Achteruitdromen en vooruitkijken

Column wethouder Bertus Cornelissen

Herinner je je Putten?

Veel Putters en Puttenaren volgen deze Facebookpagina. Op deze pagina tonen ze veel oude plaatjes uit Putten. Een oude spoorwegovergang of de fabriek in de Achterstraat. Puur jeugdsentiment, afhankelijk van je leeftijd natuurlijk… Ik ben wel gevoelig voor deze nostalgie en kijk dan ook met regelmaat op deze pagina. Ik vind het fijn om weg te dromen bij oude landkaarten van onze gemeente.

Nostalgie

Maar wat is nostalgie? Het is het gevoel van verlangen naar hoe het vroeger was en met weemoed denken aan vervlogen tijden. Nostalgie is dus eigenlijk achteruitdromen. In mijn werk als wethouder heb ik regelmatig discussie met mensen over het dorpse karakter. En vaak wordt dan verwezen naar verdwenen panden in het centrum. De panden hebben plaatsgemaakt voor de zogenaamde fantasieloze nieuwbouw.

Authentiek

Maar er zijn nog altijd prachtige, authentieke, dorpse straten in Putten. Zelf vind ik de Weverstraat en Papiermakerstraat mooie voorbeelden hiervan. Deze straten hebben veel afwisseling in kleinschalige bebouwing uit allerlei periodes, met geveltuintjes en volwassen bomen. Ik ben dan ook blij dat medewethouder Sander van Nieuwenhuizen serieus aan de slag is met ons erfgoed. En zo de karakteristieke panden in ons dorp beter wil beschermen. Want in Putten willen we trots zijn op ons dorp.

Toekomst

Tegelijk draait de wereld vooruit en niet achteruit. Het is dus ook belangrijk om te werken aan de toekomst. Wat voor dorp willen we dan zijn? En hoe behouden we een ‘dorps karakter’ terwijl we ook nieuwe woningen willen bouwen? In de gemeenteraad is er nog weleens discussie over. De één vindt het aantal bouwlagen bepalend. De ander kijkt vooral naar de architectuur. En weer een ander wil plekken groen houden. Iedereen heeft daar een eigen beeld bij, maar begrijpen doen we elkaar niet altijd.

Sfeer

Gelukkig hebben knappe koppen hierover nagedacht. Er is zelfs een Latijnse uitdrukking voor: genius loci. Vrij vertaald: “de sfeer van een plek”. Bij elk plan kijk je als initiatiefnemer naar de eigenheid, geschiedenis en beleving van een plek. Drie mooie uitgangspunten wat mij betreft als wij plannen beoordelen. Drie goede invalshoeken ook om rekening mee te houden bij nieuwbouw.

Ik ben ook erg benieuwd naar uw mening: wat is voor u een dorps karakter?

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.