Blitz - Bosch (8 t/m 13)

 
8
Salomon Blitz, diamantslijper, geboren te Amsterdam op 10 oktober 1863 (zoon van Levie Salomon Blitz, diamanthandelaar, wonende te Amsterdam en Fijtje Krost (overleden voor 3-10-1895), wonende te Amsterdam Sarphatistraat 80 (1890) en te Bloestraat 2 (1913), overleden te Amsterdam op 25 oktober 1918.
Bron Gemeentearchief Amsterdam: Gezinskaarten 1893-1939.
Salomon Blitz vertrok op 23-9-1903 met zijn gezin van Amsterdam naar Antwerpen en kwam op 5-4-1905 weer terug. Het gezin vertrok weer naar Antwerpen op 7-9-1905 en kwam op 13-5-1913 weer terug.
Salomon Blitz woonde op 8 verschillende adressen, waarvan de eerste en laatste hier worden genoemd.
Op zijn adres woonden ook zijn schoonvader Herbertus Ottolander en zwager Johannes Herbertus Ottolander en later zijn schoonmoeder Rijntje Claassen op 1-4-1912. Zij kwam van Pieter Schoenmaker en ging daarnaar op 7-10-1912 weer terug.
Salomon is getrouwd te Amsterdam op 3 oktober 1895, op 31-jarige leeftijd (1) met Adriana Jacoba Maria Ottolander (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Amsterdam op 18 juni 1865 (dochter van Herbertus Ottolander, geboren 10-10-1825 te Boskoop, bediende en Adriana Jacoba Maria van der Kleij (overleden voor 3-10-1895), wonende aldaar, overleden aldaar op 15 september 1899.
Uit dit huwelijk:
1   Adriana Jacoba Maria (Ottolander) Blitz, geboren te Amsterdam op 3 november 1890
(Geboorten Amsterdam, d.d. 5-11-1890. Aangever van de geboorte: Johan Tobias Hage, conciërge, 53 jaar, Keizersgracht 127 alhier. Getuigen: Johannes Maas, portier, 60 jaar. Grimbrugwal 10, en Albertus Krouwel, portier, 62 jaar, wonende als boven. Geboren op 3-11-1890 een dochter van Adriana Jacoba Maria Ottolander, dienstbode, Rosmarijn-steeg 10 alhier. Het kind werd erkend bij huwelijk op 3-10-1895 te Amsterdam, door Salomon Blitz) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1910, huis A 216, blad 239.
Bron B.S. Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte.
Adriana Blitz kwam op 9-10-1899 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten en ging op 23-5-1901 weer naar Amsterdam, vandaar vertrok zij op 23-9-1903 naar Antwerpen met haar vader en stiefmoeder. Zij kwam op 16-9-1914 weer terug in Amsterdam en trok op 29-10-1918 bij haar zus Sophia en zwager Ludovicus Josephus Kegeleers in.
2   Antoon (Ottolander) Blitz, kleermaker, geboren te Amsterdam op 13 november 1892
(Geboorten Amsterdam, d.d. 14-11-1892. Aangeefster van de geboorte: de vroedvrouw Elisabeth Francoise Elshove, 30 jaar. Albert Cuypstraat 53 alhier. Getuigen:
Pieter Engel de Vries, beroep geen, 31 jaar, Kwakersdwarspad 17, en Jacob Blankevoort, koopman, 48 jaar, Schuttingpad 1. Geboren op 13-11-1892 een zoon van
Adriana Jacoba Maria Ottolander, geen beroep, Albert Cuypstraat 92 alhier. Het kind werd erkend bij huwelijk te Amsterdam 3 oktober 1895 door Salomon Blitz) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 239;
Bron B.S. Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte.
Antoon Blitz kwam op 9-10-1899 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten en ging op 23-5-1901 weer naar Amsterdam, vandaar vertrok hij op 23-9-1903 naar Antwerpen met zijn vader en stiefmoeder. Hij kwam op 13-5-1913 weer terug in Amsterdam en vertrok op 12-8-1913 naar Antwerpen. Hij was 18-11-1913 weer terug en ging op 30-9-1914 naar Naatje Blitz. Op 13-9-1916 was hij weer even terug op het adres van zijn vader en kreeg op 15-4-1921 een eigen gezinskaart.
