Thijs Evertsen

Genealogie van Thijs EVERTSEN

 

Nageslacht van THIJS EVERTSEN met familienamen: TIJSSEN, VAN ELTEN, NIJ(E)BOER, BESSELSEN, KOUS, VAN DEN BRINK.

 

L.1  Thijs EVERTSEN, bouwman op de Langemheen, ged. (ned.ger.) te Garderen op 03-03-1720, overl. te Gerven-Putten op 04-08-1762.

Tr.kerk te Putten op 04-08-1748 (ned.ger.) Besseltje BESSELS, ged. (ned.ger.) te Putten op 26-12-1722, dr. van Bessel RIJCKSEN en Niesje THEUNISSEN

Uit dit huwelijk:

 1. Evert TIJSSEN, ged. (ned.ger.) te Putten, op 21-11-1748, overl. te Putten-Gerven, voor 1752.
 2. Hendrikje TIJSSEN, ged. (ned.ger.) te Putten, op 12-04-1750, overl. te Putten-Gerven, voor 1757.
 3. Evert Tijssen van ELTEN / NIJ(E)BOER, ged. te Putten, op 09-01-1752 (zie II.3).
 4. Bessel TIJSSEN(KOUS), ged. te Putten op 01-01-1755 (zie II.5).
 5. Hendrikje TIJSSEN, ged. (ned.ger.) te Putten, op 09-10-1757, overl. te Putten-Gerven, voor 1759.
 6. Hendrikje TIJSSEN, ged. (ned.ger.) te Putten op 03-06-1759, overl. ald. op 24-12-1835. Tr.kerk ald. op 25-08-1786 (ned.ger.). wedn. van Nijkerk. Echtgenoot is Jan AALTEN, bouwman, geb. te Nijkerk ca 1752, overl. te Nulde-Putten op 14-03-1812. 
 7. Tijs Tijssen van den BRINK, ged. te Putten op 30-01-1763 (zie II.10).

 

II.3 Evert Tijssen van ELTEN / NIJ(E)BOER, bouwman, ged. (ned.ger.) te Putten, op 09-01-1752, overl. ald. op 01-01-1783.

Tr.kerk ald. op 02-01-1774 (nh) Jacobje EIJBERTS(V.D.POL), ged. (ned.ger.) te Putten op 26-11-1752, overl. ald. op 07-05-1804, dr. van Eibert AARTSEN en Hendrina Swerussen van 't HOOGT.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrina Everts van ELTEN, geb. te Putten-Bijsteren, op 22-05-1774. Tr.kerk te Nijkerk, op 21-11-1796 (nh) Wouter Aalten VOS, ged. (nh) te Nijkerk, op 28-07-1765, overl. ald. op 05-07-1821, zn. van Aalt WOUTERSEN en Gerritje JANNESSEN (VOS).
 2. Tijs EVERTSEN, geb. te Putten-Bijsteren, op 01-12-1776.
 3. Besseltje EVERTS, geb. te Putten-Bijsteren, op 11-02-1779.
 4. Eibert Evertsen NIJEBOER, geb. te Putten-Bijsteren, op 06-10-1780 (zie III.5).
 5. Evert Evertsen van ELTEN, geb. te Putten-Bijsteren op 20-05-1783 (zie III.8). 

 

III.5 Eibert Evertsen NIJEBOER, bouwman, geb. te Putten-Bijsteren, op 06-10-1780, overl. te Ermelo-Horst, op 08-02-1875.

Tr. (1) te Nijkerk, op 29-01-1809 Jannetje BAST, geb. te Nijkerk, op 25-10-1784, overl. te Ermelo-Horst, op 09-11-1824, dr. van Johannes Petersz BAST en Harmijntje HENDRIKS.

