Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Deze wordt eens per vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Putten heeft 19 raadsleden. De griffier ondersteunt de raad.