Bestuur

Uitgelicht

  • Gemeenteraad

    Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Deze wordt eens per vier jaar gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente.

  • Raadscommissies

    Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies.

  • College van B en W

    Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Putten.