Fernim - Gramser (42 t/m 48)

42.
Sytze Harm Fernim, bouwkundige, geboren te Scheveningen op 6 januari 1847 (zoon van Jan Fernim, smid en Adriana Plugge (aangegeven 7-1-1847 te 's-Gravenhage) (n.h.), wonende te Leeuwarden.
Het echtpaar kwam op 5-4-1877 uit Utrecht wonen in Leeuwarden, bij de ouders van de vrouw. Daarna gingen ze met Jan Adriaan naar Amsterdam op 19-5-1881.
Sytze is getrouwd te Leeuwarden op 8 april 1874 (Genlias), op 27-jarige leeftijd met Anna Plet (28 jaar oud), geboren te Leeuwarden op 1 december 1845 (dochter van Antoon Plet en Sijke Sterkenburg) (n.h.).
Antoon Plet trouwde op 22-5-1836 te Leeuwarden met Sijke Sterkenburg.
Zij kregen de volgende kinderen:
1. Klaaske Oeke Plet, geboren op 6-8-1837 te Leeuwarden;
2. Antoon Plet, geboren 2-12-1839 te Leeuwarden;
3. Willem Carel Plet, geboren 21-10-1841 te Leeuwarden;
4. Klaas Albert Plet, geboren op 5-12-1843 te Leeuwarden;
5. Anna Plat, geboren op 1-12-1845 te Leeuwarden;
6. Jancobus Theodorus Plet, geboren 18-3-1849 te Leeuwarden;
7. Jacobus Theodorus Plet, geboren op 6-4-1851 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
1   Jan Adriaan Fernim, geboren te Leeuwarden op 24 juni 1879
(Geboorten Leeuwarden, d.d. 24-6-1879, aktenr. 469. Aangever geboorte: vader Sijtze Harm Fernim. Getuigen: Jan Lutje Beerenbroek, 30 jaar, beambte en Bernardus van Weemen van Noord, 53 jaar, beambte ter secretarie, beideN wonende Leeuwarden. Geboren den vierentwintigsten, des nachts te kwart na twaalf ure, zoon van Sijtze Harm Fernim, 32 jaar, bouwkundige, wonende te Leeuwarden en Anna Plet, mede te Leeuwarden woonachtig) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 385, 1890-1900, huis A 312, blad 313;
Bron Gemeentearchief Leeuwarden: geboorteakte, Bevolkingsregister Leeuwarden 1876-1904, deel 63, blad 217 rechts;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: gezinskaart.
Jan Adriaan Fernim kwam op 14-8-1889 uit 's-Gravenhage in het Weeshuis van Putten en ging op 7-8-1890 weer naar 's-Gravenhage. Hij was op 22-8-1929 in Amsterdam en vertrok 31-1-1930 naar 's-Gravenhage.
2   Anton Sijko Fernim, geboren te Amsterdam (Swammerdamstraat 40) op 18 april 1883
(Geboorten Amsterdam, d.d. 20-4-1883. Aangever bij de geboorteaangifte: Sijtze Harm Fernim, de vader, bouwkundige, 36 jaar. Getuigen bij geboorteaangifte: Cornelis Janse, commissionair, 26 jaar, Mauritsstraat 8 en Martinus Hoefnagel, agent, 34 jaar, Wagenaarstraat 6. Geboren een zoon van Sijtze Harm Fernim, bouwkundige, 36 jaar, Swammeerdamstraat 40, en van Anna Plet) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 385, 1890-1900, huis A 312, blad 313;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte.
Anton Sijko Fernim kwam op 14-08-1889 uit 's-Gravenhage in het Weeshuis van Putten en ging op 07-08-1890 weer naar 's-Gravenhage.
 
43.
Lucas Jan Galenkamp, geboren te Zwolle in het jaar 1865 (Genlias: aangiftedatum 2-3-1865, zoon van Daniel Galenkamp en Hermanna de Groot) (n.h.).
Genlias, archiefeemland.nl (Amersfoort): Lucas Jan Galenkamp zoon van Daniel Galenkamp, kruidenier, geboren te Hasselt in 1837 en overleden te Zwolle in 1916 (zoon van Jacob Galenkamp en Johanna Wilhelmina van Dinstee) trouwde op 2-8-1860 te Zwolle met Hermanna de Groot, geboren 1834 te Zwolle en overleden aldaar 1912 (dochter van Machiel de Groot en Johanna Waijer).
Daniel Galenkamp en Hermanna de Groot kregen de volgende kinderen:
a. Jacob Galenkamp, geboren 8-5-1861 te Zwolle;
b. Machiel Galenkamp, geboren 31-1-1863 te Zwolle (aangiftedatum);
c. Lucas Jan Galenkamp, geboren 2-3-1865 te Zwolle (aangiftedatum);
d. Maria Johanna Hendrika Galenkamp, geboren 16-1-1869 te Zwolle en overleden 7-10-1871 aldaar (aangiftedata);
e. Willem Jacob Galenkamp, geboren 29-5-1873 te Zwolle (aangiftefdatum).
 