Antoon Blitz trouwde op 20-4-1921 te Amsterdam.
3   Sophia (Ottolander) Blitz, geboren te Amsterdam op 31 januari 1894
(Geboorten Amsterdam, d.d. 2-2-1894. Aangeefster van de geboorte: de vroedvrouw
Elisabeth Francoise Elshove, 31 jaar, 1e Jan Steenstraat 66 alhier. Getuigen: Jan Kuipers, werkman, 33 jaar, Govert Flinkstraat 50, en Willem Frederik Letterie, kantoorbediende, 31 jaar, 1e Jan Steenstraat 66. Geboren op 31-1-1894, een dochter van Adriana Jacoba Maria Ottolander, zonder beroep, wonende Albert Cuypstraat 92 te Amsterdam. Het kind werd erkend bij huwelijk te Amsterdam op 3 oktober 1895 door Salmon Blitz) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 239;
Bron B.S. Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte.
Sophia Blitz kwam op 9-10-1899 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten en ging op 23-5-1901 weer naar Amsterdam, vandaar vertrok zij op 23-9-1903 naar Antwerpen met haar vader en stiefmoeder. Zij kwam op 15-9-1914 met haar gezin uit Antwerpen weer op het adres van haar vader wonen. Zij vertrok op 23-8-1916 naar Birmingham, hij trok met de kinderen in bij Lion Blitz.
Sophia Blitz trouwde met Ludovicus Josephus Kegeleers, huttenbediende, geboren 30-7-1890 te Borchem.
Zij kregen o.a. de volgende kinderen:
a. Cornelia Maria Kegeleers, geboren 21-7-1911 te Antwerpen;
b. Joanna Kegeleers, geboren 21-11-1912 te Antwerpen.
4   Betsy Blitz, geboren te Amsterdam op 1 april 1896
(Geboorten Amsterdam, d.d. 3-4-1896. Aangevers van geboorte: Jurgen Steenhuis, weesvader en Jacobus Fredericus Nicolaas Andreae, timmerman. Getuigen: Willem Farber, ambtenaar, 63 jaar en Hillebrand van de Horst, beambte, 60 jaar, beiden wonende te Amsterdam. Geboren op 1-4-1896 een dochter van Salomon Blitz, diamantbewerker, 32 jaar, Albert Cuypstraat 92 alhier en van Adriana Jacoba Maria Ottolander) (n.h.), overleden te Putten (huis A 216) op 20 februari 1900 (Aangevers bij overlijden: Jurgen Steenhuis, weesvader, en Jacobus Fredericus Nicolaas Andreae, timmerman).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 239;
Bron B.S. Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte;
Bron B.S. Putten: overlijdensakte.
Betsy Blitz kwam op 9-10-1899 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten en overleed aldaar.
Zie ook artikel in: Stichting Natuur en Milieu, november 1984, blz. 14. "Een historische zwerftocht door het landschap van Putten" door K. Friso. "Vijfmaal eiste de dood een offer, o.a. de kleine Betsy, vier jaar oud. Als Baron van Pallandt op het Weeshuis kwam, pleegde ze altijd dadelijk op zijn knie te kruipen. 't Was een zwak schepseltje dat aan kinkhoest bezweek".
5   Isidoor Blitz, geboren te Amsterdam op 1 april 1896, overleden aldaar op 14 juli 1896.
Salomon Blitz is getrouwd te Amsterdam op 19 juni 1901, op 37-jarige leeftijd (2) met Cornelie Klaassen (36 jaar oud), geboren te Amsterdam op 20 oktober 1864 (dochter van Rijntje Claassen, geboren 22-5-1834 te Naarden).
Uit dit huwelijk
6   Lion (Klaassen) Blitz, ijzergieter, geboren te Amsterdam op 29 november 1889 (erkend bij huwelijk door Salomon Blitz).
Lion Blitz trouwde op 4-3-1914 te Amsterdam. Hij ging met zijn ouder op 23-9-1913 naar Antwerpen en kwam op 15-1-1914 uit Roubaie weer terug in Amsterdam en kreeg op 9-3-1914 een eigen gezinskaart.
