Broekhuijzen - Buurma (20 t/m 24)

20.
Willem van Broekhuijzen, molenaar, geboren te Barneveld rond 1860 (zoon van Barend van Broekhuijzen (schoenmaker) en Gijsbertha Vonhof), wonende te Renkum.
Willem is getrouwd te Wageningen op 31 oktober 1890, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Johanna Berendina Arnold (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Wageningen rond 1859 (dochter van Jacobus Arnold en Maria Geertruida Kraanen), wonende te Renkum, overleden aldaar op 20 maart 1901 (Bron Gemeentarchief Renkum: uittreksel overlijdensregister: 42 jaar, geboren te Wageningen).
Volgens Gemeentearchief Renkum: In twee overlijdensadvertenties in een lokale krant (Oosterbeeksche krant d.d. 23 maart 1901) staat, dat de moeder "bijna 42 jaar" was. Daarin wordt ook vermeld dat zij "zacht en kalm na een langdurig en geduldig", resp. "na een smartelijk lijden is heengegaan".
Uit dit huwelijk:
1   Maria Geertruida van Broekhuizen, geboren te Renkum op 28 april 1891 (dochter van Willem van Broekhuizen, molenaar, geboren 31 jaar en Johanna Berendina Arnold, geboren 31 jaar, allen wonende te Renkum) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 262, 1910-1920, huis A 258, blad 8;
Bron Gemeentearchief Renkum: uittreksel geboorteregister.
Maria Geertruida van Broekhuizen kwam op 17-6-1901 uit Renkum in het Weeshuis van Putten en ging op 29-9-1911 naar Utrecht.
2   Gijsbertus Bernardus van Broekhuizen, geboren te Renkum op 5 november 1893 (zoon van Willem van Broekhuizen, molenaar, 33 jaar en Johanna Berendina Arnold, 35 jaar, wonende te Renkum) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten 1900-1910, huis A 216, blad 262;
Bron Gemeentearchief Renkum: uittreksel uit geboorteakte.
Gijsbertus Arnoldus van Broekhuizen kwam op 17-6-1901 uit Renkum in het Weeshuis van Putten en ging op 9-4-1904 naar Nijmegen (Neerbosch).
3   Jacobus Arnold van Broekhuizen, geboren te Renkum op 18 februari 1895 (zoon van Willem van Broekhuizen, molenaar, geboren 34 jaar, en Johanna Berendina Arnold, 36 jaar, wonende te Renkum) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 262;
Bron Gemeentearchief Renkum: uittreksel geboorteregister.
Jacobus Arnold van Broekhuizen kwam op 17-1-1901 uit Renkum in het Weeshuis van Putten en ging op 23-3-1908 naar Nijmegen (Neerbosch).
21.
Gerrit Broens, journalist en dagbladschrijver, geboren te Amsterdam op 25 maart 1857 (zoon van Gerrit Broens en Anna Petronella Egerding), overleden aldaar op 27 april 1889.
Gerrit is getrouwd te Amsterdam op 29 juni 1882 (Gerrit Broens, dagbladschrijver, geboren en wonende te Amsterdam, 25 jaar, zoon van Gerrit Broens, overleden en Anna Petronella Egerding, wonende alhier met Anna Cornelia Wijnkoop, geboren en wonende alhier, 22 jaar, dochter van Barend Wijnkoop, overleden en Lena Fermeulen, wonende alhier), op 25-jarige leeftijd met Anna Cornelia Wijnkoop (22 jaar oud), geboren te Amsterdam op 21 augustus 1859 (dochter van Barend Wijnkoop en Lena ter Meulen) (n.h.), overleden te Groningen op 17 februari 1903 (geboren te Amsterdam, weduwe van Gerrit Broens, 48 jaar).
Anna Cornelia vertrok op 31-5-1892 van Amsterdam naar Leiden en kwam op 6-11-1893 vanuit 's-Gravenhage weer terug in Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1   (Gerrit) Adolf Herman Broens, geboren te Amsterdam (Stadhouderskade 70) op 7 januari 1884
(Geboorten Amsterdam, d.d. 10-1-1884. Geboorteaangifte: de vader. Getuigen geboorteaangifte: Johan Holst, journalist, 25 jaar, Nieuwer-Amstel, en Georg Ferron, makelaar, 25 jaar, Rokin 17. Geboren een zoon op 7-1-1884 van Gerrit Broens, journalist, 26 jaar, Stadhouderskade 70 en Anna Cornelia Wijnkoop) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 315;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte en Bevolkingsreg.