Tr. (2) te Ermelo, op 23-10-1827 Dirkje DEKKER, geb. te Ermelo-Horst, op 20-05-1800, overl. ald. op 04-01-1847, dr. van Aalt Beertsen DEKKER en Aaltje ELBERTS.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Evert, dagloner, geb. te Voorthuizen op 12-11-1809, overl. te Ermelo ? na 1868. Tr. (1) te Putten op 16-04-1842 Hendrikje (Heintje) van IJL OF NIEL, geb. te Putten op 21-05-1808, overl. te Ermelo t.1846/49, dr. van Peter Geurtsen van IJL OF NIEL en Teunisje BORREN. Tr. (2) te Ermelo op 08-04-1849 Hendrikje (Heintje) van DIERMEN, geb. te Ermelo-Horst op 30-03-1813. 
 2. Harmina, geb. te Voorthuizen, op 30-04-1812, overl. te Putten, op 13-09-1839. Tr. te Ermelo, op 13-05-1830 Jan BOUW, geb. te Ermelo, op 07-02-1804, overl. te Putten, op 22-08-1847. 
 3. Jacoba, geb. te Voorthuizen, op 29-10-1813, overl. te Putten-Huinen, op 29-09-1889.  Tr. te Ermelo, op 04-10-1831 Geurt van LOSENOORD, arbeider, geb. te Hierden, op 20-08-1807, overl. te Putten-Huinen, op 24-02-1860, zn. van Peter JANSEN(VAN LOOZENOORT) en Hendrikje NUYEN(VAN LOOZENOORD).
 4. Jan, jachtopziener; veldwachter, geb. te Ermelo-Horst, op 12-04-1816, overl. te Nijkerk, op 27-05-1890. Tr. (1) te Ermelo, op 20-09-1836 Driesje JAGER, geb. te Ermelo-Tonsel, op 21-09-1817, overl. te Nijkerk, op 20-03-1878, dr. van Jacob Jansen JAGER en Cornelisje Hartgers HAMER. Tr. (2) te Nijkerk, op 11-02-1880 Hendrika HENDRIKSEN, geb. te Nijkerk, circa 1820.
 5. Hendrina, geb. te Ermelo-Horst, op 04-01-1818, overl. ald. op 07-01-1818.
 6. Hendrina, geb. te Ermelo, op 26-02-1819, overl. Harderwijk op 07-02-1849. Tr. te Ermelo, op 14-01-1842 Peter van Lozenoord, zn. van Jan Petersen van Loozenoord en Drikje Lubberts Spek
 7. Jannetje, geb. te Ermelo-Horst, op 24-08-1820, overl. ald. op 25-08-1820.
 8. Hendrika, geb. te Horst-Ermelo op 21-10-1822, overl. te Nijkerk op 31-03-1878. Tr. (1) te Putten, op 12-06-1841 Jan BOUW, geb. te Ermelo, op 07-02-1804, overl. te Putten, op 22-08-1847. Tr. (2) te Putten op 15-02-1856 Hendrik DOKTER, boerenknecht, geb. te Putten op 01-11-1815, overl. te Nijkerk op 03-02-1875, zn. van Jan Hendriksen DOKTER en Trijntje Jans MOSTERD
 9. Jannetje, geb. te Ermelo-Horst, op 09-11-1824, overl. ald. op 06-06-1857. Tr. te Ermelo, op 21-05-1854 Jan van 't VELD, geb. te Ermelo-Horst, op 02-03-1826. 

 

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aalt, geb. te Ermelo-Horst, op 06-12-1828. 
 2. Jacob NIJBOER, dagloner, landbouwer, geb. te Ermelo-Horst, op 05-12-1832, overl. te Ermelo, op 12-03-1923. Tr. te Harderwijk, op 13-02-1867 Aaltje van den BERG , geb. te Harderwijk, op 30-07-1834, overl. te Ermelo-Horst, op 02-01-1898, dr. van Hartger Bartsen van den BERG en Lubbertje Jacobs RUIJTER
 3. Beert, geb. te Ermelo-Horst, op 02-10-1835, overl. ald. op 06-05-1854. 
 4. Hendrik, geb. te Ermelo-Horst, op 27-04-1838.

 

III.8 Evert Evertsen van ELTEN, bouwman op Groot Hoonhorst, geb. te Putten-Bijsteren op 20-05-1783, overl. te Amersfoort op 20-09-1866.