Jacob Galenkamp trouwde op 2-11-1898 te Amersfoort met Elisabeth Gans. Hij woonde als molenaarsknecht van 18-5-1897 tot 26-10-1897 te Alphen en ging vandaar naar Barneveld en later naar Amersfoort, waar hij na zijn huwelijk 2 kinderen kreeg m.n. Hermanna Galenkamp, geboren 5-1-1900 en Wilhelmina Cornelia Galenkamp, geboren 12-3-1901.
 
Is het toeval, dat Lucas Jan Galenkamp, ook in deze plaatsen voorkomt (waarschijnlijk bij zijn broer) en zo Engelina Christ heeft ontmoet?
Lucas is getrouwd te Alphen in het jaar 1915, op 50-jarige leeftijd met Engelina Christ (36 jaar oud), geboren te Amersfoort op 11 mei 1879 (dochter van Christiaan Christ en Hermina Ligt).
Engelina Christ, dochter van Christiaan Christ en Hermina Ligt.
Christiaan Christ, geboren op 24-10-1846 te Amersfoort en overleden 10-3-1892 aldaar, zoon van Christiaan Christ, (geboren 19-10-1821 te Amersfoort, zoon van Elisabeth Christ) en Pieternella Willemina van Es (geboren 29-1-1816 (Akte 23) te Amersfoort en overleden 1-8-1907 aldaar), dochter van Pieter van Es en Engeltje Laseur), trouwde op 19-6-1872 te Amersfoort met Hermina (Licht) Ligt, geboren 15-9-1843 (Akte 187) te Vaassen, dochter van Dirk (Derk) Ligt, papiermaker (geboren rond 1808 te Loenen, zoon van Bernardus Ligt en Jenneken Kruimer) en Everdina (Lamberts) Naaldink (ook Nalink en Jalink) (geboren 12-2-1802 te Apeldoorn, dochter van Hermina Lambert) (Genlias, Streekarchivariaat Noord-Veluwe, Epe, Vaassen).
 
Het echtpaar Christiaan Christ en Hermina Licht kreeg de volgende kinderen:
a. Christiaan Christ, geboren 31-1-1872 te Amersfoort (Akte 38), zoon van Mina Licht. Hij werd bij huwelijk ouders wettig erkend en de naam van de moeder veranderd in Hermina Licht;
b. Aalbertus Christ, geboren 22-1-1873 te Amersfoort (Akte 37);
c. Pieternella Wilhelmina Christ, geboren 18-5-1875 te Amersfoort (Akte 322);
d. Bernardus Christ, geboren 5-4-1877 te Amersfoort (Akte 137);
e. Engelina Christ, geboren 11-5-1879 te Amersfoort (Akte 173);
f. Wilhelmina Christ, geboren 14-2-1882 te Amersfoort (Akte 60).
 
Engelina Christ Kwam van de Molenstraat en woonde aanvankelijk bij haar grootmoeder (Pieternella Willemina (Petronella) van Es, weduwe Christiaan Christ) met zoon Hermanus in de Hellestraat te Amersfoort en vertrok op 7 maart 1898 naar 's-Gravenhage. Hermanus kwam tijdelijk weer terug in Amersfoort inwonende bij zijn grootmoeder Hermina Ligt.
Uit dit huwelijk:
1   Hermanus (Christ) Galenkamp, geboren te Amersfoort (Paternostersteeg F 150) op 27 november 1897
(Geboorten Amersfoort, aktenr. 558. Aangegeven door stadsvroedvrouw Margaretha Hendrika Elisabeth Bijtelaar, huisvrouw van Elbertus Petrus Franciscus Rooders, zoon van Engelina Christ. Bij geboorteakte een brief van gemeente Alphen, d.d. 22-6-1915, waarin wordt verklaard, dat hij werd erkend door Lucas Jan Galenkamp) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 262;
Bron Gemeentearchief Amersfoort: geboorteakte.
Woonde na aanvankelijk met zijn moeder naar 's-Gravenhage te zijn gegaan op 7-3-1898 in 1900 weer in Amersfoort bij zijn grootmoeder Hermina Ligt in de Paternostersteeg F 11 en vertrok vandaar op 21-3-1900 naar Putten. Kwam als Hermanus Christ op 17-3-1900 uit Amersfoort (wettig domiclie Den Haag) in het Weeshuis van Putten en ging op 30-9-1909 naar Nijmegen (Neerbosch).
 
