Brengt u een pannetje soep?

Column wethouder Jim van den Hoorn

Hoeveel vrienden heeft u op Facebook? Of volgers op Instagram? Ook belangrijk: heeft u veel connecties op LinkedIn? En voor de jongeren onder ons: krijgen jullie TikTok video’s veel weergaven? Met enkele digitale handelingen is uitbreiding van uw netwerk zo gedaan. Maar als ik u vraag hoeveel mensen u uit uw straat kent? Of de voornamen van uw buren? Kent u elkaar? En kunt u op elkaar rekenen?

Buren

In Amerikaanse films zie je vaak dat bij verhuizingen of wanneer buren het druk of moeilijk hebben er een ovenschotel wordt gebracht door mensen uit de buurt. In Nederland ook wel het pannetje soep genoemd. Vroeger deed men dat vaker. Door zo’n pannetje soep leerde je elkaar ook beter kennen. Die soep diende als een sociale investering. Anders gezegd: het was een teken: wij kunnen op elkaar rekenen.

Verzorgingsstaat

Het op elkaar kunnen rekenen en bijdragen aan de samenleving. Uitgangspunten die horen bij een participatiesamenleving. ‘De klassieke verzorgingsstaat moet plaatsmaken voor een ‘participatiesamenleving’, zo zei koning Willem Alexander in zijn eerste troonrede in 2013. Vooral in de zorg en de sociale zekerheid zal dat merkbaar zijn. Dit was toen groot nieuws en werd gezien als breuk met het verleden. Een verleden waar Nederland zich ontwikkelde van een nachtwakersstaat naar een verzorgingsstaat.

Verantwoordelijkheid

Maar wat is er nu 10 jaar later terecht gekomen van die participatiesamenleving? Een samenleving waarin van iedereen verwacht wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen. Om dat kracht bij te zetten volgde in 2015 de grote decentralisatie met nieuwe wetten als de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en de wet Passend onderwijs. Dan vraag ik mij af, hebben deze veranderingen bijdragen aan de participatie samenleving? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Samen

Hoe kunnen we in de toekomst kwalitatieve goede en betaalbare zorg blijven bieden? Door de vergrijzing, complexe zorgvragen en krapte op de arbeidsmarkt, staat het huidige zorgstelsel onderdruk.

Daarvoor hebben we elkaar nodig. Een samenwerking in buurten en wijken tussen inwoners, naasten, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgprofessionals. Laten we dan alsjeblieft niet beginnen bij een plan, maar gewoon met een pannetje soep. Op weg naar samenredzame gemeenschappen.

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.