Historische schatten in Halvinkhuizen

Column wethouder Bertus Cornelissen

Het bestemmingsplan Halvinkhuizen Fase 1 kreeg vorig jaar groen licht van de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 310 woningen mogelijk. Halvinkhuizen wordt onze nieuwe, grote woonwijk aan de zuidkant van Putten. En waar generaties gewoond hebben, ligt natuurlijk een schat aan historie in de grond.

Ondergronds

In mijn jeugd was ik al gefascineerd door de onzichtbare geschiedenis in de ondergrond. Zo verzamelde ik bijzondere scherven en botten die ik daarin vond. Toen al vond ik het superinteressant om te zien wat de ondergrondse schatten vertellen over de mensen die vroeger in dat gebied woonden. Want er wonen natuurlijk al duizenden jaren mensen in Putten.

Archeologie

Een van de voorbereidende werkzaamheden is een archeologisch onderzoek. Vorig jaar zijn er al 61 proefsleuven gegraven in het gebied. Door dit onderzoek, konden wij de archeologische waarde vaststellen van het terrein. En die is er.

Historische vondsten

Tijdens het onderzoek zijn er sporen aangetroffen uit de Late IJzertijd tot mogelijk de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Dat zijn de jaren, pak ‘m beet, tussen de 400 voor christus en 1050 na christus. Omdat de resten verspreid liggen, moeten we daar wel iets mee voordat er woningen worden gebouwd. Daarom willen en moeten we deze archeologische vondsten veilig stellen door opgraving voordat woningbouwontwikkeling van start gaat.

2-IN-1

Met een team van archeologen en maar liefst 160 studenten van Saxion Hogeschool is een opgraving gestart. Deze samenwerking bespaart niet alleen tijd en geld, maar biedt ook een prachtige kans voor deze studenten om ervaring op te doen. In slechts zes weken wordt het gebied tot in detail onderzocht, met verrassende ontdekkingen tot gevolg.

Verleden

De eerste vondsten zijn al gedaan: oude boerderijplattegronden en waterputten vertellen het verhaal van de vroegere bewoners. Afgelopen vrijdag was er een open dag voor omwonenden en geïnteresseerden. Vol bewondering zijn de opgravingen bekeken. Ook de komende weken is er nog volop kans om de archeologische vorderingen te volgen. 

Ontdekking

Door de rijke historie van het gebied te ontdekken, kunnen we inspiratie opdoen voor de nieuwe woonwijk. Misschien vinden we wel ideeën die het ontwerp van de woningen verrijken, zoals eerder gebeurde in Rimpeler.

 

Reageren op deze column?

Graag! Mail naar communicatie@putten.nl met als onderwerp “Fontanusplein 1”.