijdelijke verordening wwv-vervangende uitkering

1987-1991