Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad, kortweg raad, wordt elke vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners. In Putten heeft de gemeenteraad 19 leden. De burgemeester is voorzitter en de griffier ondersteunt de raad.

 • Samenstelling

  De gemeenteraad van Putten telt 19 raadsleden uit zes fracties (partijen in de gemeenteraad). De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

 • Werkwijze van de gemeenteraad

  De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over onderwerpen die heel Putten aangaan. Denk aan de woon- en leefomgeving, welzijn en openbare werken.

 • Raadsinformatiesysteem gemeente Putten

  In het Raadsinformatiesysteem vindt u de agenda's en vergaderstukken van de gemeenteraad en raadscommissies. Bekijk hier ook de rechtstreekse uitzendingen en geluidsverslagen van de vergaderingen.

 • Raadscommissies

  De raadscommissies bespreken omvangrijke onderwerpen en thema's voor. Hiermee helpen de commissies de gemeenteraad bij het nemen van besluiten.

 • Contact met de gemeenteraad

  Invloed uitoefenen op de besluiten van de gemeenteraad kan op verschillende manieren. Lees er meer over op deze pagina.

 • Rekenkamer

  Per 1 januari 2024 heeft de gemeente Putten een onafhankelijke rekenkamer. Tot 1 januari 2024 had de gemeente een rekenkamercommissie, maar door de Wet versterking decentrale rekenkamers mag een rekenkamercommissie niet meer. Daarom heeft de raad besloten tot het instellen van een gemeentelijke rekenkamer Putten.