Roos - Ruijter (116 t/m 120)

116.
Willem Arij Roos, geboren te Rotterdam op 2 april 1856 (zoon van Willem Arij Roos en Adriana Gouwentak), overleden op 25 december 1910.
De grootouders van beide zijden waren overleden in 1889. Hoewel de vader hertrouwde kwamen de kinderen niet meer bij hem wonen.
Willem is getrouwd te Rotterdam op 11 mei 1881 (Digitale Stamboom, Rotterdam, 1881, akte 428), op 25-jarige leeftijd (1) met Pieternella Zeverboom (24 jaar oud), geboren te Rotterdam op 17 april 1857 (n.h.), overleden op 15 oktober 1892.
Pieternella Zeverboom was een dochter van Johanna Zeverboom, ongehuwd, geboren op 29-12-1819 te Rotterdam, dochter van Johannes Zeverboom en Pieternella van Mouwrik.
Johanna Zeverboom kreeg als ongehuwde nog een kind t.w.: Bregje Johanna Zeverboom, geboren op 29-5-1860.
Johanna Zeverboom trouwde op 23-3-1870 te Rotterdam met Arij van Os, geboren ca. 1829 te Vlaardingen, zoon van Dirk van Os en Dieuwertje van der Ruijt.
 
Pieternella Zeverboom werd van uit Rotterdam op 20-6-1892 opgenomen in een krankzinnigengesticht.
Uit dit huwelijk:
1   Willem Arij Roos, geboren te Rotterdam op 13 maart 1882 (zoon van Willem Arij Roos en Pieternella Zeverboom) (n.h.), overleden te Putten (huis A 312) op 3 juli 1890
(Bron B.S. Putten: overlijdensakte. Aangegeven door Hendrik Woltersom, 62 jaar, kuiper, en Teunis Dekker, 60 jaar, weesvader in een gesticht, beiden wonenden te Putten, verklaren dat Willem Arij Roos op donderdag 3 juli des namiddags ten een ure in het gesticht is overleden. Volgens deze akte zouden de ouders al zijn overleden.) .
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 385, 1890-1900, huis A 312, blad 313;
Bron Gemeentearchief Rotterdam.
Willem Arij Roos vertrok op 22-3-1889 uit Rotterdam naar Nijmegen (Neerbosch) en kwam op 24-7-1890 uit Nijmegen (Neerbosch) in Putten het Weeshuis van Putten en overleed daar.
2   Johanna Roos, geboren te Rotterdam op 17 februari 1884 (dochter van Willem Arij Roos en Pieternella Zeverboom) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 385, 1890-1900, huis A 312, blad 313;
Bron Gemeentearchief Rotterdam.
Johanna Roos vertrok op 22-3-1889 uit Rotterdam naar Nijmegen (Neerbosch) en kwam op 24-7-1889 uit Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten en vertrok op 20-6-1893 weer naar Nijmegen (Neerbosch).
3   Adriana Roos, geboren te Rotterdam op 23 februari 1885 (dochter van Willem Arij Roos en Pieternella Zeverboom) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 385, 1890-1900, huis A 312, blad 313;
Bron Gemeentearchief Rotterdam.
Adriana Roos vertrok op 22-3-1889 uit Rotterdan naar Nijmegen (Neerbosch) en kwam op 24-7-1889 uit Nijmegen (Neerbosch) in het Weeshuis van Putten en vertrok op 20-6-1893 weer naar Nijmegen (Neerbosch).
4   Johannes Roos, geboren te Rotterdam op 9 februari 1886 (Digitale Stamboom, Rotterdam, 1886, akte nr. 205).
 
Willem Roos is getrouwd te Rotterdam op 26 oktober 1898 (Digitale Stamboom, Rotterdam, 1898, akte K82/1874), op 42-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Kok (ongeveer 24 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch rond 1874 (dochter van Henricus Lambertus Kok en Elisbeth Christina van den Heuvel).
