Hendrikus van den Berg

Stamreeks van Hendrikus van den BERG

 

Generatie I

1. Hendrikus van den BERG, horlogemaker, geb. Putten 23‑02‑1910, overl. ald. 31‑07‑1975, * slachtoffer razzia Putten. Op 29 april 1945 overgenomen in Zweeds Rode Kruis schip in de Lübeckerbocht, op 2 mei mei in Zweden en kwam in Putten terug op 11 augustus 1945, zie blz. 329 gedenkboek Putten. Hij woonde Kerkstraat 31 (1944) Putten. Tr. ald. 11‑09‑1936 Gradda van de BANK, geb. Putten 14‑08‑1910, dr. van Johannes Hendrikus van de BANK en Trijntje RUITER.

 1. Alidaan, geb. Putten 01-10-1917.

 

Generatie II

2. Reijer van den BERG, timmerman, geb. Ermelo 02‑10‑1863, overl. Putten 15‑06‑1915. Tr. ald. 18‑02‑1898 (aktenr.: 8), tr. kerk Putten 20‑02‑1898 (ned.herv.).

3. Geertje LOSEMAN, geb. Putten 06‑03‑1874.

Uit dit huwelijk:

 1. Aalt, timmerman, geb. Putten 12‑12‑1898. Tr. ald. 15‑04‑1921 (aktenr.: 16) Aartje van de BANK, geb. Putten 02‑04‑1897, dr. van Johannes Hendrikus van de BANK en Trijntje RUITER
 2. Johannes, geb. Putten 29‑10‑1900, overl. ald. 28‑08‑1901.
 3. Johannes, geb. Putten 16‑02‑1902.
 4. Dirkje, geb. Putten 28‑09‑1903. Tr. ald. 01‑11‑1923 (aktenr.: 55) Adrianus BREEVAART, boschwachter, geb. Putten 1898, zn van Arie Breevaart en Maria Wilhelmina Quartel. 
 5. Hendrikus, geb. Putten 16‑12‑1904, overl. ald. 31‑12‑1904.
 6. Hendrikus, geb. Putten 12‑06‑1906, overl. ald. 13‑10‑1906.
 7. Hendrikus, geb. Putten 23‑02‑1910 (zie 1 op blz. 1).
 8. Gerrit, geb. Putten 02‑06‑1911.

 

Generatie III

4. Aalt van den BERG, timmerman, geb. Ermelo 01‑08‑1828, overl. Putten 30‑01‑1900. Tr. Ermelo 07‑12‑1860 (aktenr.: 28).

5. Dirkje van VELDHUIJZEN, geb. Ermelo 30‑06‑1828, overl. Putten 20‑06‑1912.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, timmerman, winkelier, geb. Ermelo 14‑06‑1861. Tr. Putten 20‑03‑1896 (aktenr.: 9), tr. kerk Putten 22‑03‑1896 Jacobje SCHUITEMAKER, geb. Putten 16‑12‑1861, dr. van Gerhardus SCHUITEMAKER en Johanna BROUWER
 2. Reijer, geb. Ermelo 02‑10‑1863 (zie 2 op blz. 1). 
 3. Gijsje, geb. Putten 24‑04‑1866, overl. ald. 04‑05‑1866. 
 4. Gijsje, geb. Putten 05‑07‑1867. Tr. ald. 28‑12‑1894 (aktenr.: 38) Willem van KERNEBEEK, bakker, geb. Putten 08‑04‑1870, zn. van Jan van KERNEBEEK en Lubbertje van DASSELAAR
 5. Jacob, timmerman, geb. Putten 02‑10‑1869. Tr. ald. 15‑08‑1902 (aktenr.: 19) Gerritje HOP, geb. Ermelo 10‑03‑1872, dr van Aalt Hop en Willemina de Ruiter.

 

Generatie IV

8.  Gerrit van den BERG, timmerman, geb. Terwolde 07‑03‑1784, zn van Jan Jansen en Maria Hendriks Harkink. Overl. Ermelo 14‑12‑1854. Tr. ald. 29‑05‑1823.

9.  Gijsje Otten van GANSWIJK, geb. Putten 24‑08‑1791, (aantekening in doopboek " men zegt dat dit kind niet echt is, als zijnde er geen bewijzen van de wettige huwelijksvereniging. vader bekende te zijn Aalt Otten"). Overl. Ermelo 12‑10‑1862.

Uit dit huwelijk:

 1. Aalt, geb. Ermelo 01‑08‑1828 (zie 4 op blz. 1).

 

Generatie V

18. Aalt Otten van GANSWIJK, kastelein, herbergier, ged. (ng) Putten 09‑01‑1763, overl. ald. 03‑09‑1848.Tr. kerk ald. 21‑04‑1793 (ng), met attest van Ermelo.