Tr.kerk te Hoevelaken op 17-03-1805 (ned.ger.) Lubbarta PENNING, geb. te Hoevelaken op 10-10-1774, overl. te Putten-Hell op 08-01-1853, dr. van Johann Georg(Jurrien) PENNING en Geurtje KORTUS.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert, bouwman, geb. te Voorthuizen, op 29-05-1805, overl. te Putten, op 21-06-1881. Tr. ald. op 08-07-1831 Hendrikje van den BRINK, geb. te Putten-Huinen, op 11-03-1806, overl. te Putten-Hoef, op 25-10-1878, dr. van Tijs Tijssen van den BRINK (zie II.10) en Aartje van de KAMP
 2. Johannes, bouwman op Malenstein, geb. te Putten-Diermen, op 17-10-1807, overl. te Putten-Hell, op 25-10-1885. Tr. te Putten op 11-02-1844 Jannetje van MALESTEIN, geb. te Putten-Hell, op 20-12-1816, overl. ald. op 06-05-1861, dr. van Lubbert Jans van MALESTEIN en Maartje Everts van de POL
 3. Jacobje, geb. te Putten-Diermen op 08-01-1810, overl. te Putten-Hell op 07-08-1871. Tr. te Putten op 16-04-1836 Gijsbert van de HOEK, timmerman, geb. te Putten op 02-10-1807, overl. ald. op 14-04-1866, zn. van Teunis Gijsbertsen van de HOEK en Lubbertje HENDRIKS
 4. Geurt, geb. te Nijkerk, op 03-03-1812. tr. Nijkerk 04-04-1855, Hendrikje van Drie.
 5. Henderina, geb. te Nijkerk, op 01-02-1814, overl. te Putten-Huinen, op 06-05-1871. Tr. te Putten, op 02-03-1833 Geurt Cobussen SCHUIT, boerenknecht, geb. te Putten-Huinen, op 15-03-1806, overl. ald. op 03-04-1879, zn. van Teunis COBUSSEN(SCHUIT) en Wijmpje JANS
 6. Paulus, geb. te Nijkerk op 08-05-1815, overl. te Voorthuizen op 31-01-1891. Tr. te Putten op 22-04-1843 Aaltje van DIERMEN, geb. te Putten op 13-08-1817, overl. te Voorthuizen op 19-10-1858. 

 

II.5 Bessel TIJSSEN(KOUS), bouwman, ged. (ned.ger.) te Putten op 01-01-1755, overl. ald. op 31-10-1835.

Tr.kerk ald. op 17-12-1780 (Ned.ger.) Gerritje HARMS(KOUS), ged. (Ned.ger.) te Ermelo op 04-04-1756, overl. te Huinen-Putten op 24-12-1843, dr. van Harmen GIJSBERTSEN(KOUS) en Jannetje BERENDS.

Uit dit huwelijk:

 1. Harmen BESSELSEN (KOUS), geb. te Putten op 06-01-1783 (zie III.10).
 2. Tijs BESSELSEN (KOUS), arbeider, geb. te Putten op 16-11-1784, overl. ald. op 15-12-1879.
 3. Evert BESSELS(KOUS), arbeider, geb. te Putten op 11-12-1786, overl. ald. op 24-05-1873.
 4. Cornelis BESSELS(KOUS), geb. te Putten op 19-08-1788 (zie III.14).
 5. Jannetje Bessels TIJSSEN, geb. te Putten op 13-04-1793, overl. ald. op 24-05-1879. Tr. ald. op 29-01-1825 Gerrit Bessels van LOOYENGOED, landbouwer, geb. te Putten op 05-04-1801, overl. ald. op 08-10-1871.
 6. Besseltje BESSELS, geb. te Putten, op 13-04-1793, overl. ald. op 13-02-1819. Tr. ald. op 14-11-1818 Jan van DOORN, bakker, geb. te Woudenberg, circa 1781, overl. te Putten, op 17-11-1819.
 7. Gijsbert BESSELSEN OF KOUS, geb. te Putten op 26-07-1796 (zie III.20).
 8. Rijk KOUS OF VAN BEEK, geb. te Putten op 15-07-1798 (zie III.22).