(Gerrit) Adolf Herman Broens kwam op 28-11-1892 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten en ging op 27-8-1894 weer naar Amsterdam. Hij werd daar op 17-9-1894 weer ingeschreven.
2   Ada Constance Broens, geboren te Amsterdam (1e Helmersstraat 141) op 6 maart 1888
(Geboorten Amsterdam, d.d. 9-3-1888. Geboorteaangifte: de vader. Getuigen geboorteaangifte: Uge Dronrijp Uges, journalist, 37 jaar, Binnen Brouwerstraat 38, en Cornelis Schaeffer, architect, 46 jaar, Haarlemmerweg 71. Geboren op 6-3-1888 een dochter van Gerrit Broens, journalist, 30 jaar, 1e Helmer-straat 141 en Anna Cornelia Wijnkoop) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 315;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte en Bevolkingsregister.
Ada Constance Broens ging op 31-5-1892 van Amsterdam naar Leiden en kwam daar op 6-11-1893 van 's-Gravenhage terug. Zij kwam op 28-11-1892 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten en ging op 27-8-1894 weer naar Amsterdam. Zij werd daar weer ingeschreven op 17-4-1894 en vertrok op 30-12-1895 naar Valburg-Zetten (Gesticht).
3   Edda Broens, geboren te Amsterdam (Jan van der Heijdenstraat 254) op 10 juli 1889
(Geboorten Amsterdam, d.d. 12-7-1889. Aangifte door vroedvrouw Jacoba Wilhelmina Niesten, 40 jaar, te Nieuwer-Amstel. Getuigen geboortaangifte: Cornelis Wijnkoop, geen beroep, 41 jaar, Jan Steenstraat 251, en Hendrik van Pureen, werkman, 65 jaar, 1e Lindendwarsstraat 2. Geboren op 10-7-1889 een dochter van Gerrit Broens overleden 27 april dezes jaars, journalist en Anna Cornelia Wijnkoop, Jan van der Heijdenstraat 254) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 315;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte en Bevolkingsregister.
Edda Broens ging op 31-5-1892 van Amsterdam naar Leiden en kwam op 26-6-1892 uit Leiden in het Weeshuis van Putten en ging op 27-8-1894 weer naar Amsterdam. Zij vertrok vandaar op 29-8-1895 naar Valburg-Zetten (Gesticht). 
22.
Jan de Bruijn, weger, ladingmeester, geboren te Genderen op 6 augustus 1850 (zoon van Jan de Bruijn en Gijsbertje Garstman) (n.h.), wonende te Dordrecht (Papeterspad).
Bron Stadsarchief Dordrecht: Bev. register 1860-1890.
Jan is getrouwd te Genderen (gem. Eethen, Genderen en Heesbeen) op 24 mei 1883, op 32-jarige leeftijd met Jantje Boswijk (39 jaar oud), geboren te Nieuwe Pekela op 23 november 1843 (zoon Klaas Eertwijns Boswijk en Lammerchien Harms Bruins) (n.h.).
Uit dit huwelijk:
1   Klaas de Bruijn, schipper (1902), geboren te Dordrecht (E 667a aan den Sluisweg) op 22 februari 1884 (zoon van Jan de Bruijn en Jantje Boswijk) (n.h.), wonende aldaar.
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 315;
Bron Stadsarchief Dordrecht: uittreksel geboorte, Bev. register 1890-1917, fol. 1681.
Klaas de Bruijn kwam op 26-9-1892 uit Dordrecht in het Weeshuis van Putten en ging op 22-12-1892 naar Dordrecht, vandaar op 2-4-1894 naar Gorssel en weer terug in Dordrecht op 19-3-1900, vervolgens vandaar op 19-3-1900 naar Sommelsdijk en weer terug in Dordrecht op 10-2-1902, vervolgens vandaar met zijn ouders op 27-6-1903 naar Rotterdam.
2   Jan de Bruijn, geboren te Dordrecht op 18 november 1886 (zoon van Jan de Bruijn en Jantje Boswijk) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 315;
Bron Stadsarchief Dordrecht: uittreksel geboorteakte, Bev. register 1890-1917, fol. 1618.