44.
Klaas Garrits, vischkoper en veldarbeider, geboren te Wanneperveen rond 1867 (zoon van Teunis Garrits en Aaltje Heite), wonende te Giethoorn.
Klaas is getrouwd te Vollenhove, Ambt op 28 mei 1898, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Willemina Nijenhuis (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Giethoorn rond 1866 (dochter van Leendert Nijenhuis en Jentje Gerrits) , wonende aldaar, overleden aldaar op 10 mei 1904 (Aangever overlijden: Hendrik Gorte, 61 jaar, veehouder, wonende te Giethoorn en Harm Koppers, 28 jaar, schoenmaker te Giethoorn, Willemina Nijenhuis, 39 jaar, zonder beroep geboren en wonende te Giethoorn, echtgenoote van Klaas Garrits, dochter van Leenderts Nijenhuis, veldarbeider, wonende te Giethoorn en van Jentje Gerrits overleden).
Uit dit huwelijk:
1   Teunis Garrits, geboren te Giethoorn op 28 maart 1899
(Geboorten Giethoorn, d.d. 29-3-1899, aktenr. 11. Aangever bij geboorte: de vader Klaas Garrits. Getuigen: Roelof Nijenhuis, 46 jaar, veldwachter en Anne Steenbergen, 32 jaar, daghuurder, geboren des namiddags te zeven ure, een zoon van Klaas Garrits, 32 jaar, viskoper en Willemina Nijenhuis) (doopsgez.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 264;
Bron Rijksarchief Overijsel: geboorteakte, kopie overlijdensakte moeder.
Teunis Garrits kwam op 18-7-1908 uit Giethoorn in het Weeshuis van Putten en ging op 30-9-1909 naar Nijmegen (Neerbosch).
2   Albert Garrits, geboren te Giethoorn (wijk 2 Nr. 21) op 26 maart 1904
(Geboorten Giethoorn, d.d. 28-3-1904, aktnr. 9. Vermelding in de kantlijn op de geboorteakte: "De vader zegt te heten Gerrits". Aangever bij geboorte: vader Klaas Garrits, 37 jaar, veldarbeider. Getuigen: Jan Smit. 59 jaar, veehouder en Piet Hollander, 32 jaar, veldarbeider, geboren om voormiddags te halfdrie, een zoon van Klaas Garrits, viskoper/veldarbeider en Willemina Nijenhuis, beide wonende te Giethoorn) (doopsgez.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 264, 1910-1920, huis A 258, blad 9;
Bron Rijksarchief Overijsel: geboorteakte, overlijdensakte moeder.
Albert kwam op 18-7-1908 uit Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten en ging op 22-3-1911 weer naar Nijmegen (Neerbosch).
 
45.
Geerhard van Genne, schipper, timmerman en sjouwer, geboren te Zwolle op 17 februari 1838 (zoon van Meindert van Genne, schoenmaker, en Roelofje van der Vegte).
Geerhard is getrouwd te Nijmegen op 9 april 1863 (Genlias), op 25-jarige leeftijd met Johanna Hendrika Ribberink (19 jaar oud), geboren te Zwolle op 21 februari 1844 (dochter van Hendrik Jan Ribberink, stoombootkapitein, en Jennegje van Lenthe), overleden te Nijmegen op 10 oktober 1886.
Uit dit huwelijk:
1   Nicolaas van Genne, geboren te Nijmegen op 29 november 1881 (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 345, 1890-1900, huis A 312, blad 312;
Bron Gemeentearchief Nijmegen: uittreksel geboorteakte.
Nicolaas van Genne kwam op 4-3-1899 uit Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten en ging op 22-9-1891 weer naar Nijmegen (Neerbosch). Na een periode van
9 jaar in Neerbosch, vertrok hij op 26-11-1900 als smid naar Meerssen.
2   Martinus Johannes van Genne, geboren te Nijmegen op 27 september 1884 (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 345, 1890-1900, huis A 312, blad 312;
Bron Gemeentearchief Nijmegen: uittreksel geboorteakte.
Martinus Johannes van Genne kwam op 4-3-1889 uit Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten en ging op 20-6-1893 weer naar Nijmegen (Neerbosch). Na een periode van 9 jaar in Neerbosch vertrok hij als smid op 19-3-1906 naar Amsterdam.
Marinus Johannes van Genne trouwde op 4-6-1908 te Maarssen met Catharina Wilhelmina Rikkelman, geboren rond 1884 te Maarssen, dochter van Jan Rikkelman en Adriana van Heezik.
 