 

III.10 Harmen BESSELSEN (KOUS), arbeider, geb. te Putten op 06-01-1783.

Tr. ald. op 25-05-1816 Cornelisje GERRITS (VAN BEEK), geb. te Putten op 23-05-1796. dr van Gerrit Frederiksen en Jacobje Lubberts.

Uit dit huwelijk:

 1. Bessel KOUS, arbeider, geb. te Putten-Nulde op 08-12-1816, overl. te Putten op 27-04-1892. tr. Putten 19-04-1844, Zwaantje Pol.
 2. Gerrit KOUS, arbeider, geb. te Putten-Nulde op 24-12-1818, overl. te Putten op 07-10-1892. tr. Putten 21-01-1842, Maartje Buurman.
 3. Jacob BESSELS, geb. te Putten-Nulde op 01-09-1820.
 4. Gerritje BESSELS, geb. te Putten op 10-09-1822.
 5. Jacob KOUS, geb. te Putten op 12-11-1823, overl. te Putten-Hoef op 29-03-1835.
 6. Gerritje KOUS, geb. te Putten-dorp op 04-05-1826, overl. te Putten op 27-03-1835.
 7. Metje KOUS, geb. te Putten-dorp op 29-11-1827, overl. te Putten op 27-03-1835.
 8. Elisabeth KOUS, geb. te Putten-dorp op 16-03-1830.
 9. Fredrik KOUS, arbeider, geb. te Putten-dorp op 22-04-1833. vertrok in 1855 naar Amerika.
 10. Evert KOUS, geb. te Putten-dorp op 29-01-1835, overl. te Putten op 22-08-1835.

 

III.14 Cornelis BESSELS(KOUS), bouwknecht, geb. te Putten op 19-08-1788, overl. ald. op 22-03-1866.

Tr. te Nijkerk op 17-01-1816 Aaltje Hendriks KLOMP, geb. te Nijkerk op 20-12-1795. dr van Hendrik Willemsen en Teunisje Bessels, overl. te Nijkerk op 03-02-1881.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje KOUS, geb. te Putten-Stenenkamer op 04-03-1817.
 2. Betje KOUS, geb. te Putten-Stenenkamer op 29-07-1819.
 3. Teunisje KOUS, geb. te Putten-Hell op 17-02-1825.
 4. Teunis KOUS, geb. te Putten-Hell op 06-12-1828. tr.1e Putten 21-04-1859, Willempje Reindersen. tr. 2e Putten 19-04-1867, Cornelisje van Beek.
 5. Bessel KOUS, arbeider, geb. te Putten-Hell op 21-10-1831, overl. ald. op 27-08-1878. Tr. (1) te Putten op 16-12-1864 Annetje van den HEUVEL, geb. te Putten op 03-06-1835, overl. ald. op 18-05-1874. Tr. (2) ald. op 21-01-1876 Jannetje HAMER, geb. te Ermelo op 16-05-1835. dr van Hartger Hamer en Leentje Bast
 6. Maria KOUS, geb. te Putten op 20-04-1834.

 

III.20 Gijsbert BESSELSEN OF KOUS, daghuurder, geb. te Putten op 26-07-1796, overl. te Hoef-Putten op 05-10-1881.

Tr. te Putten op 07-11-1818 Maartje WOUTERS, geb. te Putten op 20-06-1801, overl. te Hoef-Putten op 02-01-1875, dr. van Wouter HENDRIKSEN(DE TEUTER) en Gijsbertje GIJSBERTS(BOUWMEESTER).

