Willem van Ganswijk

Stamreeks van Willem van GANSWIJK

 

Generatie I

1. Willem van GANSWIJK, manufacturier, geb. Putten 16‑03‑1883, overl. Harderwijk 26‑07‑1966, (gemeenteraadslid, loco burgemeester). Tr. Ermelo 20‑05‑1910 Jacoba BRONS, geb. Ermelo 10‑10‑1886, dr van Jan Brons en Aaltje Sta van Utrecht.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie, geb. Putten 13‑03‑1913.
 2. Jan Willem, geb. Putten 23‑09‑1915.
 3. Rients Johannes, geb. Putten 24‑07‑1917.
 4. Arnold Wouterus, geb. Putten 21‑02‑1919.
 5. Willem, geb. Putten 22‑08‑1920.
 6. Margaretha Alida, geb. Putten 01‑12‑1922.
 7. Albert Jacob, geb. Putten 14‑01‑1928.

 

Generatie II

2. Anthonie van GANSWIJK, winkelier, geb. Putten 22‑07‑1850, overl. ald. 15‑10‑1931.Tr. Putten 19‑05‑1882 (aktenr.: 13), tr. kerk Putten 21‑05‑1882 (ned.herv.). 

3. Grietje van de POLL, geb. Putten 19‑10‑1858, woont A 57, 1858 Putten, ingekomen van Amsterdam d.d. 29‑4‑1882; met dochter Christina vertrokken naar Amsterdam d.d. 11‑10‑1933.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geb. Putten 16‑03‑1883 (zie 1 op blz. 1).
 2. Aaltje, geb. Putten 11‑10‑1885, overl. ald. 29‑10‑1952. Tr. ald. 21‑07‑1910 (aktenr.: 27), tr. kerk Putten 21‑07‑1910 Rients Johannes DIJKSTRA, hoofdonderwijzer, geb. Franekeradeel 12‑05‑1883, zn van Johannes Dijkstra en Aafke Sijtstra
 3. Christina, geb. Putten 11‑02‑1889, overl. ald. 24‑08‑1968, ongehuwd.
 4. Johanna Maria, onderwijzeres, geb. Putten 09‑08‑1894.

 

Generatie III

4. Willem van GANSWIJK, boswachter, geb. Putten 25‑06‑1802, overl. ald. 19‑08‑1869. Tr. ald. 09‑11‑1833 (aktenr.: 24), tr. kerk Putten 10‑11‑1833 (ng).

5. Christina EVERS, geb. Putten 12‑12‑1812 02.00 u., overl. ald. 24‑04‑1878, woonde A 290, 1878 Putten.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje, geb. Putten 12‑05‑1834. Tr. ald. 25‑05‑1861 (aktenr.: 13), tr. kerk Putten 26‑05‑1861 Pieter Johannes MOLL, onderwijzer, geb. Putten 29‑02‑1836, zn. van Warnar MOLL en Willemina Maria KETZ
 2. Fenna, geb. Putten 29‑01‑1836, overl. ald. 15‑07‑1881. Tr. ald. 10‑07‑1863 (aktenr.: 24) Albertus Johannes GROENESTEIN, bakker, geb. Barneveld 1827, zn van Gijsbertus Groenestein en Geertrui Stoffelsen. Overl. Valburg? voor 1881. 
 3. Trijntje, geb. Putten 11‑11‑1837, overl. ald. 25‑03‑1839.
 4. Trijntje, geb. Putten 27‑12‑1839. Tr. ald. 25‑04‑1873 (aktenr.: 22), tr. kerk Putten 28‑04‑1873 Aalt van de POLL, molenaar, geb. Putten 01‑01‑1847, zn. van Evert van de POLL en Aaltje van der LINDEN
 5. Anthonia, geb. Putten 23‑08‑1842, overl. ald. 09‑02‑1909, ongehuwd.
 6. Aalt, geb. Putten 06‑03‑1845, overl. ald. 31‑03‑1885.
 7. Dirkje, geb. Putten 14‑02‑1848, overl. ald. 10‑02‑1922. Tr. ald. 20‑06‑1874 (aktenr.: 24), tr. kerk Putten 21‑06‑1874 Aalbert MOLL, (hoofd)onderwijzer, geb. Putten 19‑03‑1843, overl. ald. 15‑05‑1925, zn. van Warnar MOLL en Willemina Maria KETZ
 8. Anthonie, geb. Putten 22‑07‑1850 (zie 2 op blz. 1).
 9. Otto, geb. Putten 15‑03‑1853.

