Besluitenlijst 2 juli 2024

Hier leest u de besluiten van het college.

1. Besluitenlijst 24 juni 2024 is vastgesteld.

De openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van 24 juni 2024 is vastgesteld.

2. Toekomst Inclusief Groep

De opiniërende notitie over de toekomst van Inclusief Groep via het presidium voorleggen aan de commissie Samenleving.

3. Opstarten ruimtelijke voorbereidingsprocedure Halvinkhuizen fase 2&3

  1. Instemmen met het formeel opstarten van de ruimtelijke voorbereidingsprocedure voor een TAM IMRO wijzigingsplan voor Halvinkhuize fasen 2 & 3;
  2. Het vaststellen van het plangebied voor Halvinkhuizen fase 2 & 3.

4. Voortgang project definitief omgevingsplan

  1. Instemmen met de projectopdracht definitief omgevingsplan;
  2. De raad middels raadsinformatiebrief  informeren over de voortgang van het project Definitief omgevingsplan.

5. Beantwoording schriftelijke vragen art.37 RvO Bewegen en Speeltuinen

De schriftelijke vragen ex art. 37 RvO van Wij Putten over Bewegen en Speeltuinen beantwoorden via de concept-antwoordbrief.