10.
Barend van Boeijen, koopman-rijwielhandelaar, geboren te Soest op 16 september 1865 (zoon van Melis van Boeijen en Henderijntje Overeem) (n.h.), overleden aldaar op 6 januari 1931.
Barend is getrouwd te Soest op 19 februari 1887 (Genlias, als van Boeyen), op 21-jarige leeftijd (1) met Neeltje van den (Duijne) Duine (25 jaar oud), geboren te Soest op 6 mei 1861 (dochter van Hendrik van den Duine en Jansje Oosterbeek) (n.h.), overleden op 9 juni 1901.
Uit dit huwelijk
1   Melis van Boeijen, geboren te Soest op 9 mei 1888.
2   Hendrikus van Boeijen, geboren te Soest op 21 juni 1890.
3   Hendrik van Boeijen, geboren te Soest op 6 oktober 1891.
4   Jan van Boeijen, geboren te Soest op 9 september 1892.
5   Wouter van Boeijen, arbeider-loodgieter, geboren te Soest op 28 september 1893
(Geboorten Soest, d.d. 30-8-1893, aktenr. 103. Aangever van de geboorte: de vader. Getuigen: Henricus Hermanus Jonkergouw, 28 jaar, gemeentesecretaris, en Johan Francois Barthold van Hasselt, 24 jaar, ambtenaar der secretarie, beiden wonende te Soest. Geboren op 28-9-1893, des namiddags ten 3 ure, een zoon van Barend van Boeijen, 28 jaar, koopman, wonende te Soest en van Neeltje van den Duine, zonder beroep, wonende te Soest) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216 blad 262;
Bron Gemeentearchief Soest: geboorteakte, gezinskaart 1915-1935 en Genlias.
Wouter van Boeijen kwam op 29-9-1902 uit Soest in het Weeshuis van Putten en ging op 9-4-1904 naar Nijmegen (Neerbosch). Kwam op 30-1-1911 van Nijmegen (Neerbosch) in Soest en vertrok 16-12-1914 naar Utrecht. Het gezin kwam op 15-5-1916 uit Utrecht in Soest en vertrok 19-10-1916 naar Utrecht. Kwam vervolgens op 8-9-1922 uit de Bilt in Soest en ging op 10-12-1924 naar Amerongen.
Hij trouwde op 12-5-1916 (erkenning de kinderen Aletta Johanna en Marinus) te Soest met Anna Maria Johanna Hodde, geboren op 21-8-1893 te Breda, dochter van Tonus Adrianus Hodde en Johanna Claas.
Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:
1. Aletta Johanna van Boeijen, geboren op 7-3-1913 te Soest;
2. Marinus van Boeijen, geboren op 29-6-1915 te Valburg;
3. Johanna van Boeijen, geboren op 8-2-1916 te Utrecht;
4. Cornelia Maria van Boeijen, geboren op 9-7-1921 te Utrecht.
6   Marretje van Boeijen, geboren te Soest op 11 oktober 1894, overleden aldaar op 9 november 1897.
7   Hendrientje van Boeijen, geboren te Soest op 5 oktober 1895, overleden aldaar op 14 augustus 1896.
8   Hendrientje van Boeijen, geboren te Soest op 15 oktober 1896, overleden aldaar op 14 december 1896.
9   Reijer van Boeijen, loodgieter, geboren te Soest op 27 december 1898
(Geboorten Soest, d.d. 29-12-1898, aktenr. 165. Aangever van de geboorte: de vader. Getuigen: Henricus Hermanus Jonkergouw, 33 jaar, gemeentesecretaris, en Rik Ravesloot, 85 jaar, bode der secretarie, beiden wonende te Soest. Geboren op 27-12-1898, des middags ten twaalf ure, een zoon van Barend van Boeijen, 33 jaar, koopman wonende te Soest en van Neeltje van den Duine, zonder beroep, wonende te Soest) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 262, 1910-1920, huis A 258 blad 8;
Bron Gemeentearchief Soest: geboorteakte, gezinskaart Reijer 1915-1935.
