Uit Puttens Historie door J.W. Keemink

J.W. Keemink

 

 

Afbeelding van De Vanenburg

Anna Frederica Everdina Baronesse van Goltstein trouwde met Frederik Willem Jacob Baron van Pallandt, Waardenburg en Herwijnen. Zij kregen de Vanenburg.

Baron van Pallandt heeft jarenlang in de Puttense gemeenteraad gezeten, doch ambieerde geen wethouderszetel, hetgeen te begrijpen is, daar hij tevens lid van de Tweede Kamer en Gedeputeerde Staten van Gelderland was.

Het huwelijk bleef kinderloos. Hij stierf in januari 1906, zijn echtgenote in april 1917, waarna de Vanenburg vererfde op neef "Joep" van Pallandt, die kans zag het mooie goed in een tiental jaren geheel "op te souperen".

Geleidelijk zijn alle bezittingen verkocht, o.m. de fraaie "allees". Het kasteel is na verschillende diensten te hebben bewezen, o.m. aan de recreatie, nu in gebruik als opleidingscentrum van Bescherming Bevolking. (Na daarna als hotel/restaurant te hebben gediend is het inmiddels verkocht aan de gebroeders Baan, voorheen directie sofwarebedrijf te Barneveld, red.)