College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Putten.

 • Samenstelling

  Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Zij hebben een taakverdeling in de werkzaamheden. Dit is de portefeuilleverdeling. De gemeentesecretaris is de belangrijkste ambtelijk adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

 • Besluitenlijsten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleid en plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst. Hieronder vindt u de meest recente besluitenlijsten. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Ga dan naar het Webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord. Of neem contact op met Communicatie. Mail hiervoor naar communicatie@putten.nl.

 • Coalitieakkoord 2022-2026

  Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA hebben de handen ineen geslagen voor de periode 2022-2026. De afspraken op hoofdlijnen staan in het coalitieakkoord 'En nu door!'. In dit akkoord beschrijven zij de overeengekomen plannen op hoofdlijnen. Het college van B&W voert deze afspraken uit. In het collegeprogramma komt te staan hoe het college concreet uitvoering gaat geven aan de uitvoering van het coalitieakkoord.

 • Collegeprogramma 2022-2026

  Onder de noemer 'Samen doorgaan' geeft het college van burgemeester en wethouders handen en voeten aan de bestuurlijke intenties die zij eerder uitspraken in het coalitieakkoord ‘En nu door!’. Centrale vertrekpunten van het collegeprogramma 2022-2026 zijn de thema’s vertrouwen, samenleven en een goede leefomgeving.

 • Column Fontanusplein 1

  Sinds 3 januari 2024 verschijnt de rubriek 'Fontanusplein 1' elke week in De Puttenaer. In deze columns vertellen burgemeester en wethouders wat zij doen binnen de gemeente. Ze schrijven over actuele ontwikkelingen, dilemma’s en keuzes. Wilt u reageren op de columns? Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.