Kinderen van het Weeshuis

Genealogieën van de kinderen uit het Weeshuis.

 

In de Bevolkingsregisters van Putten werd in de periode van 1870-1920 melding gemaakt van de jonge inwoners van "het gesticht" van Putten. De meeste kinderen bleken, in tegenstelling tot wat men zou verwachten, niet alleen uit Putten, maar uit alle delen van ons land te komen, met Amsterdam als grootste "leverancier".

In de lijst kwamen ook kinderen voor met dezelfde achternaam en dicht bij elkaar liggende geboortedata, mogelijk zouden dit broers en zussen uit hetzelfde gezin kunnen zijn.

 

Opvallend was ook dat er nogal wat kinderen uit Nijmegen kwamen (stichting Neerbosch). De genealogische gegevens waren te summier om een beeld te kunnen krijgen van hun thuissituatie en de reden van hun verhuizing naar Putten.

Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen was verder onderzoek buiten Putten dus noodzakelijk.

Vooral in het Gemeentearchief van Amsterdam werden veel gegevens uit de Bevolkingsregisters en de Burgerlijke Stand (B.S.) toegevoegd.

Met gebruikmaking van de mogelijkheden van het internet (Genlias en gepresenteerde kwartierstaten) werden nog vele aanvullingen gevonden. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de hier gepresenteerde gezinnen mogelijk niet compleet zijn, omdat de officiële bronnen nog niet openbaar zijn.