Besluitenlijst 16 april 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 9 april 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 9 april 2024 is vastgesteld.

2. Subsidie 2024 Fanfarecorps Excelsior Putten

 1. Aan vereniging Fanfarecorps Excelsior voor 2024 een subsidie van € 18.000,00 verlenen;
 2. De meerkosten van deze subsidie ten opzichte van de begroting 2024 van € 2.445,00 verwerken in de halfjaar rapportage 2024 en structureel in de Kadernota opnemen.

3. Mantelzorgwaardering 2023 en volgende jaren

 1. Mantelzorgwaardering ongewijzigd laten uitvoeren door Putten voor Elkaar;
 2. Het jaarlijkse verslag meenemen in de totale verantwoording van Putten voor Elkaar aan de gemeente;
 3. Putten voor Elkaar hierover schriftelijk informeren.

4. Beslissing op bezwaar

 1. Het bezwaar ongegrond verklaren;
 2. Het uitgewerkte stappenplan toevoegen aan het advies van de commissie, conform het advies.

5. Voorstel verzoek ontslag dhr. Bonzet

 1. De heer M. Bonzet als lid van de Participatieraad per 25 maart 2024 ontslag verlenen.
 2. De conceptbrief aan de heer Bonzet versturen.

6. Voorlopige jaarstukken 2023 + concept programmabegroting 2025 2028 VNOG

 1. De voorlopige jaarstukken 2023 voor kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad.
 2. De concept programmabegroting 2025 – 2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) aanbieden aan de gemeenteraad.
 3. De gemeenteraad voorstellen geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de concept-programmabegroting.