Uit dit huwelijk:
5   Elisabeth Christina Roos, geboren te Rotterdam op 30 januari 1897 (erkenning door ouders 26-10-1898 van Elisabeth Christina Kok. De moeder werd daarbij Anna Johanna Kok genoemd. (Digitale Stamboom Rotterdam, 1897, akte 885.).
 
117.
Willem Roosenberg, sergeant-schrijver, geboren te Sliedrecht rond 1878 (zoon van Paulus Roosenberg, bakker en Janna Koutstaal), wonende te Den Helder.
Willem is getrouwd te Den Helder op 16 september 1904 (Genlias), op ongeveer 26-jarige leeftijd met Willempje Willems (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Den Helder rond 1883 (dochter van Willem Willems en Sietske van der Werf), wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:
1   Paulus Willem Roosenberg, geboren te Zuidlaren (gesticht Dennenoord) op 10 maart 1905
(Datum akte 13-3-1905. Aangevers geboorte: Pieter Wierenga, geneesheer-directeur, wonende te Dennenoord, gemeente Zuidlaren. De vader was wegens afwezigheid verhinderd zelf de aangifte te doen. Geboren den tienden Maart dezes jaars, des morgens te half drie in het gesticht Dennenoord, Paulus Willem, zoon van Willempje Willems, echtgenote van Willem Roosenberg, zijnde de vader wegens afwezigheid verhinderd zelf aangifte te doen, beiden zonder beroep, wonende te Helder. Getuigen: Johannes Gerhardus Geerling, 24 jaar, klerk, wonende te Dennenoord en van Garrit Wigboldus, 27 jaar, bode, wonende te Dennenoord.).
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 264, 1910-1920, huis A 258, blad 9;
Bron Gem. archief Tynaarlo: geboorteakte.
Paulus Willem Roosenberg kwam op 17-3-1908 uit Nijmegen (Neerbosch) en ging op 6-5-1913 naar Rotterdam.
 
118.
Abram Ruifrok, metselaar-kruier, geboren te Haarlem op 26 maart 1865 (zoon van Abram Ruifrok en Alida de Koning) (n.h.), wonende aldaar.
Bron Bev. reg. Haarlem, 1890-1910 ?, blz. 672c: Abraham Ruifrok ging per 1-1-1900 wonen op Burgwal 40 te Haarlem.
Abram is getrouwd te Haarlem op 29 mei 1889, op 24-jarige leeftijd met Margaretha Maria Dweelaart (31 jaar oud), geboren te Haarlem op 21 oktober 1857 (dochter van Pieter Dweelaart en Anna Maria Wesseling) (ev.luth.), overleden aldaar op 2 augustus 1891.
Uit dit huwelijk:
1   Abram Pieter Ruifrok, geboren te Haarlem op 8 februari 1890 (zoon van Abram Ruifrok en Maria Dweelaart) (ev.luth.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 407, 1900-1910, huis A 216, blad 238;
Archiefdienst voor Kennemerland: Bevolkingsregister (1890-1900?) blad 672c.
Abram Pieter Ruifrok kwam met zijn tweelingbroer op 31-1-1894 uit Haarlem in het Weeshuis van Putten en ging op 14-10-1899 naar Nijmegen (Neerbosch).
2   Pieter Ruifrok, boekdrukker (1922), geboren te Haarlem op 8 februari 1890 (zoon van Abram Ruifrok en Margaretha Maria Dweelaart) (ev.luth.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 407, 1900-1910, huis A 216, blad 238;
Archiefdienst voor Kennemerland: Bevolkingsregister (1890-1900?) blad 672c. Pieter Ruifrok kwam met zijn tweelingbroer op 31-3-1894 uit Haarlem in het Weeshuis van Putten en ging op 14-10-1899 naar Nijmegen (Neerbosch).
Hij trouwde op 24-8-1922 te Haarlem (aktenr. 553) met Geertruida Catharina Kapsenberg, geboren 1-5-1895 te Rotterdam (aktenr. 1744), dochter van Gerrit Kapsenberg en Geertruida Catharina le Blanc.
3   Margaretha Maria Ruifrok, geboren te Haarlem op 19 juni 1891, overleden aldaar op 16 juni 1892.
 
119.
