VN-verdrag

De VN komt op voor de mensenrechten, wereldwijd. Dus ook in Putten.

Leden van de participatieraad Deze rechten gelden voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Zij hebben evenveel recht om zelfstandig aan de samenleving deel te nemen als ieder ander. Vanaf 14 juli 2016 geldt dit VN- verdrag handicap ook voor Nederland. Wij moeten  dus aan de slag om onze maatschappij voor iedereen toegankelijk te maken. We spreken dan van een inclusieve samenleving.

Daarom organiseerde de participatieraad Putten samen met Zorgbelang Gelderland  op 20 maart in de Brasserie van De Schauw een burgerplatform over toegankelijkheid onder de trefwoorden “obstakels, dwarsbomen en uitstekende klinkers”,  een goede gelegenheid voor burgers, cliënten, organisaties, bedrijven en de politiek om elkaar te spreken en te laten informeren. Ruim 60 personen maakten hier gebruik van. Chris van Tilborg, voorzitter van de participatieraad, hield een informatieve inleiding, ondersteund door beelden uit Putten zelf.

Hij concentreert zich op de openbare ruimte, vervoer, onderwijs, wonen, werken en sport. Een rondgang met een dame in een rolstoel en met iemand met een visuele beperking  leert ons met andere ogen kijken. Kunstwerken blijken obstakels. De bestrating in het centrum is een blootliggende zenuw; veel trottoirs zijn te smal en bomen met hun wortels liggen weliswaar niet dwars, maar vormen wel obstakels.

Wel eens geprobeerd met een rolstoel vanuit Putten de trein te nemen? Of met een rolstoel de trein te verlaten? Onmogelijk! Putten telt nog steeds veel laaggeletterden. Hoe bereikt informatie hen? Is er werkelijk onderwijs voor iedereen? Zijn de woningen levensloopbestendig? Hoe regel je een goede aanpassing? Hoe staat het met de kans op werk voor iedereen, ook voor hen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Topsport is mooi, maar plezier in bewegen moet eigenlijk voor iedereen weggelegd zijn. Er is nog veel te doen in Putten, zo laten drie geïnterviewden weten.

Maar er zijn ook positieve geluiden: gebouwen die goed bereikbaar zijn, bedrijven die ruimte scheppen voor mensen met een zichtbare of onzichtbare handicap, de regiotaxi, het vervoer vanuit de SWP, toegankelijke websites en domweg het gevoel dat het prettig toeven is in Putten met zijn vele behulpzame inwoners.

De participatieraad wil de komende tijd energie steken in de bewustwording van de inclusiviteit. Werken aan een maatschappij voor iedereen kost geld, maar levert uiteindelijk winst op. Putten heeft genoeg vlees op de botten om een en ander financieel te ondersteunen. Geld mag geen probleem zijn. Chris van Tilborg roept de gemeente op de bureaucratie te bestrijden; probeer snel en efficiënt maatwerk te leveren. Dat vergroot het vertrouwen bij de cliënten.

De bewustwording geeft de participatieraad mede gestalte in de maandelijkse uitreiking van “De kers op de taart”. Elke maand van 2017 gaat hij een bedrijf in het zonnetje zetten dat een positieve bijdrage levert aan de inclusieve maatschappij. De eerst kers(met taart) reikt Wilmy van de Beek uit aan het bedrijf van  Sander Roordink. In zijn zaak werken ook mensen met een onzichtbare handicap. Onder luid applaus neemt de bescheiden Roordink de taart in ontvangst.

Na de pauze gaan de aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek over de onderwerpen die Chris van Tilborg heeft aangereikt. Waar delen we pluimen uit en waar liggen de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen?  Een positieve avond met tal van aanbevelingen aan gemeente, bedrijven en  winkels. Er is werk aan de winkel!