Reijer van Boeijen kwam op 29-09-1902 uit Soest in het Weeshuis van Putten en ging op 4-4-1912 naar Soest en vandaar op 3-11-1917 naar Zeist. Kwam op 15-11-1920 uit De Bilt in Soest en vertrok op 31-12-1937 naar Kattenbroek en woonde later op de Ossendamseweg 18a te Soest.
Hij trouwde op 6-4-1944 te Soest met Antonia Hofland, geboren op 23-8-1894 te Werkhoven, dochter van Jan Hofland en Antje van de Geest.
10   Willem Hendrik van Boeijen, rijwielhandelaar-hersteller, geboren te Soest op 29 januari 1901
(Geboorten Soest, d.d. 30-1-1901, aktenr. 11. Aangever van de geboorte: de vader. Getuigen: Henricus Hermanus Jonkergouw, 36 jaar, gemeentesecretaris, en Piet Vlaanderen, 24 jaar, commies der secretarie, beiden wonende te Soest. Geboren op 29-1-1901, des voormiddags ten half vier, zoon van Barend van Boeijen, 35 jaar, koopman, wonende te Soest en van Neeltje van den Duine, zonder beroep, wonende te Soest) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 262, 1910-1920, huis A 258 blad 8;
Bron Gemeentearchief Soest: geboorteakte, Bev. reg. 1915-1935 en gezinskaarten.
Willem Hendrik van Boeijen kwam op 4-10-1902 uit Soest in het Weeshuis van Putten en ging op 28-3-1916 naar Soest. Vertrok op 26-9-1917 naar Werkhoven (p/a wed.
J. van Eck) en Houten, kwam op 11-9-1920 terug in Soest, vertrok weer naar Houten en woonde vanaf 11-9-1922 tot 10-12-1924 bij zijn broer Wouter in Soest, daarna bij broer Barend vertrok 13-8-1925 naar Amersfoort.
 
Barend van Boeijen is getrouwd te Soest op 17 augustus 1906 (gescheiden vrouw van Tonus Adrianus Hodde), op 40-jarige leeftijd (2) met Joanna Claas (40 jaar oud), geboren te Etten-Leur op 4 oktober 1865 (dochter van Corinus Claas en Anna Maria Verhoeven), overleden te Soest op 2 december 1921.
Joanna Claas had uit haar eerste huwelijk een kind Johannes Hodde, geboren te Breda op 28-8-1901.
Uit dit huwelijk:
11   Corinus Cornelis van Boeijen, geboren te Soest op 10 april 1907, overleden aldaar op 23 oktober 1909.
12   Carolina Cornelia van Boeijen, geboren te Soest op 27 december 1910.
 
11.
Johannes Martinus Boerssen, bleeker, geboren te Amersfoort op 15 september 1878 (zoon van Hermanus Boerssen en Cornelia van der Veer), wonende te Amersfoort (Rosemarijnesteeg A 28).
Johannes is getrouwd te Amersfoort op 27 juni 1906 (erkenning dochter Johanna Elisabeth geboren 3-9-1903 te Amersfoort), op 27-jarige leeftijd met Geertruida de Wijs (28 jaar oud), geboren te Amersfoort op 26 december 1877 (dochter van Aart de Wijs en Elisabeth Elberts).
Geertruida de Wijs kreeg als ongehuwde moeder een kind m.n.: Johannes Adrianus Gerardus de Wijs, geboren op 21-9-1901 te Amersfoort.
Uit dit huwelijk:
1   Johanna Elisabeth Boerssen, geboren te Amersfoort op 3 september 1903
(Aangeefster bij geboorte: Margaretha Hendrika Elisabeth Bijtelaar, 41 jaar, stadsvroedvrouw, dochter van Geertruida de Wijs, zonder beroep, alhier wonende, aan den Groote Haag nr. 66. Johanna werd erkend bij het huwelijk 26-6-1906 te Amersfoort door Marinus Boerssen) (n.h.).
Bron Bev.reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 265, 1910-1920, huis A 258, blad 9;
Bron Gemeentearchief Amersfoort: geboorteakte.