Uit dit huwelijk:

 1. Bessel BESSELSEN, landbouwer, geb. te Putten op 02-07-1819, overl. te Ermelo-Telgt op 07-02-1867.
 2. Wouter BESSELSEN, geb. te Putten op 03-11-1821.
 3. Gerritje KOUS, geb. te Putten op 25-02-1825. tr. Putten 10-04-1852, Peter Prophitius.
 4. Gijsbertje KOUS, geb. te Putten op 18-10-1829, overl. ald. op 10-04-1840.
 5. Besseltje KOUS, geb. te Putten, op 07-07-1832. Tr. ald. op 09-02-1856 Hendrik van de BOR, geb. te Nijkerk, op 02-12-1828, overl. te Putten, op 12-10-1871. 
 6. Jannetje KOUS, geb. te Putten op 06-10-1835. Tr. te Putten, op 27-08-1858 Brand PETERSEN, geb. te Harderwijk, op 02-04-1832.
 7. Gijsbert KOUS, landbouwer, geb. te Putten op 01-12-1838, overl. ald. op 14-04-1911. Tr. ald. op 02-02-1870 Hendrikje van de HOEK, geb. te Putten op 03-06-1850, overl. ald. op 13-03-1931, dr. van Gijsbert van de HOEK en Jacobje van ELTEN.
 8. Gijsbertje KOUS, geb. te Putten op 02-02-1842, overl. te Ermelo op 14-12-1925. tr. Putten 13-04-1865, Teunis van Kooy.
 9. Evertje KOUS, geb. te Putten op 03-02-1845. tr. Putten 17-04-1871, Teunis van den Hoorn.

 

III.22 Rijk KOUS OF VAN BEEK, arbeider, geb. te Putten op 15-07-1798, overl. te Nijkerk op 01-11-1865. als Rijk van Beek.

Tr. (1) te Nijkerk op 24-12-1829 Jannetje van DAM, geb. te Putten op 15-02-1806, overl. ald. op 25-03-1847.

Tr. (2) ald. op 13-05-1848 Jannetje de BRUIN, geb. te Putten circa 1810. dr van Jan Ernsten en Annetje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerritje, geb. te Nijkerk op 08-10-1830, overl. ald. op 15-10-1830.
 2. Cornelis, geb. te Nijkerk op 09-10-1830, overl. ald. op 13-10-1830.
 3. N. Geb. te Nijkerk op 11-10-1830, overl. ald. op 11-10-1830.
 4. Wijmpje, geb. te Nijkerk op 16-11-1831.
 5. Bessel KOUS, militair, geb. te Nijkerk op 12-01-1833, overl. te Amsterdam op 13-05-1855.
 6. Cornelis, geb. te Nijkerk op 05-06-1834.
 7. Gerritje, geb. te Nijkerk op 21-06-1835.
 8. Cornelisje, geb. te Nijkerk op 25-08-1837.
 9. Cornelisje, geb. te Nijkerk op 16-12-1838.
 10. Besseltje, geb. te Nijkerk op 17-01-1843.
 11. Aaltje, geb. te Nijkerk op 12-12-1844.
 12. Jannetje, geb. te Putten-Huinen op 21-02-1847.
 13. Grietje, geb. te Putten-Huinen op 21-02-1847.

 

III.10 Tijs Tijssen van den BRINK, landbouwer, ged. (ned.ger.) te Putten op 30-01-1763, overl. te Huinen-Putten op 28-02-1846.

Tr.kerk te Putten, op 27-02-1791 (nh) Aartje van de KAMP, geb. te Putten, op 09-04-1772, overl. ald. op 09-06-1852, dr. van Gerrit AERTSEN VAN DE KAMP en Stijntje WOUTERS.

Uit dit huwelijk:

 1. Besseltje, geb. te Putten-Huinen, op 15-08-1791, overl. te Nijkerk, op 12-10-1882. Tr. ald. op 18-04-1827 Peter van DUIJNEN, bouwman,Wullenhove, geb. te Nijkerk, op 14-07-1802, overl. ald. op 03-07-1849, zn. van Hendrik Gerritsen van de NAUTENA en Hendrikje PETERS.
 2. Gerrit, geb. te Putten-Huinen, op 12-07-1793 (zie III.27).
 3. Stijntje, geb. te Putten-Huinen, op 07-10-1795, overl. te Amerika, U.S.A., na 1867. Tr. te Putten, op 14-06-1823 Jan van de POL, arbeider, geb. te Putten, op 07-02-1797, overl. te Putten-Bijsteren, op 30-10-1856.
 4. Evert Tijssen, geb. te Huinen-Putten op 06-01-1798 (zie III.31).
 5. Tijs, geb. te Putten-Huinen, op 24-09-1800 (zie III.33).
 6. Trijntje, geb. te Putten-Huinen, op 17-06-1803, overl. ald. op 06-12-1822.
 7. Hendrikje, geb. te Putten-Huinen, op 11-03-1806, overl. te Putten-Hoef, op 25-10-1878. Tr. te Putten, op 08-07-1831 Evert van ELTEN, bouwman, geb. te Voorthuizen, op 29-05-1805, overl. te Putten, op 21-06-1881, zn. van Evert Evertsen van ELTEN (zie III.8) en Lubbarta PENNING.
 8. Wouter, fuselier, geb. te Putten-Huinen, op 18-11-1811, overl. te Utrecht, op 07-05-1832.
 9. Jan TIJSSEN(V.D.BRINK), geb. te Putten-Huinen, op 06-08-1816 (zie III.38).