 

Generatie IV

8. Aalt Otten van GANSWIJK, kastelein, herbergier, ged. (ng) Putten 09‑01‑1763, overl. ald. 03‑09‑1848.

9. Aaltje Willems LIMPERS (Limpert), ged. (ng) Putten 08‑09‑1765, overl. ald. 18‑11‑1831, woonde Dorp Putten.

Uit dit huwelijk: 

 1. Gijsje Otten, geb. Putten 24‑08‑1791, (aantekening in doopboek " men zegt dat dit kind niet echt is, als zijnde er geen bewijzen van de wettige huwelijksvereniging. vader bekende te zijn Aalt Otten"). Overl. Ermelo 12‑10‑1862. Tr. ald. 29‑05‑1823 Gerrit van den BERG, timmerman, geb. Terwolde 07‑03‑1784, zn van Jan Jansen en Maria Hendriks Harkink. Overl. Ermelo 14‑12‑1854. 
 2. Geertruijd, geb. Putten 18‑02‑1794.
 3. Ot Aalten, geb. Putten 03‑11‑1796, overl. ald. 26‑03‑1875.
 4. Hendrientje, geb. Putten 01‑06‑1799, overl. ald. 03‑03‑1866. Tr. ald. 02‑03‑1833 (aktenr.: 9), tr. kerk Putten 03‑03‑1833 Coenraad van VEEN, smid, geb. Süderwick, Dld. 24‑05‑1800, zn van Hendrik van Veen en Anna Noij. Overl. Putten 05‑11‑1869. 
 5. Willem, geb. Putten 25‑06‑1802 (zie 4 op blz. 1).
 6. Gerrit, geb. Putten 05‑10‑1806.
 7. Trijntje, geb. Putten 25‑05‑1811, overl. ald. 12‑06‑1880. Tr. ald. 26‑10‑1839 (aktenr.: 9) Wouter Jansen BOUW, landbouwer; winkelier; klompenmaker, geb. Putten 26‑06‑1802, overl. ald. 04‑01‑1875, zn. van Jan Jansen BOUW en Geertje Reijmerts.

 

Generatie V

16. Otto Gerritsen, ged. (ng) Putten 09‑09‑1731, overl. ald. 10‑05‑1801. Tr. kerk (1) ald. 16‑08‑1759 (ng) Gijsje Gerrits (zie 17 op blz. 3). Tr. kerk (2) Putten 04‑12‑1774 (ng) Aaltje Lubberts, geb. 1731, overl. Putten 21‑05‑1816, weduwe.

Uit het eerste huwelijk: 

 1. Jacob Otten, winkelier, kerkmeester, ged. (ng) Putten 13‑04‑1760, overl. ald. 12‑04‑1836, wedn. Tr. kerk Putten 28‑04‑1793 Neuleke Peters van SCHOOTEN, ged. (ng) Putten 20‑06‑1748, dr van Peter Jansen en Lijsbeth Wouters. Dr. van Peter Jansen van SCHOOTEN en Elisabeth Wouters van BROEKHUIJSEN. 
 2. Aalt Otten, ged. (ng) Putten 09‑01‑1763 (zie 8 op blz.).
 3. Gerrit Otten, ged. (ng) Putten 27‑05‑1764. 
 4. Dirk Otten, ged. (ng) Putten 26‑04‑1767. 
 5. Trijntje Otten, ged. (ng) Putten 28‑01‑1770. 

 

17. Gijsje Gerrits (van Ouwendorp), ged. (ng) Garderen 30‑01‑1724, dr van Gerrit Claassen en Aaltje Dirks. Overl. Putten 23‑04‑1774. Tr. kerk (1) ald. 24‑05‑1750 (ng), huwelijkvoorwaarden opgemaakt d.d. 9‑5‑1750. Echtgenoot is Steven Barendsen PATER, ged. (ng) Putten 16‑06‑1709, in het doopboek is geen naam van het kind vermeld, verondersteld wordt dat dit Steven is. Overl. Putten voor 1759, zn. van Barend Barendsen PATER en Jacobje Stevens. Tr. kerk (2) Putten 16‑08‑1759 (ng) Otto Gerritsen (zie 16 op blz. 3).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Japikje Stevens, ged. (ng) Putten 14‑02‑1751, overl. ald. voor 1756.
 2. Gerrit Stevens, ged. (ng) Putten 15‑03‑1753.
 3. Japikje Stevens, ged. (ng) Putten 09‑11‑1755.

 

Generatie VI

32. Gerrit Jacobsen, daghuurder, geb. Putten? voor 1700, * Heerdstedenregister mei 1749, dorp, 1 heerdstede, 2 kinderen 15+, 3/4 morgen land, 1 koe. Tr. kerk ald. 29‑12‑1720 (ng).

33. Trijntje Otten, geb. Putten? voor 1700.

Uit dit huwelijk:

 1. Fijtje Gerrits, ged. (ng) Putten 21‑01‑1722.
 2. Otto Gerritsen, ged. (ng) Putten 09‑09‑1731

 

Bron: tentoonstelling Genealogie 2007-2008 van het Puttens Historisch Genootschap