Johanna Elisabeth Boerssen kwam op 7-4-1910 uit Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten. In 1910-1920 Ambtshalve doorgehaald.
2   Cornelia Boerssen, geboren te Amersfoort op 28 maart 1908
(Aangever bij geboorte: vader Johannes Martinus Boerssen. Getuigen bij geboorte: Antonius Johannes Martinus van Wijk, leidekker, 21 jaar en Johannes de Looijer, leidekker, 31 jaar, dochter van Johannes Martinus Boerssen, 29 jaar, bleeker, Rosemarijnesteeg wijk A nr. 28. (nu Rozemarijnenstraat) en Geertruida de Wijs, zonder beroep) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 265, 1910-1920, huis A 258,
blad 9;
Bron Gemeentearchief Amersfoort: geboorteakte.
Cornelia Boerssen kwam op 7-4-1910 uit Nijmegen in het Weeshuis van Putten. In 1910-1920 Ambtshalve doorgehaald.
 
12.
Gaele Sipkes Bosch, schuitenvoerder, geboren te Leeuwarden (Wijns) op 17 februari 1855 (zoon van Sipke Dirks Bosch en Trijntje Gaeles de Vries), wonende te Amsterdam (Dirk van Hasselsteeg Nr. 35).
Het gezin kwam op 6-8-1885 van Leeuwarden te Amsterdam.
Gaele is getrouwd te Leeuwarden op 13 december 1884, op 29-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te Amsterdam op 2 november 1900 van) Douwtzen Seinstra (21 jaar oud), geboren te Bergum op 29 december 1862 (aangegeven te Leeuwarden 31-12-1862, aktenr. 695, zoon van Taeke Seinstra en Syke de Jong. Ouders domicilie te Bergum).
Huwelijken Amsterdam: Douwtzen Seinstra hertrouwde op 19-8-1908 te Amsterdam met Otto Ernst Wilhelm Brandt, musicus, geboren te Quedlenburg (Dld.), wonende alhier, 34 jaar, meerderjarige zoon van Friedrich Brandt, overleden en Auguste Drewes, zonder beroep, wonende te Quedlenburg (Dld.).
Uit dit huwelijk:
1   Trijntje Bosch, geboren te Leeuwarden op 1 juni 1885.
Gezinskaarten Amsterdam: Trijntje Bosch vertrok op 2-9-1899 van Amsterdam naar Valburg.
Trijntje Bosch trouwde op 10-10-1912 te Schoten met Hendrik Jan van der Straten, kantoorbediende, 29 jaar oud, geboren te Amsterdam, zoon van Hendrik van der Straten, schuitenvoerder en Gerritje Scholten. De vader van de bruid Gaele Sipkes Seinstra gescheiden van Willemijntje van Dam op 19-4-1926.
2   Sijke Bosch, geboren te Amsterdam op 31 maart 1887.
Gezinskaarten Amsterdam: Sijke Bosch vertrok op 15-7-1899 van Amsterdam naar Nijmegen (Neerbosch)
Antje Bosch, geboren te Amsterdam op 8 juni 1889.
Gezinskaarten Amsterdam: Antje Bosch vertrok op 15-7-1899 van Amsterdam naar Nijmegen (Neerbosch) en kwam op 27-12-1911 terug in het ouderlijk huis.
4   Leentje Bosch, geboren te Amsterdam op 23 juli 1891.
Gezinskaarten Amsterdam: Leentje Bosch vertrok op 15-7-1899 van Amsterdam naar Nijmegen (Neerbosch). Zij kwam op 6-5-1912 uit Haarlemmermeer terug in het ouderlijk huis in Amsterdam.
5   Gerritdina Bosch, geboren te Amsterdam op 10 september 1893.
Gezinskaarten Amsterdam: Gerritdina Bosch vertrok op 15-7-1899 van Amsterdam naar Nijmegen (Neerbosch) en kwam op 25-8-1913 weer terug in het ouderlijk huis te Amsterdam.