19. Aaltje Willems LIMPERS (Limpert), ged. (ng) Putten 08‑09‑1765, overl. ald. 18‑11‑1831,

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsje Otten, geb. Putten 24‑08‑1791 (zie 9 op blz. 2).
 2. Geertruijd, geb. Putten 18‑02‑1794. 
 3. Ot Aalten, geb. Putten 03‑11‑1796, overl. ald. 26‑03‑1875. 
 4. Hendrientje, geb. Putten 01‑06‑1799, overl. ald. 03‑03‑1866. Tr. ald. 02‑03‑1833 (aktenr.: 9), tr. kerk Putten 03‑03‑1833 Coenraad van VEEN, smid, geb. Süderwick, Dld. 24‑05‑1800, zn van Hendrik van Veen en Anna Noij. Overl. Putten 05‑11‑1869. 
 5. Willem, boswachter, geb. Putten 25‑06‑1802, overl. ald. 19‑08‑1869. Tr. ald. 09‑11‑1833 (aktenr.: 24), tr. kerk Putten 10‑11‑1833 Christina EVERS, geb. Putten 12‑12‑1812 02.00 u., overl. ald. 24‑04‑1878, dr. van Antony EVERS en Fenna PIEPERS
 6. Gerrit, geb. Putten 05‑10‑1806.
 7. Trijntje, geb. Putten 25‑05‑1811, overl. ald. 12‑06‑1880. Tr. ald. 26‑10‑1839 (aktenr.: 9) Wouter Jansen BOUW, landbouwer; winkelier; klompenmaker, geb. Putten 26‑06‑1802, overl. ald. 04‑01‑1875, zn. van Jan Jansen BOUW en Geertje Reijmerts.

 

Generatie VI

36. Otto Gerritsen, ged. (ng) Putten 09‑09‑1731, overl. ald. 10‑05‑1801. Tr. kerk (1) ald. 16‑08‑1759 (ng) Gijsje Gerrits (zie 37 op blz. 3).Tr. kerk (2) Putten 04‑12‑1774 (ng) Aaltje Lubberts, geb. 1731, overl. Putten 21‑05‑1816, weduwe.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacob Otten, winkelier, kerkmeester, ged. (ng) Putten 13‑04‑1760, overl. ald. 12‑04‑1836, wedn. Tr. kerk Putten 28‑04‑1793 Neuleke Peters van SCHOOTEN, ged. (ng) Putten 20‑06‑1748, dr van Peter Jansen en Lijsbeth Wouters. Dr. van Peter Jansen van SCHOOTEN en Elisabeth Wouters van BROEKHUIJSEN
 2. Aalt Otten, ged. (ng) Putten 09‑01‑1763 (zie 18 op blz. 2). 
 3. Gerrit Otten, ged. (ng) Putten 27‑05‑1764. 
 4. Dirk Otten, ged. (ng) Putten 26‑04‑1767. 
 5. Trijntje Otten, ged. (ng) Putten 28‑01‑1770.

 

37. Gijsje Gerrits (van Ouwendorp), ged. (ng) Garderen 30‑01‑1724, dr van Gerrit Claassen en Aaltje Dirks. Overl. Putten 23‑04‑1774. Tr. kerk (1) ald. 24‑05‑1750 (ng), huwelijkvoorwaarden opgemaakt d.d. 9‑5‑1750. Echtgenoot is Steven Barendsen PATER, ged. (ng) Putten 16‑06‑1709, in het doopboek is geen naam van het kind vermeld, verondersteld wordt dat dit Steven is. Overl. Putten voor 1759, zn. van Barend Barendsen PATER en Jacobje Stevens. Tr. kerk (2) Putten 16‑08‑1759 (ng) Otto Gerritsen (zie 36 op blz. 3).

Uit het eerste huwelijk: 

 1. Japikje Stevens, ged. (ng) Putten 14‑02‑1751, overl. ald. voor 1756.
 2. Gerrit Stevens, ged. (ng) Putten 15‑03‑1753.
 3. Japikje Stevens, ged. (ng) Putten 09‑11‑1755.

 

Generatie VII

72. Gerrit Jacobsen, daghuurder, geb. Putten? voor 1700, * Heerdstedenregister mei 1749, dorp, 1 heerdstede, 2 kinderen 15+, 3/4 morgen land, 1 koe. Hij woont Dorp Putten. Tr. kerk ald. 29‑12‑1720 (ng).

73.  Trijntje Otten, geb. Putten? voor 1700.

Uit dit huwelijk:

 1. Fijtje Gerrits , ged. (ng) Putten 21‑01‑1722.
 2. Otto Gerritsen, ged. (ng) Putten 09‑09‑1731 (zie 36 op blz. 3).

 

Bron: tentoonstelling Genealogie 2007-2008 van het Puttens Historisch Genootschap