Collegeprogramma 2022-2026

Onder de noemer 'Samen doorgaan' geeft het college van burgemeester en wethouders handen en voeten aan de bestuurlijke intenties die zij eerder uitspraken in het coalitieakkoord ‘En nu door!’. Centrale vertrekpunten van het collegeprogramma 2022-2026 zijn de thema’s vertrouwen, samenleven en een goede leefomgeving.

  • Collegeprogramma 2022-2026

    pdf, 851kB

    'Samen doorgaan' is de titel van het collegeprogramma 2022-2026. Hiermee geeft het college van burgemeester en wethouders invulling aan het Puttens Coalitieakkoord 2022-2026 'En nu door!'.