Volgens Stadsarchief Dordrecht: "De reden van plaatsing in Putten, en daarna nog in andere plaatsen, was de geestesziekte van hun moeder, die na al opgenomen te zijn geweest in het Dordtse Krankzinnigengesticht, later enige tijd is opgevangen in het bekende Geel in de Belgische Kempen. Kennelijk waren de klachten van dien aard dat na een korte periode de patiënte weer naar huis kon gaan. Jan en Klaas werden weer teruggeplaatst in het gezin. Het gezin vertrok op 27 juni 1903 naar Rotterdam. Klaas is dan zeventien en Jan zestien jaar oud".
Jan de Bruijn kwam op 26-9-1892 uit Dordrecht in het Weeshuis van Putten en ging op 22-12-1892 weer naar Dordrecht. Vervolgens van Dordrecht op 31-8-1902 naar Drunen en weer terug op 28-8-1902, daarna van Dordrecht op 27-6-1903 met zijn ouders naar Rotterdam.
23.
Harmen Burink, schilder en arbeider, geboren te Gorssel op 22 februari 1860 (zoon van Hendrik Burink en Zwenneken Klein-Nengerman) , overleden te Voorst op 22 juli 1928.
Harmen is getrouwd te Voorst op 24 augustus 1889, op 29-jarige leeftijd met Johanna Gerina Lebbink (23 jaar oud), geboren te Voorst op 7 oktober 1865 (dochter van Gerrit Jan Lebbink en Henrika Berends), overleden te Zutphen op 17 maart 1899 (Overlijdens B.S. Voorst, d.d. 18 maart 1899. Aangever Gerrit Pelgrum, 26 jaar, oppasser en Christiaan Winterink, 59 jaar, aanspreker, beiden in deze gemeente woonachtig, welke aangeven, dat op 17 maart dezes jaars des namiddags ten acht ure in het krankzinnigengesticht alhier is overleden Johanna Gerdina Lebbink, oud 33 jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Voorst, echtgenote van Harmen Burink, dochter van Gerrit Jan Lebbink en Hendrika Berends, beiden overleden).
Zij ging op 10-6-1895 van Voorst naar Zutphen.
Uit dit huwelijk:
1   Hendrika Wilhelmina Burink, geboren te Voorst op 4 september 1893 (dochter van Harmen Burink en Johanna Gerdina Lebbink) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 409, 1900-1910, huis A 216, blad 236;
Bron Gemeentearchief Zutphen: uittreksel geboorteakte, uittreksel huwelijksakte, overlijdensakte moeder.
Hendrika Wilhelmina Burink kwam op 28-1-1898 uit Voorst in het Weeshuis van Putten en ging op 24-5-1905 naar Twello.
Zij trouwde op 14-7-1917 te Voorst met Johan de Weerd geboren ca. 1892 te Voorst, zoon van Gerrit de Weerd en Jannetje Katgert.
2   Johan Burink, treinconducteur (1921), geboren te Voorst op 12 november 1894 (zoon van Harmen Burink en Johanna Gerdina Lebbink) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 409, 1900-1910, huis A 216, blad 236;
Bron Stadsarchief Zutphen: uittreksel geboorteakte, uittreksel huwelijksakte, overlijdensakte moeder.
Johan Burink kwam op 28-1-1898 uit Voorst in het Weeshuis te Putten en ging op 24-5-1905 naar Twello en vandaar op 25-3-1920 naar Apeldoorn.
Hij trouwde op 22-10-1921 te Voorst met Catharina Frederika Nieuwenhuis, geboren rond 1894 te Voorst, dochter van Martinus Nieuwenhuis en Jacoba Gerritdina Aleida Legeer.
24.
Geertruida Jacoba Buurma, dienstbode, geboren te Groningen in het jaar 1876 (dochter van Lubbertus Everardus Buurma, beeldhouwer, (geboren 8-10-1850 te Groningen zoon van Remko Luitjens Buurma en Hinderika Heikens Heikens), trouwde 13-7-1873 te Groningen met Geertruid Jacoba Riemersma (geboren 21-11-1850 te Groningen, dochter van Harmanus Geerts Riemersma en Geertruid Jacoba Reveillé).
