Organisatie

  • Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

    Bent u ontevreden over de manier waarop u door een medewerker van de gemeente bent behandeld? Dan mag u (online) een klacht indienen.

  • Werken bij de gemeente Putten

    Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeente. Samen zijn we Putten: een groen, gastvrij en ondernemend dorp op de Veluwe met ruim 24.000 inwoners. De gemeente Putten ontwikkelt zich tot een maatschappelijk waardevol partner. Dat vraagt om een actieve houding van onze medewerkers. Wil jij een bijdrage leveren aan een organisatie die volop in ontwikkeling is? Ben je dienstverlenend, ondernemend, flexibel en wil je echt iets betekenen voor de samenleving? Dan is werken bij de gemeente Putten iets voor jou!

  • Organogram gemeente Putten

    pdf, 120kB