46.
Jansje Gerritsen, geboren te Velp (Rheden) rond 1881, wonende aldaar.
Jansje Gerritsen was de dochter van Hendrik Gerritsen, landbouwer, geboren ca. 1846 te Velp (Rheden) getrouwd op 15-8-1878 te Rheden met Heijltjen Gerritsen, geboren ca. 1850 te Velp (Rheden). Kleindochter van Jan Gerritsen en Willemina Bongers en van Hendrik Gerritsen en Jansje Kroes.
Jansje Gerritsen trouwde op 12-6-1912 te Velp (Rheden) met Hendrik Striep, besteller, geboren ca. 1879 te Velp (Rheden), zoon van Hendrik Striep en Hendrika Aleida Alink.
Jansje Gerritsen trouwde op 12-6-1912 te Velp (Rheden) met Hendrik Striep, geboren ca. 1879 te Velp (Rheden), zoon van Hendrik Striep en Hendrika Alieda Alink.
Haar zoon van een onbekende man:
1   Martinus Jan Gerritsen, geboren te Utrecht op 28 november 1904 (Geboren om 6 uur 's middags in het Stedelijke Ziekenhuis te Utrecht, dochter van Jansje Gerrits, dienstbode, wonende te Velp (Rheden). De moeder erkent hem op 1-3-1909 te Amsterdam) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 265, 1910-1920, huis A 258, blad 9.
Martinus Jan Gerritsen kwam op 7-4-1910 uit Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten en ging op 20-3-1914 naar Nijmegen (Neerbosch).
 
47.
Frederik Hendrikus Giesbers, opperman, geboren te Arnhem rond 1885 (zoon van Hermanus Giesbers (opperman) en Louisa Reiniera Geertruida Herkendaal), overleden aldaar op 17 augustus 1925.
Frederik is getrouwd te Arnhem op 24 maart 1920 (wettiging van 1 kind , Genlias), op ongeveer 35-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Nab (ongeveer 44 jaar oud), geboren te Valburg rond 1876 (dochter van Adrianus Nab en Elisabeth Wilhelmina van der Meer).
Uit dit huwelijk:
1   Johannes (Nab) Giesbers, geboren te Valburg op 9 juli 1905 (geboren in het "Magdalenahuis", zoon van Johanna Cornelia Nab, zonder beroep, wonende te Zetten. Hij werd erkend door Fredrik Hendrikus Giesbers en Johanna Cornelia Nab bij hun huwelijk d.d. 24-3-1905 te Arnhem.
Getuigen bij de geboorteaangifte: Willem Marinus van IJzendoorn, 23 jaar, tuinman, wonende te Zetten, Bernard Coeleman, 57 jaar, veldwachter en Johannes Wilhelmus Bulte, 24 jaar, kastelein, beiden wonende binnen deze gemeente.
In de kantlijn: Het kind in nevenstaande akte vermeld, is door Frederik Hendrikus Giesbers en Johanna Cornelia Nab, bij hun op den vierentwintigsten Maart dezes jaars te Arnhem voltrokken huwelijk als het hunne erkend. gedagtekend Herveld, negen April negentienhonderd twintig. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Valburg) (n.h.), overleden te Arnhem op 11 september 1924.
Bron Bev. reg. Putten: 1910-1920, huis A 258, blad 9;
Bron B.S. Zetten: geboorteakte.
Johannes Nab kwam op 27-3-1911 uit Nijmegen in het Weeshuis van Putten en ging op 13-6-1917 weer naar Nijmegen (Neerbosch).
 
48.
Sandrina Gerdina Gramser, geboren te (Leur) Bergharen op 14 oktober 1870 (dochter van Gerrit Willem Gramser en Johanna Adelena Liese).
Sandrina Gerdina Gramser trouwde op 24-3-1904 te Maarn met Jan Drieënhuizen, geboren ca. 1881 te Ede, zoon van Wulfer Drieënhuizen en Hendrika Knoppert.
Bron Bevolkingsregister Nijmegen 1900-1910: Sandrina Gerdina Gramser vertrok op 4-3-1904 uit Nijmegen naar Maarn en kwam op 17-8-1904 weer terug in Nijmegen en was toen gehuwd met Jan Drieënhuizen (deze was nooit in Nijmegen). Er werden 2 kinderen geboren in Nijmegen, waaronder Jan Drieënhuizen. Zij verhuisde met de kinderen op 10-10-1911 naar Echteld, kwam op 16-6-1912 terug uit Arnhem. Tussen 10-10-1914 en 20-9-1916 verbleef zij te Beuningen. Ze is dan ineens weg, de kinderen blijven in Nijmegen, om op 21-9-1916 uit Düsseldorf terug te keren. Op 6-5-1921 bleek zij met onbekende bestemming te zijn vertrokken.
Haar dochter van een onbekende man:
1   Sandrina Gerdina Gramser, geboren te Nijmegen op 6 januari 1900 (dochter van Sandrina Gerdina Gramser, ongehuwd, geboren te Leur 14-10-1870) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 263, 1910-1920, huis A 258, blad 8;
Bron Gemeentearchief Nijmegen: Bevolkingsregister.
Sandrina Gerdina Gramser kwam op 7-4-1904 van Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten en ging op 2-4-1913 weer naar Nijmegen (Neerbosch).