Albertus Johannes Ruijsch, sergeant-majoor infanterie, geboren te Harderwijk rond 1833 (zoon van Gerhardus Ruijsch (sergeant) en Gabredina Vincent) (n.h.), wonende te Maasdam, te Gouda (kazerne Varkensmarkt, M 185) en te Maasdam.
Het gezin vertrok op 15-12-1884 weer naar Maasdam.
Albertus is getrouwd te Harderwijk op 5 augustus 1863 (wettiging kind Harmen Folkert Gorter), op ongeveer 30-jarige leeftijd met Eva Gorter (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Harderwijk rond 1833 (dochter van Folkert Harmen Gorter, sergeant, en Trijntje Machielse) (n.h.).
Uit dit huwelijk:
1   Harmen Folkert Gorter, geboren te Harderwijk op 12 november 1860 (gewettigd bij huwelijk ouders).
2   Franciscus Pieter Ruijsch, geboren te Gouda op 10 oktober 1870 (Aktedatum 10-10-1870.
(Aangever geboorte de vader, 37 jaar, Sergeant Majoor bij de Infanterie en wonende alhier, geboren een zoon den tienden dezer maand des morgens ten half tien in het huis aan de Varkensmarkt M 185, van hem en Eva Gorter, deszelfs echtegenoot, wonende aldaar. Getuigen Johan August Zeij, 34 jaar, Sergeant Majoor, en Johannes Hendrikus van Maaseland, 32 jaar, Fourier, beide wonende alhier) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 266;
Bron Streekarchief Hollands Midden: geboorteakte.
Franciscus Pieter Ruijsch kwam van Maasdam (ZH) in het Weeshuis van Putten en ging op 15-12-1884 weer naar Maasdam.
3   Hendrikus Christiaan Ruijsch, geboren te Gouda op 7 april 1873 (Aktedatum 7-4-1873.
(Aangever de vader Albertus Johannes Ruijsch, 40 jaar, Sergeant Majoor der Infanterie, wonende alhier, heden geboren, in het huis aan de Varkensmarkt M 185, des namiddags ten half een ure een zoon van hem en Eva Gorter deszelfs echtgenoot, beiden wonende aldaar. Getuigen Alexandre Joseph Beaumont, 36 jaar, en Jan Fredrik van der Linde, 31 jaar, beiden Sergeanten Majoor der Infanterie, wonende alhier) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1877-1890, huis A 269, blad 266;
Bron Streekarchief Hollands Midden: geboorteakte.
Hendrikus Christiaan Ruijsch kwam van Maasdam (ZH) in het Weeshuis van Putten en ging op 15-12-1884 weer naar Maasdam.
 
120.
Willem Johannes Ruijter, winkelier, boekhandelaar en tuinman, geboren te Amsterdam op 18 juni 1854 (zoon van Jan Willem Ruijter, verfkoper, 38 jaar, wonende op de Haarlemmerdijk en Dorothea Brinkman) (rk), wonende te Amsterdam (Wagenaarstraat 34), overleden op 11 januari 1909.
Gezinskaarten Amsterdam: Willem Johannes Ruijter vertrok 4-5-1896 van Amsterdam naar Noord-Amerika en kwam op 21-11-1898 weer terug.
Willem is getrouwd te Amsterdam op 1 juni 1882, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Margaretha Hendrika Maas (20 jaar oud), geboren te Hoogland op 8 mei 1862 (dochter van Hendrik Maas en Wilhelmina Margareta Hendrika Bloys van Treslong) (rk).
Wilhelmina Margaretha Hendrika Maas had ook in het Weeshuis van Putten gewoond.
Uit dit huwelijk:
1   Evert Frederik Anne Ruijter, geboren te Amsterdam op 10 mei 1883 (rk).
Gezinskaarten Amsterdam: Evert Frederik Arien Ruijter vertrok op 20-11-1894 van Amsterdam naar Nijmegen en kwam op 23-7-1895 weer terug in Amsterdam en vertrok op 19-1-1896 naar het adres van de wed. Johannes van Kempen en kwam daarvan op 4-5-1897 terug. Kreeg 25-7-1901 een eigen gezinskaart. Op 29-4-1904 weer op het adres van zijn ouders ingeschreven en op 5-12-1917 kreeg hij weer een eigen gezinskaart.