6   Sipke Bosch, geboren te Amsterdam op 16 juli 1895, overleden aldaar op 4 juni 1896.
7   Sipke Bosch, geboren te Amsterdam op 18 maart 1897 (n.h.), overleden te Putten op 5 augustus 1900
(Overlijdens Putten, d.d. 6-8-1900, aktenr. 61. Aangevers bij overlijden: Jurgen Steenhuis, 36 jaar, weesvader, en Jacob Dokter, 40 jaar, landbouwer. Overleden 5-8-1900, des vier uur 's-nachts Sipke Bosch, zonder beroep, geboren en wonende te Amsterdam, zoon van Gaele Sipkes Bosch, werkman en van Douwtzen Seinstra, zonder beroep, beide wonende te Amsterdam).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 239; B.S. overlijdensakte.
Gezinskaarten Amsterdam.
Sipke Bosch kwam op 14-8-1899 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten en overleed daar op 5-8-1900.
Gaele Sipkes Bosch is getrouwd op 23 maart 1921, op 66-jarige leeftijd (2) met Fokje Postma (65 jaar oud), geboren te Stiens (Leeuwarderadeel) op 22 december 1855 (dochter van Jan Sipkes Postma en Trijntje Klazes Molenaar).
Gaele was gehuwd (3) met (en gescheiden op 19 april 1926 van) Willemijntje van Dam.
 
13. 
Hendrik Antonius van den Bosch, sigarenmaker en werkman, geboren te Amsterdam op 14 december 1847 (zoon van Harmanus van den Bosch en Maria Catharina Beumer) (n.h.), wonende te Amsterdam (Lijnbaansgracht 73) en te Amsterdam (Lijnbaansgracht).
Hendrik is getrouwd voor 1885, op hoogstens 38-jarige leeftijd (1) met Antje Beljé (hoogstens 36 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1849, wonende te Amsterdam (Lijnbaansgracht), overleden te Amsterdam op 12 april 1897 (Overlijdens Amsterdam:
Antje Beljé overleden in het Wilhelmina Gasthuis, zonder beroep wonende aan de Lijnbaansgracht, 48 jaar, geboren alhier, echtgenote van Hendrik Antonius van den Bosch, dochter van Johannis Antonius Beljé en Antje van den Berg).
Uit dit huwelijk:
1   Hendrik Antonius van den Bosch, conducteur op gemeentetram, geboren te Amsterdam op 27 maart 1885.
Hendrik Antonius van den Bosch huwde op 8-5-1913 te Amsterdam met
Jantje Johanna Dams, geboren 19-12-1885 te Amsterdam.
2   Maria van den Bosch, geboren te Amsterdam (Lijnbaansgracht 73) op 29 maart 1888
(Geboorten Amsterdam, d.d. 29-3-1888. Geboorteaangever: de vader. Getuigen: Johannes Antonius Beljé, schilder, 65 jaar, Goudsbloemstraat 114, en Evert ten Oort, sigarenmaker, 60 jaar, Marnixkade 61. Geboren op 29-3-1888 een dochter van Hendrik Antonius van den Bosch, sigarenmaker, 40 jaar, Lijnbaansgracht 73, en Antje Beljé) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 236;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte.
Maria van den Bosch kwam op 17-1-1899 van Amsterdam in het Weeshuis van Putten en ging op 4-5-1907 naar Nijmegen (Neerbosch).
Zij kwam op 5-1-1918 te Amsterdam van Haarlem en kreeg op 17-4-1918 een eigen kaart. (Bron: Gezinskaarten Amsterdam).
3   Antje van den Bosch, geboren te Amsterdam op 11 juni 1889.
4   Herman van den Bosch, geboren te Amsterdam op 13 juni 1890.
 
Hendrik Antonius van den Bosch is getrouwd te Amsterdam op 16 januari 1901 (Hendrik Antonius van den Bosch, werkman wonende alhier, oud 53 jaar, weduwnaar van Antje Beljé, meerderjarige zoon van Harmanus van den Bosch en Maria Catharina Beumer, beiden overleden en Johanna Kuijper, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud 59 jaar, weduwe van Willem George Frederik Baljuw, meerderjarige natuurlijke erkende dochter van Johanna Kuijper, overleden), op 53-jarige leeftijd (2) met Johanna Kuijper (59 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1842.