A.E. van Eeden: ONDERWIJS IN PUTTEN, 1988

A.E. van Eeden: "ONDERWIJS IN PUTTEN", 1988

 

Gedeelten uit dit werk, die aansluiten bij het onderwerp:

 

Wie was baron van Pallandt?

Mr. Frederik Willem Jacob Aylvab baron van Pallandt werd op 20-9-1826 in het Friese Oostwoude geboren. Hij was gehuwd met Anna Frederica Everdina baronesse van Goltstein, geboren te Het Hamburg in Duitsland op 29-3-1829.

 

(Mr. Frederik Willem Jacob Aylva baron van Pallandt werd op 20-9-1826 op huize "Vaartzicht" in het Friese Oostwoude geboren, als zoon van Hans Willem van Aylva baron van Pallandt en Constantia Catharina Wilhelmina van Scheltinga.

Hij was gehuwd met Anna Frederica Everdina baronesse van Goltstein, geboren te Hamburg in Duitsland op 29-3-1829, dochter van Mr. Hendrik Rudolph Willem Baron van Goltstein en van Emma von Hildebrand.

Zij kwamen op 27-7-1871 van 's-Gravenhage naar Putten. Red.)

 

Het kinderloze echtpaar woonde op het kasteel Vanenburg. De baron maakte zich verdienstelijk voor de gemeente Putten, deed nog al eens schenkingen, bv. voor het torenuurwerk in 1884 en in 1886 voor de verharding van de weg door Steenenkamer. De barones schonk in 1901 aan de gemeente een huis met tuin, erf en koetshuis aan de Dorpsstraat om te dienen als woning voor de gemeentegeneesheer.

Van de Christelijk Afgescheiden Gemeente kocht zij een kerkgebouw met bijgebouwen en een woning aan de Engweg en liet dit geheel verbouwen tot een weeshuis. Dit stond op de plaats waar nu sedert 1956 het bejaardencentrum Elim staat.

 

De baron was van 1877 tot zijn dood in 1906 raadslid en hij was Tweede Kamerlid en lid van de Gelderse Gedeputeerde Staten. Nadat de baron op 27-1-1906 was overleden, overleed de barones op 20-4-1917 te Putten.

Uitgelicht