Inventaris R.K. Parochie

I N V E N T A R I S

 

I. DE PAROCHIE

 • I.1.  Algemeen
  • I.1.1.  Oprichting parochie en grenzen
  • I.1.2.  Externe richtlijnen
 • I.2.  Gemeenschapsleven
  • I.2.1.  Liturgie
  • I.2.2.  Pastoraatsgroep
  • I.2.3.  Koren
  • I.2.4.  Parochienieuws
  • I.2.5.  Katholiek vrouwengilde
  • I.2.6.  Gemeenschapsopbouw
  • I.2.7.  Katechese
  • I.2.8.  Carnavalsvereniging
  • I.2.9.  Statistieken
  • I.2.10.  Parochieregisters
 • I.3.  Dienstbaarheid kerk/Wereld
  • I.3.1.  Algemeen
  • I.3.2.  MOV-werkgroep
 • I.4.  Broederschappen
 • I.5.  Parochiegeschiedenis

 

II. DE PAROCHIEKERK, PASTORIE EN BEGRAAFPLAATS

 • II.1. De parochiekerk en pastorie
  • II.1.1 De oude kerk
  • II.1.2. De huidige kerk
  • II.1.2.1. Bouw in 1938/1939
  • II.1.2.2. Interieur
  • II.1.2.3. Exterieur
 • II.2. De begraafplaats
  • II.2.1. Algemeen
  • II.2.2. Uitbreiding
  • II.2.3. Beheer
  • II.2.4. Lijkbezorging en uitgifte graven

 

III. HET KERKBESTUUR

 • III.1. Bestuur
 • III.2. Verslagen
 • III.3. Ingekomen en verzonden stukken
 • III.4. Beheer van de kerkelijke goederen en gelden
   • III.4.1. Bezittingen
   • III.4.1.1. Verkoop/verhuur
   • III.4.1.2. Erfdienstbaarheid
   • III.4.1.3. Schenkingen en legaten
   • III.4.1.4. Stichtingen en fundaties
  • III.4.2. Financieel beheer
   • III.4.2.1. Algemeen
   • III.4.2.2. Boekhouding
   • III.4.2.3. Begrotingen
   • III.4.2.4. Rekeningen
   • III.4.2.5. Sparen en lenen
   • III.4.2.6. Beloning geestelijken

 

IV  HET ARMBESTUUR

 • IV.1. Algemeen
 • IV.2. Notulen
 • IV.3. Het Bestuur
 • IV.4. Bezittingen
 • IV.5. Financieel beheer
  • IV.5.1. Boekhouding
  • IV.5.2. Rekeningen

 

V RK SCHOOL

 • V.1. Stichting
 • V.2. Ontkoppeling Kerkbestuur-Schoolbestuur
 • V.3. Godsdienstige vorming