Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad, kortweg raad, wordt elke vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners. In Putten heeft de gemeenteraad 19 leden. De burgemeester is voorzitter en de griffier ondersteunt de raad.

 • Samenstelling

  De gemeenteraad van Putten telt 19 raadsleden uit zes fracties (partijen in de gemeenteraad). De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

 • Werkwijze van de gemeenteraad

  De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over onderwerpen die heel Putten aangaan. Denk aan de woon- en leefomgeving, welzijn en openbare werken.

 • Raadsinformatiesysteem gemeente Putten

  In het Raadsinformatiesysteem vindt u de agenda's en vergaderstukken van de gemeenteraad en raadscommissies. Bekijk hier ook de rechtstreekse uitzendingen en geluidsverslagen van de vergaderingen.

 • Raadscommissies

  De raadscommissies bespreken omvangrijke onderwerpen en thema's voor. Hiermee helpen de commissies de gemeenteraad bij het nemen van besluiten.

 • Contact met de raad

  Invloed uitoefenen op de besluiten van de gemeenteraad kan op verschillende manieren. Lees er meer over op deze pagina.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De commissie onderzoekt elk jaar een thema en stelt een jaarverslag op.