College van B en W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Putten.

  • Samenstelling

    Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. Zij hebben een taakverdeling in de werkzaamheden. Dit is de portefeuilleverdeling. De gemeentesecretaris is de belangrijkste ambtelijk adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

  • Collegeprogramma

    Wij Putten, ChristenUnie en SGP hebben de handen ineen geslagen voor de periode 2018-2022. De afspraken die zij hebben gemaakt staan in het coalitieakkoord 'Bouwen aan Putten'. Het college van B en W voert deze afspraken uit. Hiervoor heeft het college een programma opgesteld met actiepunten gekoppeld aan concrete plannen.

  • Besluitenlijsten

    Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag over beleid en plannen. De besluiten die het college neemt vindt u op de openbare besluitenlijst. Hieronder vindt u de meest recente besluitenlijsten. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Ga dan naar het Webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord. Of neem contact op met Communicatie. Mail hiervoor naar communicatie@putten.nl.