6. Kinderen van het weeshuis

Vermelding van de eerste kinderen van het weeshuis, voorbeeld uit het Bevolkingsregister van 1870-1877, met de vermelding van de eerste weeskinderen.

Onder volgnummer 52 wordt Truitje Hijmensen genoemd (zie kinderen van het weeshuis onder nummer 50).

 

Bevolkingsregister

 

Uit "KENT U ZE NOG DE PUTTENAREN" van G. Huisman 1974

Wie kent niet kasteel "De Vanenburg" in de buurtschap Nulde, waar nu een stafschool van de Bescherming Bevolking is gehuisvest? Het kasteel was voorheen de woonstee van edellieden als Van Essen, Van Pallandt en anderen. Frederik Willem Jacob van Aylva baron van Pallandt van Vanenburg werd geboren op 20 september 1826 op huize "Vaartzicht" te Oud-woude (Friesland) en was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, kamerheer-ceremoniemeester van koning Willem III, dijkgraaf van de polder Arkemheen en raadslid van de gemeente Putten.

Hij overleed op "De Vanenburg" op 27-1-1906. Baron Van Pallandt huwde met Anna Frederica barones van Goltstein, die op 29 maart 1829 te Hamburg was geboren en op 19-4-1917 op achtentachtigjarige leeftijd op "De Vanenburg" overleed. Ze bleven kinderloos. Baron Van Pallandt en zijn echtgenote stonden als grote weldoeners bekend. Ze stonden altijd klaar om financieel te steunen waar dit nodig was. Vooral de hervormde gemeentes te Ermelo en Putten werden door hen begunstigd. Zijn echtgenote stichtte aan de toenmalige Molenstraat in 1873 een "Weeshuys", waarin later een bewaarschool en een oudeliedenhuis van de hervormde gemeente te Putten werden ondergebracht. In 1955 werd het afgebroken om plaats te malen voor het christelijke rusthuis "Elim" aan de Engweg, dat eveneens aan de hervormde gemeente toebehoort.

 

De weeskinderen hadden een gastvrij onthaal op "De Vanenburg" waar zij 's-zomers gratis een dag aardbeien mochten eten. Wanneer de jongens de werkleeftijd hadden bereikt, werden ze doorgezonden naar de weesinrichting van Neerbosch om een ambacht te leren. De meisjes verbleven meestal wat langer en werden bij hun vertrek uitstekend in de "kleren gestoken". Maar wanneer één van hen het niet kon vinden in de maatschappij, was terugkeer te allen tijden mogelijk en werden ze door de baron en baronesse met open armen ontvangen.

 

Op deze foto zien we een groepje onbekend gebleven weeskinderen en in de inzet het portret van Aylva baron van Pallandt.

kinderen Weeshuis 1895-1898