Lubbertus Everardus Buurma en Geertruid Jacoba Riemersma kregen de volgende kinderen:
1. Henderika Geertruida Buurma, geboren 11-10-1874 te Groningen, trouwde 23-5-1897 te Groningen met Johannes van Wijk, geboren 25-7-1873 te Groningen, sigarenmaker, zoon van Hindrik Wolf van Wijk en Annegien van Druten;
2. Geertuida Jacoba Buurma, geboren 1876 te Groningen, trouwde 15-5-1907 te Utrecht met Anton de Bondt, geboren 1877 te Utrecht, zoon van Anthonie de Bondt en Maria van Olderen;
3. Hermana Gerharda Buurma, geboren 1877 te Groningen, trouwde 16-7-1905 te Groningen (wettiging 1 kind) met Beerend Wijnand, geboren 1878 te Noordwolde, Weststellingwerf, verwer;
4. Remke Buurma, geboren 8-5-1878 te Groningen, trouwde 11-8-1901 te Groningen met Wolter Jacob Wolters, geboren 16-7-1876 te Groningen, sigarenmaker, zoon van Philippus Johannes Wolters en Anna Alida Plus, wonende aldaar.
Geertruida Jacoba Buurma was een dochter van Lubbertus Everardus Buurma, beeldhouwer, geboren 8-10-1850 te Groningen, getrouwd op 13-7-1873 te Groningen met Geertruid Jacoba Riemersma, geboren op 21-11-1850 te Groningen. Kleindochter van Remko Luitjens Buurma, kleermaker en Hinderika Heikens Heikens en van Harmanus Geerts Riemersma en Geertruid Jacoba Reveillé.
Lubbertus Everardus Buurma en Geertruid Jacoba Riemersma kregen o.a. de volgende kinderen:
1. Hinderika Buurma, geboren op 11-10-1874 te Groningen. Henderika Geertruida Buurma trouwde op 23-5-1897 te Groningen met Johannes van Wijk, sigarenmaker, geboren te Groningen op 25-7-1873, zoon van Hindrik Wolf van Wijk en Annegien van Pruten.
2. Geertruida Jacoba Buurma, geboren ca. 1876 te Groningen;
3. Hermana Gerharda Buurma, geboren ca. 1877 te Groningen. Hermana Gerharda Buurma trouwde te Groningen op 16-7-1905 (wettiging 1 kind) met Berend Wijnand, verwer, geboren rond 1869 te Noordwolde (Weststellingwerf), zoon van Stijne Johannes Wijnand en Trijntje Hendriks Schipper.
4. Remke Buurma, geboren op 8-5-1878 te Groningen. Remke Buurma trouwde op 11-8-1901 te Groningen met Wolter Jacobs Wolters, sigarenmaker, geboren 16-7-1876 te Groningen, zoon van Philippus Johannes Wolters en Anna Alda Plus.
Geertruida Jacoba Buurma trouwde op 15-7-1907 te Utrecht met Anton de Bondt, geboren ca. 1877 te Utrecht, zoon van Antonie de Bondt en Maria van Olderen.
Haar kinderen van een onbekende man:
1   Jacoba Geertruida Buurma, geboren te Groningen in het jaar 1894.
Jacoba Geertruida Buurma trouwde op 8-8-1918 te Zeist met Hendrik van Tellingen, geboren 1889 te Zeist zoon van Hendrik van Tellingen en Trijntje Hendrikse.
2   Jan Jacobus Buurma, geboren te Amsterdam op 30 juni 1895
(Geboorten Amsterdam. Aangegeven door: Daniel Swagers, 41 jaar, conciërge van de Stedelijke Kraaminrichting, Keizersgracht 127. Getuigen: Nicolaas Menagechalla, ambtenaar, 35 jaar, wonende te Amsterdam en Henri Herens, beambte, 58 jaar, wonende te Amsterdam, zoon van Geertruida Jacoba Buurma, dienstbode, ongehuwd, Prinsen-gracht 439) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 409, 1900-1910, huis A 216, blad 236;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte.
Jan Jacobus Buurma kwam op 29-5-1897 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten en ging op 31-5-1915 naar Nijmegen (Neerbosch).
3   Hendricus Johannes Buurma, geboren te 's-Gravenhage op 9 december 1896
(Geboorten 's-Gravenhage, d.d. 10-12-1896, aktenr. 5420: Aangegeven door een "ziekenoppasseres" van het gemeenteziekenhuis. Geboren op 9-12-1896 een zoon van Geertruida Jacoba Buurma, dienstbode, wonende te Groningen. In de Haagse Bevolkingsregisters zijn moeder en kind niet vermeld gevonden) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 263;
Bron Gemeentearchief Den Haag: geboorteakte.
Hendricus Johannes Buurma kwam op 8-7-1905 uit Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten en ging op 21-3-1910 naar Nijmegen (Neerbosch).