 

III.27 Gerrit van den BRINK, landbouwer, geb. te Putten-Huinen, op 12-07-1793, overl. te Putten-Halvinkhuizen, op 22-12-1860.

Tr. te Putten, op 08-05-1824 Aaltje Aarts van den BRINK, geb. te Putten-Huinen, op 04-11-1796, overl. te Putten-Hell, op 02-02-1857, dr. van Aart Stevens van den BRINK en Evertje JANS.

Uit dit huwelijk: 

 1. Aartje, geb. te Putten, op 15-03-1826, overl. op 27-09-1852. Tr. ald. op 20-04-1850 Aalt AALTEN(VAN KOMMER), landbouwer, geb. te Putten, op 08-03-1810, overl. te Putten-Halvinkhuizen, op 27-12-1881, zn. van Teunis AALTEN(VAN KOMMER) en Elisabeth HEIJMENS.
 2. Evertje, geb. te Nijkerk, op 06-12-1826, overl. te Harderwijk, op 22-10-1905. 2x weduwe.
 3. Trijntje, geb. te Nijkerk, op 08-12-1828, overl. te Putten, op 31-08-1904. Tr. ald. op 21-05-1858 Hendrik van den BRINK, wegwerker, geb. te Putten, op 26-05-1832, overl. ald. op 10-12-1904, zn. van Willem van den BRINK en Hendrikje CORNELISSEN.
 4. Aart, arbeider, geb. te Nijkerk, op 30-11-1830, overl. te Putten, op 14-01-1905. Tr. ald. op 17-04-1857 Annetje LOEDEMAN, geb. te Putten, op 08-07-1834, overl. ald. op 18-02-1905, dr. van Harmen LOEDEMAN en Jannetje ROETERSEN
 5. Tijs, arbeider, geb. te Putten-Halvinkhuizen, op 17-05-1833, overl. te Amerika, U.S.A., na 1866. Tr. te Holland, Michigan,VS op 06-04-1869 Gijsje van de POEL, geb. te Ermelo-Veldwijk, op 07-10-1844, overl. te Amerika, U.S.A., na 1867.
 6. Steven, arbeider, geb. te Putten-Halvinkhuizen, op 02-02-1836, overl. te Putten, op 06-07-1931. Tr. ald. op 03-04-1863 Geertje van de POLL, geb. te Putten-Nulde, op 21-05-1835, overl. ald. op 31-12-1908, dr. van Christiaan(Corstiaan) van de POLL en Beertje Jannessen van STORMBROEK.
 7. Besseltje, geb. te Putten-Halvinkhuizen, op 19-12-1839, overl. te Amerika, U.S.A., na 1870. Tr. te Putten, op 27-02-1861 Cornelis van BEEK, arbeider, geb. te Nijkerk, op 10-05-1828, overl. te Amerika, U.S.A., na 1870, zn. van Aalt Cornelissen van BEEK en Maria ELISSEN. 

 

III.31 Evert Tijssen van den BRINK, landbouwer, geb. te Huinen-Putten op 06-01-1798, overl. ald. op 20-08-1863.

Tr. te Putten op 08-05-1830 Harmpje Jacobs van DIJK, geb. te Horst-Ermelo op 11-12-1801, overl. te Huinen-Putten op 01-03-1870, dr. van Jacob Tijssen van DIJK en Willempje GERRITS(GROOTE).