2   Willem Johannes Ruijter, bouwkundig opzichter, geboren te Amsterdam (Wagenaarstraat 34) op 10 april 1884
(Aangever geboorte de vader. Getuigen bij geboorte: Johannes Houtman, 29 jaar, geen beroep, Wijtenbachstraat 20, en Cornelis Reijndorp, 34 jaar, geen beroep, Valckenierstraat 51, zoon van Willem Johannes Ruijter, boekhandelaar, 29 jaar, Wagenaarstraat 34, en Wilhelmina Margaretha Hendrika Maas) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 408;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte, gezinskaarten.
Willem Johannes Ruijter vertrok op 24-11-1894 van Amsterdam naar Putten (gesticht Palland) en kwam op 24-11-1894 in het Weeshuis van Putten (vermelding: wettig domicilie Amsterdam) en ging op 10-12-1894 naar Nijmegen (Neerbosch) en kwam op 23-7-1895 weer terug in Amsterdam. Hij vertrok op 11-8-1910 naar 's-Gravenhage.
3   Jan Willem Ruijter, kantoorbediende, geboren te Amsterdam (Wagenaarstraat 34) op 29 augustus 1885
(Aangever geboorte de vader. Getuigen: Johan Bernhard Reijndorf, winkelier, 37 jaar, Valckenierstraat 51, en Willem van Ditmar, werkman, 61 jaar, Palmstraat 88, zoon van Willem Johannes Ruijter, boekhandelaar, 31 jaar, en Wilhelmina Margaretha Hendrika Maas) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 408;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte, gezinskaarten.
Jan Willem Ruijter vertrok op 24-11-1894 van Amsterdam naar Putten (gesticht Palland) en kwam op 24-11-1894 in het Weeshuis van Putten (vermelding wettig domicilie Amsterdam) en ging op 26-07-1895 naar Nijmegen (Neerbosch). Kwam 27-7-1895 terug in Amsterdam ging hij op 19-1-1896 naar het adres van de wed. Johannes van Kempen en kwam daarvan op 31-5-1897 terug. Hij vertrok op 15-3-1910 naar 's-Gravenhage en kwam op 1-6-1912 terug. Hij kreeg op 25-4-1922 een eigen gezinskaart.
4   Wilhelmina Margaretha Hendrika Ruijter, zangeres, geboren te Amsterdam (Wagenaarstraat 34) op 2 mei 1887
(Aangever geboorte de vader. Getuigen: Johan Bernhard Reijndorp, winkelier, 39 jaar, Valckenierstraat 51, en Cornelis Reijndorp, timmerman, 37 jaar, Kerkstraat 307, dochter van Willem Johannes Ruijter, boekhandelaar, 32 jaar, en Wilhelmina Margarteha Hendrika Maas) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 408;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte, gezinskaarten.
Wilhelmina Margaretha Hendrika Ruijter vertrok op 5-11-1894 van Amsterdam naar Putten (gesticht Palland) en kwam op 5-11-1894 in het Weeshuis van Putten (vermelding wettig domicilie Amsterdam) en ging op 26-7-1895 weer naar Amsterdam en werd daar op 27-7-1895 ingeschreven. Zij ging op 14-11-1895 naar een gesticht en kwam daarvan op 19-3-1902 weer terug. Zij kreeg op 28-6-1906 een eigen gezinskaart. Op 28-9-1908 werd zij weer op de kaart van haar ouders ingeschreven en op 2-8-1910 vertrok zij naar Berlijn en kwam daarvan op 6-3-1912 weer terug. Zij vertrok op 19-4-1912 naar Watergraafsmeer (Middenweg 167).
Zij trouwde in 1911/1912 met Johan Georg Wilhelm Mauke.
