Coalitieakkoord 2022-2026

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA hebben de handen ineen geslagen voor de periode 2022-2026. De afspraken op hoofdlijnen staan in het coalitieakkoord 'En nu door!'. In dit akkoord beschrijven zij de overeengekomen plannen op hoofdlijnen. Het college van B&W voert deze afspraken uit. In het collegeprogramma komt te staan hoe het college concreet uitvoering gaat geven aan de uitvoering van het coalitieakkoord.

  • Coalitieakkoord 2022-2026

    pdf, 1MB

    'En nu door!' is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 van Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA. In het akkoord beschrijven de coalitiepartners de plannen voor een sociaal, groen en leefbaar Putten.