Uit dit huwelijk:

 1. Tijs, landbouwer, geb. te Putten-Huinen, op 10-11-1832, overl. ald. op 22-09-1898. Tr. te Putten, op 25-04-1856 Geertje van de KAMP, geb. te Ermelo-Horst, op 20-07-1831, overl. te Putten-Huinen, op 13-01-1913, dr. van Windelt van de KAMP en Jannetje Jans van de STEEG.

 

III.33 Tijs van den BRINK, landbouwer, geb. te Putten-Huinen, op 24-09-1800, overl. te Nijkerk, op 29-12-1874.

Tr. te Putten, op 26-11-1833 Aaltje TEUNISSEN DOKTER, geb. te Putten-Hoef, op 26-07-1805, overl. te Nijkerk, op 10-07-1885, dr. van Teunis JANSEN (DOKTER) en Willemtje Stevens van den BRINK

Uit dit huwelijk:

 1. Willempje, geb. te Putten, op 13-05-1834. Tr. te Nijkerk, op 14-05-1862 Hendrikus SCHOTSMAN, geb. te Nijkerk, op 29-09-1830.
 2. Tijs, geb. te Nijkerk, op 01-12-1835, overl. ald. op 06-03-1864.
 3. Teunis, geb. te Nijkerk, op 04-01-1837. Tr. ald. op 14-02-1866 Petronella van den BRINK, geb. te Nijkerk, op 17-08-1845, dr. van Gerrit Berends van den BRINK en Geertruy de GRAAF
 4. Wouter, geb. te Nijkerk, op 10-09-1838.
 5. Aart, geb. te Nijkerk, op 05-11-1839.
 6. Peter, geb. te Nijkerk, op 08-03-1842.

 

III.38  Jan TIJSSEN(V.D.BRINK, arbeider, geb. te Putten-Huinen, op 06-08-1816, overl. te Putten, op 13-12-1891.

Tr. ald. op 25-06-1853 Gerritje KNEVEL, geb. te Putten, op 01-01-1824, overl. te Putten-Huinen, op 18-05-1896.

Uit dit huwelijk:

 1. Aartje TIJSSEN, geb. te Putten-Huinen, op 21-09-1854, overl. te Putten, op 10-03-1922.
 2. Tijs TIJSSEN, geb. te Putten-Huinen, op 02-03-1856. Tr. te Putten, op 12-11-1886 Maria SCHREUDER, geb. te Putten, op 06-03-1861, overl. na 1943, dr. van Aart SCHREUDER en Grietje JANSEN (MAZIER.
 3. Grietje TIJSSEN, geb. te Putten-Huinen, op 28-11-1858, overl. ald. voor 1861.
 4. Grietje TIJSSEN, geb. te Putten-Huinen, op 23-05-1861. Tr. te Putten, op 11-04-1879 Petrus Johannes LIGTERMOET, geb. te Amsterdam, op 01-10-1855.
 5. Aart TIJSSEN, geb. te Putten-Huinen, op 23-05-1861, overl. ald. voor 1863.
 6. Aart TIJSSEN, geb. te Putten-Huinen, op 30-01-1863. Tr. (1) te Putten, op 23-05-1890 Jannetje van 't LAND, geb. te Voorthuizen, op 15-10-1868, dr. van Jan van 't LAND en Gijsje van BEEK. Tr. (2) te Putten, op 14-09-1906 Willemtje MOLENAAR, geb. te Putten, op 16-01-1884, dr. van Cornelis MOLENAAR en Gijsje van BEEK. 
 7. Evert TIJSSEN, arbeider, geb. te Putten, op 01-01-1867, overl. ald. op 25-01-1930. Tr. ald. op 01-02-1895 Besseltje MOLENAAR, geb. te Barneveld, op 02-12-1872, overl. te Putten, op 25-10-1938, dr. van Cornelis MOLENAAR en Gijsje van BEEK.

 

Bron: Jaarboek 1996 van het Putten Historisch genootschap.