5   Dorothea Johanna Margaretha Ruijter, geboren te Amsterdam (Wagenaarstraat 34) op 13 mei 1889
(Aangever geboorte de vader. Getuigen: Jan Muller, kuiper, 63 jaar, Rapenburg 45, en Johan Bernhard Reijndorp, winkelier, 41 jaar, Martelaarsgracht 16, dochter van Willem Johannes Ruijter, boekhandelaar, 34 jaar, en Wilhelmina Margaretha Hendrika Maas) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 407;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte.
Dorothea Johanna Margaretha Ruijter kwam op 5-11-1894 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten (vermelding wettig domicilie Amsterdam) en ging op 26-7-1895 weer naar Amsterdam en werd daar op 27-7-1895 ingeschreven. Op 3-7-1905 kwam zij terug van een gesticht en vertrok op 1-2-1908 naar Warnsveld (Krankzinnigengesticht).
6   Cornelia Gerarda Johanna Ruijter, linnenmeisje, geboren te Amsterdam (Wagenaarstraat 34) op 29 oktober 1890
(Aangever geboorte de vader. Getuigen: Johan Bernhard Reijndorp, winkelier, 42 jaar, Martelaarsgracht. 16, en Matthijs Hesp, kruier, 52 jaar, Wagenaarsstraat 36, dochter van Willem Johannes Ruijter, winkelier, 36 jaar, en Wilhelmina Margaretha Hendrika Maas) (n.h.).
Bron Bev. reg. Putten: 1890-1900, huis A 312, blad 407;
Bron Gemeentearchief Amsterdam: geboorteakte.
Cornelia Gerarda Johanna Ruijter kwam op 5-11-1894 uit Amsterdam in het Weeshuis van Putten (vermelding wettig domicilie Amsterdam) en ging op 26-7-1895 weer naar Amsterdam en werd daar op 27-7-1895 ingeschreven. Zij vertrok op 12-3-1910 naar Maastricht. Zij kwam op 16-10-1912 van Haarlem en kreeg op 23-12-1914 een eigen gezinskaart.
7   Adriaan Ruijter, kok, geboren te Amsterdam op 11 november 1892.
Adriaan Ruijter ging op 4-1-1896 naar een gesticht en kwam daarvan op 16-12-1896 terug. Hij kreeg op 19-4-1919 een eigen gezinskaart. Hij kwam op 13-1-1920 van Edam met zijn vrouw Geertruida Kieft. Hij kreeg weer een eigen gezinskaart op 13-2-1920.
Adriaan Ruijter trouwde 12-4-1919 te Edam met Geertruida Kieft, geboren 22-3-1901 te Edam, dochter van Jocobus Kieft en Hendrika Klepper. Echtscheiding 25-4-1927.
8   Franciscus Johannes Ruijter, geboren te Amsterdam op 20 december 1893.
Franciscus Johannes Ruijter vertrok op 17-2-1920 naar Oost Indië.
9   Maria Elisabeth Ignatia Ruijter, geboren te Amsterdam op 14 december 1894, overleden aldaar op 10 februari 1924.
10  Elisabeth Petronella Maria Ruijter, geboren te Amsterdam op 27 april 1896, overleden aldaar op 16 oktober 1896.
11  Elisabeth Johanna Benedicte Ruijter, geboren te Amsterdam op 18 november 1898.
Elisabeth Johanna Benedicte Ruijter vertrok van Amsterdam naar Schoten op 16-5-1918 en kwam daarvan op 10-1-1919 terug in Amsterdam.
12  Joseph Dominicus Frederik Ruijter, geboren te Amsterdam op 8 april 1900, overleden aldaar op 13 september 1918.
Bron Bev. reg. Putten: 1900-1910, huis A 216, blad 264.
Gezinskaarten Gem. Archief Amsterdam:
Joseph Dominicus Fredrik Ruijter vertrok op 9-11-1907 uit Amsterdam naar het Weeshuis van Putten, "bij Steenhuijs" en kwam daarvan op 18-5-1908 weer terug in Amsterdam.